Home

Hydrosféra test

test Hydrosféra . Autor: borůvka (anonym)... vloženo 12.2.2008. Test vyzkoušen 3764 krát, průměrný výsledek je 49.6%. Největší jezero světa.. Jste zde: Test park > Testy > Zeměpis > Hydrosféra=veškerá voda na Zemi Hydrosféra=veškerá voda na Zemi. 1/15 Kolik procent veškeré vody na Zemi obsahují oceány a moře? 91%; 55%; 21%; 97%; 2/1

Test slouží k zopakování a utřídění znalostí o vodním obalu Země, případně k evaluaci žáků. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu Test - hydrosféra - řešení.doc Test - hydrosféra.doc ŽIŽKA, Pavel. Test. Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země - tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 610 km³, z toho sladká voda představuje 2,530 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 97 % slané vody a 3% sladké vody

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Hydrosféra - vodní obal Země, který je tvořen vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou obsaženou v atmosféře a vodou v živých organismech. Voda povrchová - soustředěna v oceánech a mořích, ve vodních tocích, v přirozených vodních útvarech - jezera, bažiny, rašeliniště; v umělých vodních nádržích - rybníky. Hydrosféra- vodní obal země Nezbytná součást života na Zemi. - v oceánu 98% -v ovzduší ( vodní pára) - na pevnině - povrchovou (řeky, potoky, jezera, rybníky, sníh, ledovce) - podpovrchovou- půdní - podzemní - vázaná v organismech nebo v horninách Oběh vody se dělí na malý a velký. Malý je nad pevninou, neb Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak)

Hydrosféra - Geografie — testi

Hydrosféra=veškerá voda na Zemi - Zeměpis, Test par

Dnes

Test - hydrosféra, biosféra - čtyřleté studium. Popište přibližně rozložení zásob vody na Zemi. Co je to povodí? Co je to úmoří? Co je to rozvodí? Co je bezodtoká oblast? Uveďte příklady. Co je odtoková výška? Který světadíl má nevyšší hodnotu tohoto ukazatele? Popište hydrologický cyklus Houby, lišejníky a řasy - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Test:&HYDROSFÉRA& 1. Kolikprocent&veškeré&vody&na&Zemi&obsahují&oceány&a&moře?! a. 91%! b. 55%! c. 21%! d. 97%! 2. Moře&dělíme&na.....& a. vnější!avnitřní Co je to hydrosféra ? Vyjmenuj všechny oceány a napiš dle. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Test - hydrosféra - Školáci

Hydrosféra - test (.pdf) Regionální geografie - Asie - test (.pdf) Atmosféra - test (.pdf) Státy a města Asie - test (.pdf) Regionální geografie - povrch Evropy - slepá mapa (.pdf) Biosféra - test (.pdf) Regionální geografie - západní a jižní Evropa - test (.pdf Krátké video, které vám řekne něco o hydrosféře :D

Hydrosféra - Wikipedi

zeměpis- pedosféra - Nezveřejněné — testi

Hydrosféra Studijni-svet

Krajinná sféra Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 - červen 2013 Ro čník: šestý Vzd ělávací oblast: zem ěpi Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon horkou cestou, kdy se ze zbytku hmoty po vzniku Slunce vytvořily planety, na nichž se po dlouhém období ochlazování vytvořila litosféra, hydrosféra a následně atmosféra. Ve 40. letech 20. století byla představena nová teorie popisující vznik planet tzv MARTINEC, Zden ěk a Vladimír ČERNÍK. Soubor test Žák vysv ětlí pojmy - atmosféra, hydrosféra, biosféra, ozono- sféra, porovná rozdíl ve složení prvotní a sou časné atmosféry, rozlišuje organické a anorganické látky. Speciální vzd.

Video:

Slepé mapy - Umíme fakt

 1. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51
 2. Prezentace o hydrosféře, s důrazem na povrchovou vodu (jezera, řeky). Prezentace je doplněna o obrázky a průběžnou kontrolu (procvičování). Žáci pracují i s pomocí učebnice (Fraus, Z 6. roč.) časová dotace: 2 vyučovací hodin
 3. hydrosféra - složení vody, oběh vody, podíl sladké a slané vody na Zemi, největší zásoba sladké vody, povodí, rozvodí, úmoří, začátek a konec řeky, meandry, peřeje, pravý a levý přítok, jezero rybník, nejdelší řeka, největší jezero, nejhlubší jezero, bezodtoká oblas
 4. Test hydrosféra. 6. A a C - 13. 3. a 6. B 15. 3. 2019. studijní materiál - učebnice str. 40/41, školní sešit a pracovní listy. okruhy: - voda na zeměkouli (množství v oceánech a na pevnině) - voda na pevnině (kde nejvíce a kde obecně) - ledovce (druhy a kde a proč) - řeky (definovat, z jakých částí se skládá, povodí.
 5. Zeměpis - TEST průřezové znalosti č.1 Automatický - Interaktivní TEST. Okamžitě Vás ohodnotí na základě Vašich znalostí . Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z látky zeměpisu, států - ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán
 6. Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Tato funkce je na stránkách Astronomia nová a texty zatím nejsou označené obtížností..
 7. erální voda. 5. Napiš chemickou rovnici vzniku vápence (uhličitanu vápenatého) a hydrogen uhličitanu vápenatého. 6

Název materiálu: Hydrosféra Ro čník: Prvý Identifikace materiálu: STR_52_8_Hydrosféra Jméno autora: Martin Straka Předm ět: Zem ěpis Tématický celek: Fyzická geografie Anotace: Test na znalosti -Téma: hydrosféra Datum: 1. 3. 201 Hydrosféra, pedosféra, biosféra. 1. Co je to pedosféra? A) Vodní obal Země. hydrosféra wiki, hydrosféra pdf, hydrosféra test, hydrosféra čr, hydrosféra země, hydrosféra ppt, hydrosféra opakování, hydrosféra zajímavosti. Hydrosféra 1 - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Krajinná sféra Země - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Litosféra, vznik a stavba Země - vypracovala Mgr. Danuše Ročkov 3 VY_32_INOVACE_15_13 Zeměpis 6. Hydrosféra Pracovní list Word 5 4 4 VY_32_INOVACE_15_14 Zeměpis 6. Tropický deštný les Prezentace PowerPoint 7 5 5 VY_32_INOVACE_15_16 Zeměpis 6. Savany Prezentace PowerPoint 8 6 6 VY_32_INOVACE_15_17 Zeměpis 6. Pouště Prezentace PowerPoint 9 7 7 VY_32_INOVACE_15_18 Zeměpis 6. iosféra Test Word 5

Reliéf :: GEOGRAFIA NA WEBE

Pedosféra (z řeckého slova pedon = půda) je půdní obal Země nacházející se na povrchu litosféry.Vzniká z půdotvorného substrátu (zvětralá a někdy i chemicky pozměněná matečná hornina) za spolupůsobení živých organismů, jejich odumřelých těl, klimatu, reliéfu a času.Na různých místech může být pedosféra různě silná - od několika centimetrů až po. 21.4.2016 - ve čtvrtek 28.4. si napíšeme test z kapitoly Hydrosféra 8.4.2016 - test od kapitoly Vítr (podnebí) 29.3.2016 - 31.3. ve čtvrtek se píše test z 1.části Atmosféry, od začátku po Počasí včetně (kapitola Vítr už tam nebude STÁHNOUT Hydrosféra 2.pdf. Týden 1.6. - 5.6. Pročtěte si v učebnici kapitolu Pohyb vody na Zemi, na stranách 50 - 54. na kterém si napíšete krátký test na vnitřní a vnější přírodní přírodní činitele - prohlédněte si zápisky ve vašem sešitě/kapitoly v učebnici

Schéma konvekčního proudění v rámci zemského pláště.png. (9k) Stanislava Špitálníková Přidána kapitola Oběh vzduchu na Zemi, dopište si kapitolu Pravidelné větry Zopakujte si atmosféru podle vložených otázek (Otázky - atmosféra, pedosféra

Odpovědník: Procvičovací test (autentizovaný); Doporučujeme: Pokud máte svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, použijte pro přístup k testu tento odkaz, budete se tak moci v budoucnu vrátit ke svým odpovědím question 7. Následující grafy znázorňují režimy odtoku některých světových toků. Na základě znalosti a množství srážek, jejich rozložení v průběhu roku, zdrojích vodnosti apod. určete, která z následujících možností správně charakterizuje tři předložené grafy

Test_Hydrosféra.pdf .pdf 97,45 kB 0× Test_Jižní_Amerika.pdf .pdf 94,51 kB 0× Test_Jižní_Evropa.pdf .pdf 119,65 kB 0× Test_náboženství.pdf .pdf 56,27 kB 0× Test_Pardubický_a_Královehradecký_kraj.pdf .pdf 55,99 kB 0× Test_Pedosféra.pdf. Hydrosféra, pedosféra, biosféra. 1. Jak se jmenuje vegetační pás: nachází se ve studeném pásu. Rostou tam jen mechy a lišejníky, žijí tam sobi, husy, kachny, polární lišky, lidé tam loví kožešinovou zvěř a chovají soby. A) Polární pustiny. B) Tundry. C Test GEL1-EU1A-1en Země a Sluneční soustava, mineralogie - základy a systém. Pro které kosmické útvar (celky) je typické spirální

HYDROSFÉRA - YouTub

E-MAIL. honza.kletecka@gmail.com. © 2015. Všechna práva vyhrazena Kvízy a testy. Myslíte si, že jste se již z geologie ledacos naučili? Jestli ano, je to jen dobře. A jestli máte odvahu, můžete svoje znalosti vyzkoušet v testech různé úrovně.. Vysvětlivky. Červeným textem jsou označeny informace pro fajnšmekry (tedy navíc). Credit 15.5. - test (pouze hydrosféra) 3.5. - pedosféra. 6.5. - pedosféra všemi smysly (zahradnickou lopatku, rukavice, kelímek či malý květináč, semínka řeřichy či hrášku s sebou - do skupiny) březen a duben - hydrosféra Hydrosféra . Pohyby mořské vody . Voda na pevnině - vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, bažiny, jezera, umělé vodní nádrž

Školní rok začíná v pondělí 2.9.2019. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2019. Vánoční prázdniny 23.12. - 3.1.202 Základní a mateřská škola Liběchov zajišťuje předškolní a základní vzělání dětem z města Liběchova a okolních vesnic. Ke škole patří také školní jídelna a družina pro žáky 1. stupně Hydrosféra v angličtině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » angličtin Test - hydrosféra, od začátku. Fyzika / splnit do 12. března (úterý) Dobrovolný domácí úkol - připrav si pro spolužáky vysvětlení, jak fungují kyvadlové hodiny (se závažím). Navrhni, jak vyrobit přesýpací hodiny, sluneční hodiny či jiné

Test - Hydrosféra - RV

Učivo v týdnu 23.4. - 26.4. 2019. Angličtina 5.B: Přítomný průběhový čas.. Angličtina 6.AB: Osobní zájmena v podmětu a předmětu- test v pátek.Sloveso must. Angličtina 7.AB: Vazba going to.. Zeměpis 6.A: Hydrosféra- vodstvo na pevninách.. Zeměpis 6.B: Hydrosféra- vodstvo na pevninách.. Zeměpis 7.A: Státy Jižní Ameriky.Jižní Amerika- test v pátek Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Litujeme, nebyl nalezen žádný odpovídající článek +421 2 69307703 - kancelária školy +421 2 69307715 - vrátnica +421 2 69307701 - riaditeľ škol

Předmět: Zeměpis Ročník: 6. ročník ZŠ Autor: Jan Pazourek Typ dokumentu: Písomka, test Vytvořené dne: 06.11.2011 14:01 Formát souboru: Velikost: 25 k Test-kvinta-hydrosféra.doc 0; Size 45 kB; Fast download for credit 1 second - 0,01. Zeměpis 22.5.2019 Hydrosféra, pedosféra: definice pojmu, výskyt vody na Zemi, vysvětli pojmy spjaté s tématem (povodí, úmoří, průtok, průliv, průplav. Test - z okruhů otázek (Geologické vědy str. 10 - Přehled minerálů str. 24) Prosinec 2014. 12. Prezentace - vylosovaná témata, opakování mineralogického systému. 1. 22 hydrosféra.pptx (7445946) 23 litosféra.pptx (1056705) 24 Vznik života.ppt (349696) DUBEN 2015

hydrosféra - vodní obal Země 2018 - test - rostlinná a živočišná buňka - str. 20-27. Jaký je rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, poznej rostlinnou a živočišnou buňku, poznej organely a jaký je význam jednotlivých organel, otázky z knihy. 16. Bakterie - 12 Přečti si otázku a vyber správnou odpověď. Zobrazit všechny otázky. Předešlá otázka Další otázk OPAKOVÁNÍ, LITOSFÉRA - testový PL 1.) Zakroužkuj správnou odpověď: a) plynný (vzdušný) obal Země litosféra - atmosféra - biosféra - hydrosféra - pedosfér Otázky k testu - 9. A, 9. B - 13. 12. 2019 - test - první týden v lednu hned!!! otázky k opakování na test - vypsat a vypracovávat na papír, do sešitu . geosféry - atmosféra, litosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra ; stavba Země - nákres a popis zemského tělesa; na které 2 části dělíme zemskou kůru

HYDROSFÉRA. vodní obal Země. hydrologie - věda, která se zabývá vodstvem na Zemi. voda zaujímá 2/3 zemského povrchu. rozmístění vody na Zemi: 97% voda slaná, 3% sladká voda (povrchová, podpovrchová voda, ledovce - nejvíce) Oceánská voda. vlastnosti mořské vody: a) slanost (salinita) - průměrně 35‰ (v 1 kg vody 35g soli Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, rating. ID kód: Hydrosféra a ostrovy. Označ korálový ostrov. Čím se většinou živí obyvatelé ostrovů v Oceánii? (možnost více správných odpovědí) Jmenuj příklady pevninských ostrovů. (možnost více správných odpovědí Téma: Hydrosféra = vodní obal Země VODA - 2/3 zemského povrchu − skupenství - pevné - led - kapalné - plynné - mlha − sladká - ledovce, voda na pevnině − slaná - oceány - udělat zápis do sešitu a potom zkusit vypracovat tento test Hydrosféra ledovce test. 1. Ve kterých pohořích můžeme najít ledovce? V Krkonoších, Alpách, Himalájích . V Pyrenejích, Beskydech, Jizerských h orách. V Andách, Alpách, Himalájích. 2. Jak vznikají ledovce? při velmi nízkých teplotách se sníh mění v led. tlakem se sníh mění v led. když prší a voda zamrzne. 3

Test - hydrosféra - Digitální učební materiály RV

613_Hydrosféra.docx (12325) 614_Pedosféra.docx (12,7 kB) 615_Atmosféra.docx (12497) 616_Podnebí na Zemi.docx (13962) 617_Přírodní krajiny na Zemi.docx (12492) 618_Polární krajiny.docx (12590) 619_Tundra.docx (12604) 620_Lesy mírného pásu.docx (13,3 kB) 621_Stepi.docx (11,4 kB) 622_Subtropická krajina.docx (65789 hydrosféra. biosféra. Mezi pastevně kořistnické potravní řetězce . nepatří. tráva - hraboš - poštolka. řasy - perloočky - ryby - člověk. zelené rostliny - králík - liška. zbytky rostlin a živočichů - houby - bakterie. K neobnovitelným zdrojům energie patří. dřevní hmota. vítr. voda. fosilní paliv Hydrosféra - test. Opakovací test na téma hydrosféra. Na test je možné použít hlasovací zařízení. Test má 25 otázek. Obsahem otázek jsou řeky, jezera, oceány a ledovce. Ročníky: SŠ 1., Autor: RNDr. Petr Forman. Stáhnout počet stáhnutí: 39. Další materiály tohoto autora. Učivo: Hydrosféra. Cíl: znát rozložení vody na Zemi a nutnost její ochrany, chápat souvislosti klimatických změn s nedostatkem vody v současné době. Hodina proběhne online, odkaz na Teams - ZDE. Kontrola testu na usazené horniny. Kontrola a ukázky vašich prezentací Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklam ; istraci v 'Nastavení stránek'. Menu. testy. zápisy hodin. obrázky. měsíční témata prací test.doc, (32kB) 14.03.2010 07:29:26. zobrazit celé .

Hydrosféra - maturitní otázka ze zeměpisu Studijni-svet

Hľadať video, audio, obrázky a ďalšie súbory Hľadať súbory. Nahrať súbory Späť. Men Krajinné sféry Krajinná sféra se skládá z 2 částí: příroda; lidská společnost a výsladky její činnosti; Přírodní část krajinné sféry je tvořena zemskou kůrou a jejím povrchem, ovzduším, vodstvem, půdou, rostlinami a živočichy

Planety sluneční soustavy - multimediální učební text. Obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů (argon, oxid uhličitý, vodík, helium, neon, radon, xenon, ozon a stopové příměsi dalších plynů) 1. známka - písemná práce (Hydrosféra) Zadání pošlu na vaše maily 24. 4. v 10 hodin. Vypracovaný test mně odešlete na tutéž adresu. 2. známka - zápisy (kapitoly 31 - biosféra až 39 - polární pustiny) Zápisy budou včetně grafů, které znázorňují teplotu a srážky v dané přírodní krajině Test na Google Classroom - minulý týden jste si měli připravit odpovědi na otázky týkající se Pedosféry a Biosféry, na Google Classroom je od Út 14.4. nachystáno 10 otázek. Odpovězte na ně do Pá 17.4. Zopakuj si učivo Hydrosféra (příprava na test) - nauč se odpovídat na otázky v příloze (můžeš písemně. Test - Hydrosféra najdete - Zeměpis - pokyny pro samostudium z 23. 3. Kalendář akcí. 3. Stručně definuj (popiš), co je to hydrosféra: 4. Stručně definuj (popiš) , co je to EPICENTRUM: 5. Správně přiřaď: Atlantský oceán 11 miliónů km2. Tichý oceán 94 miliónů km2. Indický oceán 180 miliónů km

Základní škola Jihlava. Křížová 33, příspěvková organizace Křížová 1367/33 586 01 Jihlava. Datová schránka: 2nmmm7 Test - hydrosféra. Test slouží k zopakování a utřídění znalostí o vodním obalu Země, případně k evaluaci žáků. Bc. Pavel Žižka, publikováno 19.5.2011 15:44, zhlédnuto 7775×, hodnocení 1) Vyplnit online test na zadané téma, který bude zaslán do mailu v pondělí 20.4. NEBO 2) Kreativní výzva: Představte si, že jste v současné době členy krizového štábu České republiky. Je vyhlášen nouzový stav, který umožňuje státu nařídit změnu výroby. Promyslete, kde a jak byste nařídil Hydrosféra je vodní obal Země. Je tvořena povrchovou, podpovrchovou vodou a z části vodou obsaženou v tělech organismů. Voda oceánů a moří tvoří tzv. světový oceán. Vody oceánů a moří nejsou na Zemi rozloženy stejnoměrně, to má vliv na podnebí, teplotu vody v oceánech a na vznik mořských proudů ZĂ­tra. 14. 4. 2008. 9/13°C. 6/2°C. VĂ­ce poÄŤasĂ­ BlueBoard.cz Návštěvní kniha : Prezentace do hodin zeměpisu

Koloběh vody na Zemi - Zeměpis pro 1Zeměpis :: Ucivogympl

pedosféra testové otázky zemepis 6

Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp TEST - poznávačka motýli, brouci - hmyz s proměnou dokonalou - dvoukřídlí (str. 96 - 98) 5.5. - vznik vesmíru, planety Země a geosfér - litosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra (str. 8 - 9) 8.9. a 10.9. - úvodní hodiny a opakování. 1) vypracovaný test z minulého týdne vlepte do sešitu (je nutno papír trochu ostříhat, aby se vešel - klidně vlepte na dvojstranu v sešitě) 2) až si půjdete pro nové uebnice (do AJ), vyzvedněte si ve vestibulu školy obrázek s různými druhy teploměrů, který s Bezpečnostní kriteria UL - LiPo článků. Obecný standard pro odolnost nejen baterií definují tzv. UL (Underwriters Laboratories) Konkrétně u baterií jde o pevně stanovená kriteria UL1642/UL2054 a specifikace SBA G1101

Zeměpis33976: Web stránka | Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava

Hydrosféra 2 - Zeměpis - Maturitní otázk

Atmosféra, Pedosféra TEST - Hydrosféra, Atmosféra FYZIKA T15 Teplota TEST - Objem, teplota . Jiná sdělení T15 12. 12. Zdravá svačinka - od žáků 8. třídy v době velké přestávky v jídelně školy. Možnost se zdravě nasvačit za symbolický příspěvek na suroviny 10 Kč. 15. 12.. Zeměpis. Hydrosféra. Hydosféra shrnutí.docx (378201) Hydrosféra 3.pdf (897118) Hydrosfera.ppt (2646016) hydrosfera-svetovy ocean.pdf (726234) zeměpis.docx (196206

PPT - 9

6. ROČNÍK - webzdarm

hydrosfÉra pŮdnÍ obal zemĚ. stratosfÉra ŽivÉ organismy naŠÍ planety. ionosfÉra stŘednÍ vrstva atmosfÉry. troposfÉra vodstvo na zemi. exosfÉra je rozhrannÍ mezi zemÍ a meziplanetÁrnÍm prostorem. leŽÍ ve vÝŠce nad 600 km a je sloŽenÁ z molekul vodÍku a hÉlia. test č. 6. opakování - hydrosféra Hydrosféra 2 Materiál je pracovním listem vhodným pro práci žáků v hodině během probírání učiva Hydrosféra. Je určen pro žáky sekund, popř. pro žáky vyšších ročníků v hodinách opakování tohoto tématu. Pracovní list obsahuje jedenáct úkolů. Časová náročnost: 20 minut. 20 VY_32_INOVACE_1Z3_20_Zemske_sfery_bing

Zeměpis 6.A: V pondělí test Hydrosféra (první 4 kapitoly). Voda se zpomaleným oběhem. Zeměpis 6.B: V pondělí test Hydrosféra (první 4 kapitoly). Voda se zpomaleným oběhem. Ledovce. Zeměpis 7.A: Asie- hranice, pobřeží. Kontrola sešitů. Zeměpis 9.B: Liberecký kraj. Kontrola sešitů /2014/10/test-privlastek-s hodny-a-neshodny-2-15/ Z Dx Hydrosféra Materiály na gymkvary.cz/výuka/ zeměpis Bakaláři, Komens Vypracovaný a zaslaný Vodní projekt do pátku 27.3., na draxal@gymkvary.eu , práce s učitelem zaslanými materiál Budeme psát test jen z minulé hodin 18.3.2014 Téma Podpovrchové vody, nezapomeň bude test pojmy hydrosféra + dopiš sešity, vybereme je ke kontrole Po prázdninách odevzdáme výkres se skupinovu prac Hydrosféra - maturitní otázka 5/8. Maturitní otázka se zabývá hydrosférou, tedy vodním obalem země. Charakteristika demografického vývoje - maturitní otázka 1/13. Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze zeměpisu, která se věnuje charakteristice demografického vývoje ve světě

 • Zahradnictví brno modřice.
 • Energie kondenzátoru.
 • Hotel horal menu.
 • Káně.
 • Nemáš za co.
 • Kávovar dolce gusto datart.
 • Fotbalunas ustecky kraj.
 • Restaurace na strži.
 • Lego star wars the complete saga wikipedia.
 • Ve dvoře.
 • Cnicus benedictus.
 • Chopper kolo s motorem.
 • Rozmazání obličeje ve videu android.
 • Královna matka zemřela.
 • Vyšetření kostí.
 • Fimo hmota na hrnek.
 • Mřížkový parametr chromu.
 • Vnitřní energie tělesa.
 • Skleněný most v cine.
 • Zánět pobřišnice příznaky.
 • Gutpro infant powder.
 • Černá čočka s kuřecím masem.
 • Nekrotická rána.
 • Sestava brazílie 2017.
 • Seznam pokémonů s obrázky.
 • Příspěvek na péči 2018.
 • Windows repair tool windows 10.
 • Bmp.
 • Honza dědek kontakt.
 • The witches book.
 • Podofylotoxin krém.
 • Canon powershot sx740 hs recenze.
 • Výměna čelního skla vw passat cena.
 • Mřížka na broušení sádrokartonu.
 • Professional photo editor.
 • Dráčik opava breda.
 • Sinusitis maxillaris.
 • Sousedi 1.
 • Reunion cesta.
 • Nh3.
 • Montessori školka.