Home

Bibliografický popis

Mezinárodní standardní bibliografický popis - Wikipedi

Bibliografický zdroj / záznam / popis / údaj • bibliografický zdroj - provedení (popisná jednotka, dokument nebo soubor dokumentů) v jakékoli fyzické formě, publikované, vydané nebo pokládané za celek a jako takové vytvářející předlohu pro bibliografický záznam • bibliografický záznam- obsahuje údaje Bibliografický popis je realizován na základě kvalitní identifikační i obsahové analýzy bibliografické entity (díla, vyjádření, provedení, jednotky), v optimálních podmínkách metodou zpracování de visu (toto pravidlo platí zejména pro entitu provedení, jednotky a popř. i vyjádření) Bibliografický popis je sestaven na samostatném dokumentu (brožura, kniha, geografická mapa, číslo časopisu) nebo na kteroukoli část publikace (článek z časopisu, část knihy). Existuje několik typů bibliografických popisů (BO) publikovaných dokumentů v závislosti na popsaném objektu

Popis knihy může mít dva konkrétní typy. Samozřejmě je krátká, stejně tak úplnější, přesnější. Úplný bibliografický popis obsahuje jak povinné, tak nepovinné prvky. Dokonce i ty, které nelze instalovat publikací, ale které lze nalézt v jiných zdrojích, se zde berou v úvahu bibliografický popis Viz: popis dokumentů Viz též: soubory autori bibliografický popis. See: popis dokumentů See also: bibliografické záznamy. See also: autoritní záznamy. jmenná katalogizace. katalogizační pravidla a standardy. klasifikace (knihovnictví) kooperativní katalogizace. unifikované názvy. See: popis bibliografický. Mezinárodní standardní bibliografický popis (ISBD) Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description, zkráceně ISBD) slouží jako hlavní standard stanovující strukturu oblastí popisných údajů v bibliografickém záznamu a interpunkci

Bibliografický zdroj (Bibliographic resource) Vyjádření (interpretace) nebo fyzická podoba díla či popisné jednotky, která je základem pro bibliografický popis. Bibliografický zdroj může být hmotný i nehmotný. Monografie (Monograph) Bibliografický zdroj, který se skládá z jedné části nebo konečného počt Bibliografický popis je informace,obsahující informace o bibliografické dokumentu, který je součástí dokumentu nebo soubor několika dokumentů byly připraveny v souladu se zavedenými pravidly a normami. S dokumentem lze identifikovat tyto popisy jako jakési jejich vlastností, což naznačuje jeho hlavní rysy. Bibliografi

Bibliografický popis elektronických publikac

Bibliografický záznam - WikiKnihovn

549 49 6303 Informační pult (informace, ztráty a nálezy) 549 49 5379 Výpůjční a registrační pult (prodlužování, poplatky). Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU Arne Nováka 1, 602 00 Brno. knihovna@phil.muni.c Popis jednotky: Od roč. 19. 1951 pokračuje pod názvem: Bibliografický katalog ČSR. České a slovenské hudebniny (sign. PF 411 mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové publikace a ostatní pokračující informační zdroje. mezinárodní standardní bibliografický popis pro tištěné hudebniny. všeobecný mezinárodní standard pro bibliografický popis Jak najít; Knihy; Noviny a časopisy; Články; Rukopisy, inkunábule a staré tisky; Hudebniny; Zvukové dokumenty; Mapy; Licencované databáze; CD-ROM; Slovanská. mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové publikace a ostatní pokračující informační zdroje. všeobecný mezinárodní standard pro bibliografický popis. Viz: International Standard Bibliographic Description for Monographic Publication

Bibliografický popis

Bibliografické citace podle ISO 690

bibliografický údaj o knize — PSK - Ptejte se knihovn

bibliografický popis katalogizační popis (zast.), popisný záznam (zast.) Soubor popisných údajů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údajů. Z hlediska rozsahu údajů se rozlišují čtyři úrovně: popis úplný, základní, minimální a zkrácený Hlavní stránka > Výsledky hledání: bibliografický popis Hledej: všechna pole a plný text název autor datum vzniku dokumentu klíčová slova název konference plný text ID záznam ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis) pro určité druhy dokumentů stanovují obory identifikačních dat v bibliografickém záznamu. Určují, jaké data mají individuální obory obsahovat a jaká bude jejich interpunkce. Tyto znalosti umožňují rozumět bibliografickým záznamům, v jakékoliv knihovně u nás nebo v.

Jak na citace podle ISO 690

ISBD(M): Mezinárodní Standardní Bibliografický Popis Pro Monografie. Praha: Národní knihovna ČR, 1993. Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel. Více o citacích. Režim objednávání a vyzvedávání knih od 24. 11. 202

Informační webový portál Knihovnického institutu Národní knihovny Č bibliografický popis. katalogizační pravidla a standardy. bibliographic description. catag rules and standards. příručky. handbooks and manuals. Příbuzné jednotky: Přeloženo z: Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts: Přejít na ObalkyKnih.cz Bibliografický katalog ČSSR = Bibliografičeskij katalog = Bibliografischer Katalog = Bibliographical Catalogue = Catalogue Bibliographique Přehled byl strukturován tak, aby zjistil zpětnou vazbu ve čtyřech oblastech, které pokládáme pro sekci za nejdůležitější, aby mohla dosáhnout tří výše zmíněných cílů: 1) Problematika povinného výtisku 2) Současná praxe v archivaci a povinném výtisku 3) Bibliografický popis 4) Přístup do webového archivu bibliografický popis See: popis dokumentů See also: autoritní záznam

bibliografický popis podle RDA - nkp

 1. Mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronic zdroje : Revidované doporučení ISBD(CF): Mezinárodní bibliografický popis pro počítačové soubory Vydáno: 1998 Umístění: Načítá se..
 2. 11. Základní standardy pro zpracování a výměnu bibliografických údajů jsou: Výměnný formát MARC 21, Všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis ISBD, závazná pravidla pro jmenné zpracování AACR2R. Pro věcné zpracování pak notace MDT a předmětový selekční jazyk. 12
 3. bibliografický popis. umělci. Wittlich, Petr (1932-bibliografie - Japonsko. Warburg, Aby M. (1866-1929) Bode, Wilhelm von (1845-1929) literatura k dějinám umění.
 4. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Lakomec (rozbor) ( Moliére) - Lakomý Harpagon se celý život bojí pouze o svou truhličku plnou peněz. Radosti nedopřeje sobě ani svým dětem Elišce a Kleantovi. Dokonce si ve svém věku usmyslí, že by se mohl oženit s..
 5. Domů >> Node >> Bibliografický popis (popisné údaje) >> Bibliografický popis (popisné údaje) Bibliografický popis (popisné údaje) Zobrazit; Sledovat (aktivní záložka) Čas Odkazující stránka Uživatel Operace; Žádné statistiky nejsou dostupné. Aktualizováno 25. 1. 2020 12:46
 6. U N I M A R C manuál : bibliografický formát. Dodatek 1 Specifikace nových polí a podpolí formátu UNIMARC určených zejména pro popis starých tisků. Zahrnuje též doplňky k některým obecným pokynům, dvě přílohy a errata Cena: 200,- K
 7. Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla pro zkracování bibliografických termínů ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knih

Tématem diplomové práce je bibliografický popis elektronických online zdrojů z pohledu zahraniční a domácí katalogizační praxe. V úvodu práce je nastíněn vývoj popisu elektronických online zdrojů v průběhu 90. let minulého století spolu s představením významných zahraničních projektů, které k tomuto vývoji přispěly Fyzický popis: 81 s. ISBN: 80-7050-178-2: Údaje o vydání: 1. vyd. Předmětové heslo: mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové publikace a ostatní pokračující informační zdroje : bibliografický popis : seriálové publikac Identifikační popis úisk ff uk Obsah: 1. Katalogy 2. Katalogizační pravidla 3. Metodika bibliografického popisu 4. Bibliografický záznam 5. Popis knižního dokumentu 6. Popis sborniků 7. Popis vícesvazkových děl 8. Popis seriálových dokumentů 9. Analytický popis 10 Bibliografická citace 11. Technika a organizace katalogů 12

Bibliografie - Wikisofi

 1. Mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}}
 2. In: Bibliografický katalog ČSR - České knihy 1957, zvláštní sešit 7, Praha 1958. 51 s. 8) Vydán s komentářem Julií Novákovou a Antonínem Škarkou v edici Dílo Jana Amose Komenského (Johannis Comenii Opera Omnia), 1. díl, Praha, Academia 1969, s. 15 - 55
 3. Bibliografický záznam: Olbracht, Ivan: Biblické příběhy, 4. vydání, Albatros, Praha 2002, 118 str. ÚVODEM: Jako papírový křesťan jsem Bibli přeci jen četla, avšak nepozorně, protože nehledě na druhořadý název knížky Starý zákon pro mládež jsem začala v díle horlivě vyhledávat zmínky o Kristovi a označila příběhy za nekompetentní, když nic takového.

Bibliografický popis (popisné údaje

Knihovna Technické univerzity v Liberci OPAC - Katalog knihovny. Bibliografický záznam přináší přesný popis dokumentu, tak aby tento dokument byl jednoznačně odlišen od jiných dokumentů. Bibliografický záznam se vypracovává na základě přijatých pravidel popisu a každý údaj má přesně stanovený význam. Z hlediska uživatele je důležitá rešeršní funkce. Každý katalog je. bibliografický popis (zdroj) TDKIV: Soubor popisných údajů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údajů. Z hlediska rozsahu údajů se rozlišují čtyři úrovně: popis úplný, základní, minimální a zkrácený V jazyce tvorby bibliografické citace se uvádí pouze fyzický popis knihy (rozsah stran), poznámky a doplňky v kulatých závorkách a údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách. Výjimku tvoří bod i. Praha: Grada, 2010. KENNEDY, J. F. i. Jakýkoliv prvek, který není v latinském písmu, se transliteruje (např. cyrilika

Popisné údaje (bibliografický popis) jsou nevynechatelnou částí katalogizačního záznamu. jejich úkolem je zachytiti formální znaky dokumentu tak, aby byl jednoznačně identifikován, tj. odlišen od jiných dokumentů. Popisné údaje (bibliografický popis) jsou rozděleny do 7 oblastí údajů: údaje o názvu a odpovědnost Arial Calibri Times New Roman Motiv systému Office 1_Motiv systému Office Článková bibliografie Národní bibliografie Národní bibliografie - články Národní bibliografie - články Některé oborové bibliografie Regionální bibliografie Bibliografie - Středočeský kraj Excerpční základna Bibliografický záznam Platné.

Ja spravím úpravu BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZ

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2001. o ČSN EN 196‑1. Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti. Praha: Český normalizační institut, 2005 Bibliografický popis - neboli katalogiza ční záznam = soubor popisných údaj ů v bibliografickém záznamu, zaznamenávajících a identifikujících bibliografický zdroj; člení se na osm oblastí údaj ů. Z hlediska rozsahu údaj ů se rozlišují čty ři úrovn ě: popis úplný, základní, minimální a zkrácený. (TDKIV Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - ISO 832 Pravidla zkracování bibliografických termínů Druhé vydání 1994-12-0 Bibliografický popis se obecně člení do osmi oblastí: 1. Název a údaje o odpovědnosti 2. Vydání 3. Specifické údaje 4. Nakladatelské údaje 5. Fyzický popis 6. Edice 7. Poznámka 8. Standardní (nebo alternativní) číslo a údaje o dostupnosti Zpracování speciálních dokumentů 14 Speciální dokumenty - obecné schém mezinárodní standardní bibliografický popis pro tištěné hudebniny. mezinárodní standardní bibliografický popis pro tištěné hudebniny. See also: hudebniny... Show all. Documents for download {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}} Detail.

bibliografický popis (proces) Znalostní báze pro obor

ISBD - standard pro bibliografický popis (jak to zapíšeme). Samotný bibliografický záznam je součástí katalogizačního záznamu12. Zahrnuje oblasti, které nesou určité údaje. Popisné údaje, které mají za úkol zachytit formální znaky dokumentu tak, aby byl jednoznačně identifikován, tj. odlišen od jiných dokumentů Tématem diplomové práce je bibliografický popis elektronických online zdrojů z pohledu zahraniční a domácí katalogizační praxe. V úvodu práce je nastíněn vývoj popisu elektronických online zdrojů v průběhu 90. let minulého století spolu s představením významných zahraničních projektů, které k tomuto vývoji. bibliografický záznam - formální popis dokumentu podle normy ČSN 01 0195 (autor, název, podnázev, místo vydání, vydavatel, rok vydání, počet stran atd.) bibliografie - soupisy literatury k určitému tématu ; Booleovy operátory - operátory Booleovy algebry (and, or, not) slouží ke kombinaci selekčních prvků v dotaz Bibliografický popis je soubor popisných údajů, které slouží zejména k identifikaci popisovaného dokumentu, to znamená, že na základě popisných údajů bychom měli získat dostatenou představu o tom, jak daný dokument vypadá, aniž bychom tento dokument museli přímo vidět. Jednotlivé údaje s Vznik ISBD (International Standard Bibliographic Description, Mezinárodní standardní bibliografický popis) se datuje do přelomu 60. a 70. let 20. století. Jde o soubor pravidel, která stanovují formu a obsah bibliografického popisu

Část I -Bibliografický popis Úvod 1. Všeobecná pravidla popisu 7. Filmy a videozáznamy 2. Knihy, brožury a jednolistové tisky 3. Kartografické dokumenty 4. Rukopisy 5. Hudebniny 8. Grafické dokumenty (Grafika) 9. Elektronické zdroje (Počítačové soubory) 10. Trojrozměrné dokumenty 11 . Mikrodokumenty 6. Zvukové dokumenty. Popis - zobrazí bibliografický popis Číslo - slouží k zobrazení obsahu vybraného čísla Obsah čísla Pravý panel, který zabírá většinu plochy okna, slouží pro náhled jednotlivých stran daného čísla a pro výběr stránky k prohlížení. Ukázka Malá ukázka příslušné strany aktuálního čísla Předmětem rigorózní práce je bibliografický popis elektronických online zdrojů z pohledu současné zahraniční a domácí katalogizační praxe. V úvodu práce je nastíněn vývoj popisu elektronických online zdrojů v průběhu 90. let minulého století spolu s představením významných zahraničních projektů, které k tomut katalogizační pravidla též standardem, který nepokrývá jen bibliografický popis (v starší terminologii řečeno jmenný popis) informačních zdrojů, ale částečně zasahuje též do věcné oblasti. To vychází z logiky přístupu tvůrců standardu a hlavně z logiky funkčních požadavků FRBR

ISBD(NBM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty. Podrobná bibliografie; Korporace: IFLA. Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Národní knihovna České republiky, Mezinárodní federace knihovnických asociací a instituc. všeobecný mezinárodní standard pro bibliografický popis FRSAD (konceptuální model) mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rod Vydání. Povinné je uvádět, pokud se jedná o jiné, než 1. vydání. Údaje zapisujeme přesně tak, jak jsou uvedeny ve zdroji. Jednotlivá slova však můžeme zkracovat v souladu s ČSN ISO 832.Bibliografický popis a citace D: metadata-only znamená, že přístup k výsledku je omezen pouze na katalogizační / bibliografický popis tohoto výsledku, avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě k dispozici a nelze jej na primární zdroj s otevřeným přístupem ani odkázat, tzn. že výsledek není v režimu Open Acces

ISBD(M) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie / doporučeno Revizním výborem ISBD, schváleno Stálým výborem Katalogizační sekce IFLA ; [z anglického originálu přeložil Martin Kubal a Hana Vodičková ; českými příklady opatřila Miloslava Kneidlová a Hana Vodičková]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní knihovna, 1993 [i.e. 1994]. -- 62 s. Bibliografický popis je ve zmíněném Indexu velmi podrobný, zahrnoval opis titulního listu, opis kolofonu a údaje o rozsahu a formátu. Pokud titulní list chyběl, podával se popis prvního listu, např. u záznamu Sítě víry od Chelického. Druhou þást tvořil kolofon, formální závěr knihy a obsahový protějšek titulního listu

Bibliografický popis: příkla

 1. ISBD(ER): mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje (vydáno Národní knihovnou ČR v roce 1998), původní název ISBD(ER) : International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (vydáno v Mnichově, naklatelství Saur, 1997). Plný text originálu je opět dostupný na stránkách IFLA
 2. Title: Bibliografický popis rukopisu nebo starého tisku podle DTD Master - msDescription Author: ��Lud k Bart�k Created Date: 2/27/2006 2:18:19 P
 3. Dokument a jeho popis I. Bibliografický popis dokument ů Bibliografický popis elektronických dokument ů (monografie, databáze, po číta čové programy, el. seriálové publikace (časopisy) el. nást ěnky, diskusní fóra a el. zprávy) musí odrážet jejich identitu, nikoliv papírové náhražky
 4. Bibliografický popis U integračních zdrojů jsou podkladem popisu vedle první části i všechny další vydané části. Pokud bibliografický popis není vytvořen podle prvního sešitu/části, je potřeba vždy zapsat poznámku, na které části je popis založen
 5. Bibliografický soupis Odeonu 1965-1967 Autor: Saša Mouchová, Jitka Mědílková (eds.) Odeon, Praha 1971. Původní celoplátěná vazba s přebalem, formát: 11 x 20 c Rozšířit vyhledávání i na popis nabídk
 6. Bibliografický záznam [autor nezadán]: Sveto pri Komnu - popis (Mitja Močnik) ?? Poznámka k autorským právům: Dílo není možné s ohledem na majetková práva k němu zveřejnit
 7. Při zpracování byla respektována Pravidla jmenné katalogizace rukopisů a starých tisků, Pravidla popisu kramářských písňových tisků 19. století, pravidla pro Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky ISBD(A) a AACR2. Tištěný Katalog kramářských tisků byl vytvořen jako výstup této.

Bibliografický záznam [autor nezadán]: Draga pri Komnu - popis (Mitja Močnik) ?? Poznámka k autorským právům: Dílo není možné s ohledem na majetková práva k němu zveřejnit Přetisky popis bibliografický metodika: Předmět.hesla: Reprodukce popis bibliografický metodika: Počet exemplářů.

ISBD(S) : Mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty / ISBD(A) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky / Hlavní rozdíly mezi AACR2R a stávající českou katalogizační praxí Soupis představuje tisky 17. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni v edici Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Kniha přináší podrobné záznamy 261 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis s individuálními znaky exempláře, jako jsou typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, provenience Pro bibliografický popis textů jsou používány hlavičky TEI. Hlavička TEI může obsahovat čtyři prvky. Jsou to prvky <fileDesc>, <encodingDesc>, <profileDesc> a <revisionDesc>. Kromě prvku <fileDesc> (popis souboru) jsou všechny prvky volitelné a mohou obsahovat další vnořené prvky

Bibliografický popis kancionálů a hymnologických pramenů bude svěřen knihopisným odborníkům, především dr. Fr. Horákovi, který se osvědčil při zpracovávání Tobolkova Knihopisu, a Mirjam Daňkové, úřednici Národního muzea v Praze, která již vypracovala zevrubnou monografii o bratrských tiskárnách a jejich činnosti ISBN 978-80-210-7764-5 (online : pdf) DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-201 Antikvariát | Samota | Knižní galerie třida Kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno www.samota.cz | www.samota.eu Telefon: 545 212 977 Telefon: 530 334 86

Bibliografický popis knihy

Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1979-1983 - - popis, komentáře a veškeré informace o knize ISBD(CM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty / [odpovědný redaktor Bohdana Stoklasová] -- OLA001 II 833.101 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 00008633

2Slovník zahraničních filmových herců konce XXDigitální knihovna ČZU
 • Nova gold online zdarma.
 • Čt2 online.
 • Queen adam lambert tour europe.
 • Lg g flex 2 náhradní díly.
 • Siv for president.
 • Gopro příslušenství heureka.
 • Udo plzen 2019.
 • Bělící pásky crest supreme professional.
 • Sestava brazílie 2017.
 • Bittorrent vs utorrent.
 • Infračervená lampa.
 • Jak vybrat lednici.
 • Paralelní montáž.
 • Styly učení psychologie.
 • Ischemická choroba srdeční mkn.
 • Symbol sebevedomi.
 • Rozsah dílenské dokumentace.
 • Nejhezčí kluci v čr.
 • Královna matka zemřela.
 • Obuv stihl dynamic.
 • American sniper book.
 • Noční pocení játra.
 • Ektor interhejty.
 • Dětská kuchyňka tesco.
 • Sibiř počasí.
 • Star trek discovery epizody.
 • Oblazky cena.
 • Master's hammer.
 • Softshell army.
 • Ton vario.
 • Dorty větrník.
 • Labyrint edna.
 • Ostrovy indonesie.
 • Držák na rolety.
 • Co jist pred spanim pri hubnuti.
 • Donna hair růst vlasů.
 • Optická mohutnost čočky výpočet.
 • Nejlepsi komedie 2015.
 • Itu.
 • Charlestonové šaty.
 • Fitness praha 7 argentinská.