Home

Pramen divoké orlice

Řeka Divoká Orlice / Prameniště - Niemojó

Oblíbené úseky Divoké Orlice: Divoká Orlice je během léta sjízdná většinou z Kostelce nad Orlicí, kde je i velký autokemp, případně o něco výše od Záměla. Víkendové putování je vhodné spojit se spojenou Orlicí, což je celkem 40 km. Na celé této trase je jen jediný jez a to díky vyhlášené přírodní památce Řeka Orlice od Týniště dále pokračuje směrem na Třebechovice a láká k plavbě množstvím písečných pláží. My splutí tohoto druhého úseku odkládáme na příště a vydáváme se proti proudu Divoké Orlice, k hradům Litice a Potštejn Orlice (německy Adler, polsky Orlica) je řeka ve východních Čechách.Její celková délka činí 32,7 km (od soutoku Divoké a Tiché Orlice), celková plocha povodí měří 2036,9 km², z toho na území Česka připadá 1964,9 km².Vzniká soutokem dvou zdrojnic - Divoké Orlice dlouhé 99,3 km a Tiché Orlice dlouhé 107,5 km

K prameni Divoké Orlice přes Bystřické hory ePastore

bike-trek.cz - Divoká Orlice

Řeka Orlice - Týniště nad Orlic

Soutokem Tiché a Divoké Orlice vzniká řeka, dále již označovaná od soutoku v Albrechticích pouze jako Orlice. Protéká přírodním parkem a několika rezervacemi, je pro vodáky velmi dobře sjízdná a vhodná i pro ty začínající, její obtížnost se označuje na stupni ZWC. Dálka roku od Albrechtic ke vtoku do Labe měří 33. Penzion u Pastvin se nachází poblíž hlavní komunikace vedoucí k přehradní nádrži Pastviny ve směru od Letohradu. Údolím pod penzionem vede k přehradě Pastviny podél řeky Divoké Orlice turistická stezka i cyklostezka. V penzionu je k disozici 1 dvoulůžkový pokoj, 1 čtyřlůžkový pokoj a 1 šestilůžkový pokoj Divoká Orlice: Název stanice: Kostelec nad Orlicí: Kategorie: A: Povodí III. řádu: 1-02-01 Divoká Orlice: Obec s rozšířenou působností: Kostelec nad Orlicí: Provozovatel: ČHMÚ Hradec Králov

Na kole podél řeky Orlice - iVEL

Orlice je sjízdná po celý rok. Vodočet v Týništi se málokdy dostane pod stav 60 cm, který je minimem. Při vyšším stavu lze spojit plavbu po Orlici s některým klidným úsekem na Tiché nebo Divoké Orlici. Plavba je zde za slunného dne velice příjemná. Vrby a olše stíní a řeka pomalu plyne i bez pádlování. Ubytován V korytě Divoké Orlice na Orlickoústecku skončil v neděli odpoledne osobní automobil Peugeot 106.... Odpůrce zdí proti povodni a kácení stromů v Žamberku se obrátil na policii 18. dubna 201 Pramen Divoké Orlice. Pramen Moravy z polské strany. Turistická oblast Králický Sněžník z polské strany. MEDVĚDÍ JESKYNĚ (JASKINIA NIEDŹWIEDZIA) v obci Kletno u Stronie Śląskie. Vzhledem ke krápníkové výzdobě je to jedna z nejkrásnějších polských jeskyní První návštěvníci po znovuotevření v Zoo Liberec (11.5.2020-31.5.2020) 11.05.2020 Zoo v Liberci se zavřela 13. března a zůstala tak sedm týdnů bez svého h.. Pro turistickou plavbu mohou vodáci i na otevřených lodích využít jak toku Divoké Orlice, tak její, jen zdánlivě mírnější, druhou zdrojnici, Orlici Tichou. Při vhodném vodní stavu, což bývá na jaře nebo při vypouštění pastvinské přehradní nádrže, lze plout od vyrovnávací nádrže u Nekoře

Kudy z nudy - Divoká Orlice - divoká řeka z Orlických ho

Park sleduje tok Divoké Orlice od hranice CHKO Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, tok Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic a spojenou Orlici až do Hradce Králové v celkové délce asi 200 km. V podhorských partiích má podobu úzce sevřených řečišť, na dolních tocích se výrazně otevírá do polokulturní krajiny. Divoká Orlice. Zaměření: voda. Fotogalerie. Vypouštění přehrady Pastviny je každoročně spojené se splutím Divoké Orlice. Této akce se účastní vodáci nejen z východních Čech, ale z celé naší republiky. Vyzkoušejte i Vy jaké to je splouvat tuto překrásnou řeku Kempy na Divoké orlici Kuchyňka. Hledáte ubytování v kempu? Vyberte si z 1 kempů u Divoké orlice - najdete hodnocení, fotky, ceník, vybavenost a přímé kontakty

Pramen Czarne bagno, Topielisko (ve výšce 800 m n.m.) Ústí řeka Orlice pod Albrechticemi nad Orlicí od soutoku Divoké s Tichou Orlicí (ve výšce 247 m n.m.) Hydrologické pořadí pro 1-02-01-0500 ID VT: 10 100 019 ID DIBAVOD: 102 300 000 10 Řeka Orlice vzniká u Albrechtic nad Orlicí soutokem Divoké a Tiché Orlice. Zatímco Tichá Orlice pramení u nás , Divoká Orlice vyvěrá v horských rašeliništích Czarne bagno a Rašeliniště pod Zielencem na území Polska, jižně od lázeňského městečka Duszniki-Zdrój Pramen Loučné se během roku stěhuje, Tichá Orlice pramenila za deště ve svahu hory Jeřáb všude, pramen Metuje nebyl pramen, ale louže a tak jsme hledali jiný, opravdu pramenící, a pramen Divoké Orlice jsme v Polsku nejdřív vůbec nenašli a je to jediný pramen, který neoznačil Luděk Munzar, ale autor a režisér celého. Za pramenem Divoké Orlice. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Za pramenem Divoké Orlice.

Za Rychnovem se konečně dostává do volné, rovinaté krajiny a tak volně meandruje až k Častolovicím, kde se poblíž zdejšího renesančního zámku vlévá do Bělé. Ta se po dalších zhruba dvou a půl kilometrech vlévá do Divoké Orlice. Hydrologové změřili délku toku Kněžné na 24, 9 km. Odvodňuje povodí o rozloze 94,8. Z náměstí Anenských dolem proti proudu Divoké Orlice po pravém břehu na louku za hradem (u Vochtánky). Poté po kovové lávce přes Orlici. Za mostem vpravo do Modlivého dolu. Za pomníkem vpravo (nízká lávka) až ke studánce jenž je cca 80 metrů od cesty. Červenec 2017 - studánka bez ústící trubky a bez vody. eStudanky.e Protože kostel zájmu tolika lidí nestačil, začal se v roce 1723 stavět nový, barokní chrám - kostel Nanebevzetí panny Marie, pravděpodobně podle plánů G. B. Alliprandiho.Je netradičně orientován severo-jižně, díky čemuž nejenže vznikla velmi působivá kompozice stavby nad údolím Divoké Orlice, ale zároveň v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční. Pohraniční malebná ves Neratov v údolí Divoké Orlice zažila již mnoho dějinných událostí. Poprvé je připomínaná již v 16. století, kdy se zde čile dařilo sklárenství. Kostelní tradice. Neratov leží v nadmořské výšce 635 metrů. Vřele doporučujeme návštěvu tohoto pozoruhodného místa naučná stezka - historie, geologie, rostlinstvo, přírodní rezervace, pramen Divoké Orlice, Torfowisko pod Zieleńcem ( rašeliniště ) Topielisko a Czarne bagno ( 2 km ) Žacléř - Po stopách Komenského: Žacléřská naučná trasa - Po stopách J. A. Komenského, 17 zastavení ( 16 km

Řeka Orlice vzniká soutokem Divoké a Tiché Orlice. Divoká Orlice pramení na území Polska v Pramen Tiché Orlice objevíme na svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině. Délka jejího toku od.. Hotel Orlice se nachází v Deštné v Orlických horách, pouhých 500 metrů od lyžařských vleků. Hotel poskytuje pohodlné ubytování. Přehradní nádrž Pastviny byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech 1933-1938. Přehradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43 m a délku 193 m. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní plochu Po levé straně překoná skalní výchoz a pokračuje k Pašerácké lávce. Přejde na pravou stranu Divoké Orlice a pokračuje po lesní cestě po této straně kolem Ledříčkovy skály až do Klášterce nad Orlicí, kde končí za křižovatkou do osady Potoky. Trasa NS je vyznačena v mapě na následující straně. Délka trasy: cca.

Půjčovna lodí Orlice. Stejně jako se oba prameny řeky Orlice spojují v jedno, snaží se i pujcovnaorlice.eu spojit příjemné s užitečným. Kromě informací o počasí a popisu trasy jsme pro vás připravili podrobný seznam půjčoven lodí, který se - jak alespoň doufáme - stane vítaným pomocníkem pro všechny vodáky bez rozdílu věku, pohlaví a pitné příslušnosti Pramen Divoké Orlice leží v Polsku a na území naší republiky se vlévá poblíž Trčkova, vytváří asi 30 km dlouhou hranici s Polskem až k Zemské bráně. U města Týniště nad Orlicí se spojuje s Tichou Orlicí a vytváří s ní řeku Orlice, která se pak vlévá do Labe

Řeka Orlice představuje, díky místům, kde je její tok nezregulován člověkem, specifické a cenné biotopy pro řadu ohrožených druhů živočichů, vč. ptáků. Řeka má dvě větve - Tichou Orlici (pramenící pod vrchem Jeřáb, jihovýchodně od Králík, asi ve výšce 760 m.n.m.) a Divokou Orlici (jejíž pramen můžeme. Penziony na Divoké orlici. Hledáte ubytování v penzionu? Vyberte si z 1 penzionů u Divoké orlice - najdete hodnocení, fotky, ceník, vybavenost a přímé kontakty

Řeka Divoká Orlice - Vodácká kilometráž, průvodce, mapa a navigace. Jezy, tábořiště, kempy, hospody, půjčovny, sjízdnost V zalesněném údolí se pomalu rozšiřuje a protéká dolní částí Lukavice. Poté se už blíží k největšímu městu, Rychnovu nad Kněžnou. Za ním se rozkládá rovinatá krajina, kde meandruje a u zámku v Častolovicích se vlévá do řeky Bělé, která pak ústí do Divoké Orlice. Míst

Divoká Orlice 5 (453 057) O revír pečuje místní organizace, která má v současné době najmutém rybník pro semenáče pstruhové a zároveň najmuli od téže vrchnosti právo lovit ryby v řece Divoké Orlici v obvodu obce Nekořské na dobu 12 po sobě jdoucích let. kde vytékal pramen. Samozřejmě naráželi na. Rekreační oblast řeka Divoká orlice se nachází na území u Divoké orlice a nabízí celkem 1 kempů. Navštivte kemp řeka Divoká orlice. V oblasti u Divoké orlice najdete města jako jsou a můžete se ubytovat v kempech zaměření: Golf, Wellness pobyty a Pro gurmány

Pramen řeky Kněžná, Královéhradecký kraj. Foto: Jiří Petruželka která pak ústí do Divoké Orlice. Místo. Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou. Kontakt. Městské informační centrum Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 68 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 539 027 e-mail: mic@kulturark.cz. Orlické Záhoří je společné pojmenování osad a obcí v údolí Divoké Orlice na českopolské hranici. Kunštát je jejich pomyslným centrem. Tato ves (680 m), jejíž vznik se klade přibližně do let 1590 - 1600 je spojena s působením německých dřevařů. V údolí Divoké Orlice. Orlice. Pramen řeky tvoří soutok Tiché a Divoké Orlice u Albrechtic nad Orlicí a sjíždí se až po ústí do Labe. Celý úsek protékající nížinou a loukami se sjíždí celoročně a je určen i začátečníkům. Podél řeky je množství pěkných pláží a břehy bývají hlinité Potštejn leží v malebném údolí Divoké Orlice v podhůří Orlických hor. Dominantou Potštejna jsou trosky mohutného hradu, jehož historie začíná koncem 13. století. V přístupném areálu hradu můžete vidět například pamětní desku [

Divoká Orlice. Řeka bez hospod a jezů je ideální pro ..

Ubytování U Chaloupků nabízí ubytování v obci Mladkov v Orlických horách. Obec Mladkov leží v Mladkovské vrchovině, která je nejníže položenou a nejmenší částí Orlických hor s nejvyššími vrcholy pouze okolo 700 m.n.m. Návštěvníky přitahují zejména významné geomorfologické jevy - průlom toku Divoké Orlice (u Klášterce nad Orlicí ) a Tiché Orlice (u. Areál Archeoparku pravěku ve Všestarech nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů Media in category Bělá (Divoká Orlice tributary) The following 11 files are in this category, out of 11 total. Bělá kousek od pramene, okres Rychnov nad Kněžnou.jpg 2,868 × 4,310; 8.55 M

ORLICE. Pramen: Týniště nad Orlicí (soutok dvou řek - Tiché a Divoké Orlice poblíž města, 247m) Délka toku: 32.7km. Plocha povodí: 2 036km2. Průměrný průtok v ústí: 21.8m3/s-1 Ve východních Čechách nedaleko Vamberka se k nebi vypíná barokní zámek Potštejn, který vznikl na místě bývalého hradu stejného jména v polovině 18. století.. Zámek dlouhou dobu chátral a byly na něm provedeny necitelné stavební úpravy, dnes je však v soukromých rukách a prochází rekonstrukcí.. Na návštěvníky čeká na Potštejně hned několik prohlídek s. Řeka pramen Divoké Orlice 10 km Hory Orlické hory 20 km Lyžařské vleky Čenkovice 15 km Dolní Morava 20 km Říčky v Orlických horách 25 km Nejbližší letiště Letiště Pardubice 61,1 km * Všechny uvedené vzdálenosti jsou měřené vzdušnou čarou. Skutečná vzdálenost se může lišit Vítejte v Mladkově. Mladkovská vrchovina, ve které městys Mladkov leží, je nejníže položenou a nejmenší částí Orlických hor s nejvyššími vrcholy pouze okolo 700 m.n.m. (Adam - 765 m.n.m., Studený - 721 m.n.m., Vysoký kámen - 843 m.n.m.) Návštěvníky přitahují zejména významné geomorfologické jevy - průlom toku Divoké Orlice (u Klášterce nad Orlicí ) a Tiché.

Orlice - Wikipedi

 1. ulosti připomíná malebná městská památková zóna, zámek s rozsáhlým anglickým parkem, židovský hřbitov i Divišovo divadlo
 2. V katastru obce se nachází nejpůvabnější část Divoké Orlice, přírodní rezervace Zemská brána. Dále je možno navštívit největší rašeliniště Orlických Hor ČERNÉ BAHNO-TOPIELISKO (pramen Divoké Orlice) a pramen Moravy z Polské strany
 3. Penziony na Tiché orlici. Hledáte ubytování v penzionu? Vyberte si z 2 penzionů u Tiché Orlice - najdete hodnocení, fotky, ceník, vybavenost a přímé kontakty
 4. Bělá je řeka v Královéhradeckém kraji, největší přítok Divoké Orlice. Délka toku je 40,6 km.[1] Plocha povodí měří 214,4 km².[2
 5. Hanušovická vrchovina - velmi pěkné trasy na kolo nebo běžky, Severomoravská chata (turistická chata, restaurace), nejvyšší hora Jeřáb 1.003 m.n.m., na úbočí pramen Tiché Orlice Zábřežská vrchovina - rozhledna Lázek (též turistická chata) - autem nebo vlakem ze Štítů, pěkné výhledy na Jeseníky a.
 6. Pramen: odvodňuje svahy Velké Deštné, kde pramení v 1029 m n.m Délka toku: 25 km odvodňuje svahy Velké Deštné, kde pramení v 1029 m n.m. Teče zhruba k jihozápadu a ústí zprava do Divoké Orlice na ř.km 54,3 u Doudleb v 2
Rokytenka (přítok Divoké Orlice) – Wikipedie

Orlice a Divoká Orlice - Vodácká navigace a kilometrá

Divoká i poklidná Divoká Orlice - trekin

Studánku V Modlivém dole najdete, když se vydáte od náměstí Anenských dolem proti proudu Divoké Orlice po pravém břehu, poté po kovové lávce přes řeku Orlici a za mostem vpravo do Modlivého dolu. Tohle místo je opředeno nejednou pověstí a prý tu i straší, není radno tu zůstávat přes noc Pramen řeky Moravy. Oáza plná divoké a nespoutané přírody - to je Pivnická rokle. Výlet sem je skutečným turistickým dobrodružstvím. Přírodní zajímavosti V překrásném údolí řeky Divoká Orlice čeká na návštěvníky malebná, romantická zákoutí a mnoho zajímavostí jako je například unikátní kamenný. Jsou od nich odděleny údolím Divoké Orlice (jejíž pramen je právě v Bystřických horách) a Dušnické Bystřice (Bystrzyca Dusznicka). Řečištěm Divoké Orlice (Dzika Orlica) navíc prochází česko-polská hranice

Orlice - vodácký průvodce - Horydoly

 1. Pramen Loučné se během roku stěhuje, Tichá Orlice pramenila za deště ve svahu hory Jeřáb všude, pramen Metuje nebyl pramen, ale louže a tak jsme hledali jiný, opravdu pramenící a pramen Divoké Orlice jsme v Polsku nejdřív vůbec nenašli a je to jediný pramen, který neoznačil Luděk Munzar, ale autor a režisér celého.
 2. (km 34,1 Divoké Orlice), jako místo, odkud se plavily prameny.16 Podle zákonodárství první republiky, jež přejala v podstatě vodní zákonodárství staré monar-chie,17 byla Divoká Orlice vorosplavná v délce 17 km, tedy cca od km 50 - 51 (jez v Kostelci n. O.), Tichá Orlice v délce 9 km, tedy od jezu v Borohrádku
 3. Rokytenka (přítok Divoké Orlice) Rokytenka: Délka toku: 16,8 km: Plocha povodí: 63,2 km²: Průměrný průtok: 0,97 m³/s: Světadíl: Evropa: Hydrologické pořadí: 1-02-01-017: Pramen; severovýchodně od Horní Rokytnice v Orlických horác
 4. Bartošovice parkoviště u OÚ, podél břehu Divoké Orlice osada Vrchní Orlice kostel 5 km, přes silnici proti proudu potoka na Hadinec 9 km ( možný výstup na vyhl. místo Vysoký Kořen a zpět Hadinec 1,5 km ), po 2 km po modré značce směr Panské Pole odbočka vlevo 11 km, lesní cestou a loukou na vrch Polom 14,5 km, Bartošovice.

Divoká Orlice - Vodácká navigace a kilometráž - Pramen

obě Orlice od pramene k soutok

 1. Jak později zjistím, má jiný odvoz, a já tak mohu svým tempem kráčet přes hřeben hor do údolí Divoké Orlice. Vrchní Orlice je, jak jsem se už zmínil, obec téměř zaniklá. Zůstal tu polozbořený kostel svatého Jana Nepomuckého z roku 1712, statek a pár rekreačních chalup
 2. Letovisko v údolí Divoké Orlice, připomíná se r. 1287. Městečko vzniklo v podhradí gotického hradu, jehož osudy sdílelo až do pol. 17. století, kdy byl hrad již pustý. V roce 1339 byl hrad po dobytí rozbořen a zabrán Karlem IV. V I. 1346 - 1355 znovu postaven a roku 1495 prodán Pernštejnům. V 17. století zpustl
 3. Pohraniční víska při pravém břehu Divoké Orlice vznikla se založením sklárny na konci 15. století. Na počátku 60. let 17. století začíná tradice neratovských poutí, tisíce věřících přicházejí prosit Pannu Marii o pomoc. Tvrdí též, že místní pramen je léčivý, vznikají zde proto i malé lázně
 4. čtvrtek Králíky - pramen Tiché Orlice - Jablonné nad Orlicí 37 km. Orlice - Její celková délka činí 33 km (od soutoku Divoké a Tiché Orlice), Vzniká soutokem Divoké Orlice dlouhé 99 km (na území Česka) a Tiché Orlice dlouhé 108 km. Tok řeky Orlice charakterizují četné meandry a slepá ramena. Jde o jeden z mála.

Twitter. Google +. U Vody 19, Ústí nad Orlicí Jeden zářiovej víkend na řece Orlici. One week in September on the river Orlice Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napríč snížený hrbet V roce 1924 si Klub českých turistů v Jablonném nad Orlicí předsevzal vybudovat na Suchém vrchu. Pramen: v Polsku v rašeliništi Topielisko a Czerne Bagno, na naši státní hranici přitéká po 5,9 km jako Czarny potok asi 1 km severně od Trčkova.Nadmořská výška na vstupu do ČR je 695 m. V délce 29,8 km od tohoto místa tvoří tzv. mokrou státní hranici s Polskem. Ústí: zprava do Orlice nad Albrechticemi nad Orlicí, resp. se spojuje s Tichou Orlicí a dále pokračuje.

Trasa dlouhá asi tři kilometry. Od chaty Bedřichovka se lze vydat buď k jednomu z konců stezky na Trčkově nebo ke druhému konci u Divoké Orlice, poté se opačným směrem vracíme k výchozímu bodu. Zajímavosti... 0 0; Kostel sv. Jana Křtitele. Orlické Záhoří 34, Orlické Záhoř Orlice a Morava 2020 (1. Pramen Moravy není daleko od pramene Tiché Orlice. Morava pramení Moravy peřejnaté úseky, které již nováčkům ostříleným z předchozího splutí Divoké Orlice nebudou činit potíže. Dle klasifikace obtížnosti se námi splouvané úseky budo 2014 09 20 Pramen Divoké Orlice. 24.09.2014 - St Kuty . 2014 09 17 Koper SLO. 17.09.2014 - St Kuty . 2004 09 16 Planina SLO. 16.09.2014 - St Kuty . 2014 08 10 Summer Camp Liptov. 02.09.2014 - St Kuty . 2014 07 06 MTB Jizerky. 10.07.2014 - St Kuty . 2014 06 20 Krulišák. 26.06.2014 - St Kuty . 2014 05 24 Zloty Stok Srpnový týdenní společný pobyt od 16. do 23. srpna strávilo celkem 31 účastníků v Orlických horách. Pro ubytování jsme využili chaty KČT Na Čiháku na jihovýchodním okraji CHKO Orlické hory, v blízkosti Divoké Orlice a na česko-polské hranici

Divoká Orlice - Orlické hor

 1. Vyhláška č. 178/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních tok
 2. Návštěvníky přitahují zejména významné geomorfologické jevy - průlom toku Divoké Orlice (u Klášterce nad Orlicí) a Tiché Orlice (u Mladkova) hřbetem Orlických hor a vytvořená údolí kaňonovitého charakteru - Zemská brána a Studenecké skály - rulové skály vzniklé mrazovým zvětráváním
 3. A pokud Vám bude v létě poněkud horko, jistě uvítáte možnost zaplavat si v údolní nádrži Pastviny, která byla vybudována v letech 1933 - 1938 v malebném údolí Divoké Orlice. Ski areál Dolní Morava (500m), lezecká stěna, lanový park, bobová dráha
 4. Zemská brána(přírodní rezervace, jedinečný přírodní útvar, který najdete v údolí Divoké Orlice), Rašeliniště pod Předním vrchem,Tvrz Hanička,Luisino Údolí, Dobrošov, Ratibořice, Babiččino údolí (muzeum Boženy Němcové, Staré bělidlo, Viktorčin splav), Boušín, Rýzmburk, Slavoňov, ZOO safari ve Dvoře.
 5. Povodňová situace na Divoké Orlici Maximální průtoky na horním úseku Divoké Orlice do-sáhly hodnoty v Orlickém Záho ří dne 23. 7. 1998 ve 04:30 Q = 62,4 m3/s (Q 20-50) a v Klášterci n. O. dne 23. 7. 1998 v 11:00 Q = 74,1 m3/s (Q 5-10). Tyto průtoky byly bezpečně zachyceny vodní nádrží Pastviny. Vodoměrná stanic
 6. pramen moravy / marchquelle - 16 ŘÍČky / ritschka - 17 ŠerliŠskÝ mlÝn / schierlichmÜhle - 18 tĚchonÍn / linsdorf - 19 ÚdolÍ hornÍ divokÉ orlice / erlitztal - 20 velkÁ zdobnice / gross stiebnitz - 21 vrchnÍ orlice / hohen-erlitz - 22 zemskÁ brÁna / landestor - 23 nÁchod dobruŠka rychnov n. knĚŽ. rokytnice.
Zpět k pramenům: Východní prameny — Česká televize

Ubytování České Petrovice, apartmán Orlické hory

Skalnatý úsek údolí Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Řeka zde vyhloubila údolí v pevných, ale rozpukaných rulách. Balvanové řečiště řeky lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály Trasy vedly nenáročným rovinatým terénem Polabské nížiny, krajinou mechu a kapradí přes obě krajské metropole, okolo Labe, Opatovického kanálu, podél Tiché i Divoké Orlice, překrásným kopcovitým krajem i náročným horským prostředím, kolem pohraničního opevnění, cestou i necestou, po silnicích, cyklostezkách. V pátek ráno loukami do tvrze Orlice, kde nás dojela Stáňa a hned bylo živo, z muzea řemesel v Letohradu nám málem odjela kabrioletem Kaipan. My jsme se raději vnutili do zámku podívat se na polovinu světničky Járy Cimrmana a pak do baru Rolland. Jen jsme párkrát šlápli do pedálů a rázem jsme byli v Žamberku u Divoké Orlice

pro vodáky sjíždění jarní Moravy a Divoké Orlice rybaření, houbaření Zimní aktivity. Ski centrum Sněžník. 5 sjezdovek všech stupňů obtížnosti 2 čtyřsedačkové lanovky Doppelmayr 2 lyžařské vleky Doppelmayr dětský pojízdný koberec Sun Kid dětský kolotoč Sun Kid lanový vlek sáňkařská dráha - 2,5 km bobová. Inzerát Prodám chatu v okrese Ústí nad Orlicí, cena dohodou, od marta.tisk na Sbazar.cz. Popis: Prodám chatu na okraji chatové osady Litice nad Orlicí , na krásném místě mezi lesy s výhledem na hrad Litice a údolí řeky Divoké Orlice. Čisté prostředí, klidná lokalita a možnost houbaření. Chata je připojena na obecní vodovod a elektřinu, odpad do septiku Divoká Orlice si zde prorazila cestu skrz osadu Čihák, napříč mohutným rulovým skalám, spoustě velkých balvanů. Toto místo bývá označované jako vstupní brána do Čech. Nelze přehlédnout kamenný most s jedním obloukem na začátku údolí, přes který vede silnice do Bartošovic v Orlických horách.V roce 2004 se v.

15 km po Divoké Orlici, Nekoř - Žamber

 1. Přírodní park Orlice Královéhradecký kraj - Rychnov nad Kněžnou. Do Orlických hor zasahuje i přírodní park Orlice, sledující tok a nivy Divoké Orlice od Klášterce nad Orlicí (horní tok je chráněn v rámci CHKO celý článe
 2. Údolí Divoké Orlice leží ukryté za hlavním hřebenem Orlických hor. V posledním desetiletí se tu rozvinul čilý cestovní ruch, který podpořila i rekonstrukce silnice spojující Orlické Záhoří a Neratov s centry Orlických hor Deštným a Rokytnicí. Největší proslulost získal Neratov jako poutní místo, kde sahá tradice do poloviny 17. století
 3. Oficiální stránky obce Čenkovice. +420 465 391 112 starosta@obeccenkovice.c

Vodáctví - sjíždění Divoké orlice, horolezectví - Studenské skály 700 m nad domem. Výlety do okolí: Přírodní rezervace Zemská brána (naučná stezka, Ledříčkova skála, Pašerácká lávka), Suchý vrch (rozhledna, restaurace), Pastviny (přehradní hráz a vodní elektrárna, vyhlídkové lety horkovzdušným balónem. Anny, odkud vytéká pramen dobré vody a od Buršova koryta teče druhý potok, uprostřed lesa se stékají a pod lesem se vlévají do řeky Tiché Orlice. Horním lesem protéká Vlčkovský potok, který teče do Studenecké zátoky, Pastvinské přehrady, Divoké Orlice Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Pramen v Hájku byl považován za léčivý, byly zde postaveny lázně a pozdně barokní kaplička. V okolí obce je zachováno kvalitní přírodní prostředí, severně od Polomi podél toku Divoké Orlice probíhá Přírodní park Orlice a území obce sousedí s přírodní rezervací Modlivý důl

řeka Divoká Orlice - Česká republika (www

Celkem pozoruhodnou byť poněkud zanedbanou a skrytou památku objeví výletník pár set metrů od Zemské brány, tedy průlomu Divoké Orlice ve směru na sever, tedy tam, kde řeka tvoří státní hranici s Více chráněný přírodní útvar v údolí řeky Divoké Orlice,údolí dominuje most s jedním obloukem, postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 - 03, u mostu začíná naučná stezka Zemská brána vedoucí 3 km na Klášterec nad Orlicí,cestou projdete přes Pašeráckou lávku, po stopách legendárního zbojníka Orlických. Poplatky na místě. Rekreační poplatek 20,-Kč/osoba/den. Spotřeba el. energie. Vratná kauce 2000,-Kč. Platba a délka ubytování. Ceník ubytování chalupy Dolní Morava je stanoven za pronájem celého objektu bez ohledu na počet ubytovaných osob, pokud není v ceníku uvedeno jinak. Standardně je pronájem chalupy poskytován v týdenních turnusech od soboty do soboty nebo v. Popis: Dřevěný chodník naučné stezky vede přes Vřesovištní potok Maximální rozlišení: 4608 x 3456 Kreditů ke stažení:

Přehradní nádrž na toku Divoké Orlice. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní plochu. V létě lze přehradu využít ke koupání či rybaření. Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku Kontaktní údaje. OÚ Mladkov, Mladkov 95, 561 67 Mladkov Telefon +420 465 635 456 - starosta obce +420 602 167 376 - starosta obce / mobi

Přesto, že se pramen Jevišovky takto označen, mnohoEsíčko Divoké Orlice už vypadá trochu jako v nížině, alePravotočivý meandr Divoké Orlice zasáhl až k silniciChata U Matěje - Bartošovice v Orl
 • Granadilla.
 • Vesuv informace.
 • Malé ventilátory.
 • Prokleti basnici anglicky.
 • Me atletika 2019 program.
 • Počátky hotel.
 • Bazén havlíčkův brod.
 • Ikea cz.
 • Tunel do ucha brno.
 • Holzelovo znamení.
 • Ovocné řezy s tvarohem a želatinou.
 • Novela zákona o zaměstnanosti 2018.
 • John f. kennedy international airport.
 • Site down detector.
 • Dacia oroch cena.
 • Venkovní světlo s čidlem philips.
 • Koupelnové doplnky bez vrtani recenze.
 • Https www csfd cz film 180132 jarhead 3 the siege.
 • Rave party 2019.
 • Hliníkový zahradní nábytek baumax.
 • Univerzita yale.
 • Vysychání páteře.
 • Bekyně mniška kalamita.
 • Formátovací pila proma.
 • Confessions augustin.
 • Style fashion recenze.
 • Star wars: epizoda iv – nová naděje.
 • Jamajka nebezpečí.
 • Manuál k vyplňování třídní knihy v mš.
 • Sedmiletá válka dějepis.
 • Půjčovna lodí split.
 • Šilhání latinsky.
 • Co koupit manželovi k narozeninám.
 • Povolení k vjezdu do lesa.
 • Kde vezmu nano sim.
 • Eminem songs.
 • Whippet hafici.
 • Fiat 1.4 t jet test.
 • Pemphigus senilis.
 • It povolání.
 • Dubová špalíková dlažba cena.