Home

Přídavná jména pád číslo rod vzor druh test

Test na určování vzorů přídavných jme

 1. U přídavných jmen určujeme druh, rod, číslo, pád a vzor. My se v níže uvedených cvičeních zaměříme právě na posledně jmenovanou kategorii, a to vzor. Kdo si potřebuje osvěžit, jaké vzory vlastně pro přídavná jména máme, nechť čte plynule dál. Komu je teori
 2. Rod; Názor; Číslo; Druh; 2/10 Co se určuje podle podstatných jmen? Rod, vzor, pád; vzor, druh, rod; Pád, rod, číslo; nic, všechno se určuje podle přídavných jmen; 3/10 Co nepatří mezi přídavná jména měkká? mladý; hovězí; ryzí; jarní; 4/10 Jaký je 2.stupeň od zlý? zlejší; surovější; horší; pitomější; 5/10.
 3. Cvičení 1 . U přídavného jména ve větě urči mluvnické kategorie: druh, vzor, rod, číslo, pád
 4. Druhým slovním druhem jsou přídavná jména. Jedná se o slova, která blíže určují podstatná jména a patří mezi velmi zásadní ohebné slovní druhy, které se ve škole učíme. Určujeme u nich pád, číslo, rod, druh a vzor
 5. Urči u přídavných jmen - rod, číslo, pád, druh. Používej tyto ZKRATKY: stř. žen. m.živ. m.než. j. mn. Piš za nimi i čísly pádů TEČKY. Tři slepice zdolaly třepetavým letem plot a těžce dopadly do sousedovy zahrady. Hned se pustily do hrabání, až hlína odletovala. Majitel zahrady nevítané návštěvníky zpozoroval a.
 6. Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Můžeme je skloňovat, to znamená, že mění své tvary podle pádů. V přehledu slovních druhů mají íslo 2. U přídavných jmen urujeme: Rod íslo Pád Tyto tři mluvnické kategorie se urují podle Druh vzor
 7. Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Přídavná jména - Český jazyk, Test par

 1. Vzor mladý. Podle tohoto vzoru se skloňují přídavná jména tvrdá (tvrdý druh). Tento vzor je poněkud záludnější v pravopisu a je třeba si na něj dát větší pozor. Vzor mladý je označován jako tvrdý kvůli svému zakončení v 1. pádě jednotného čísla mužského rodu (mladý muž) a dalších pádech
 2. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují.; Jsou ohebná, skloňují se.; Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor)
 3. Druh a vzor přídavných jmen. Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y)
 4. Mluvnice - 7. ročník - TEST Přídavná jména - 11.11.2020 16. 1. Doplňte tabulku. (15 b) Lenčina sestřička chce plyšové štěně i se psí boudou. pád číslo rod vzor druh Lenčina plyšové psí 2. Vyberte možnost, která obsahuje pouze přídavná jména. (1 b) a) Michalův, pátý, jeho, červen
 5. Přivlastňovací přídavná jména mají v 1.p.č.j. koncovky: -in, -ina, -ino nebo -ův, -ova, -ovo; Pro výběr správné koncovky je poté důležité správně určit číslo a pád přídavného jména. Vzor pro měkká přídavná jména: jarní. ten, ta, to: jarní, jarní, jarní. Vzor pro tvrdá přídavná jména: mlad

Žádné pomnožné číslo neexistuje. Rod a vzor. Tyto kategorie už jsou maličko složitější. Při určování rodu nesmíme zapomenout na to, že se pohybujeme v množném čísle, tedy budeme používat ukazovací zájmena ti, ty nebo ta. Nezapomeňte, že ukazovací zájmeno ta v množném čísle představuje střední rod, nikoli. pád: číslo: rod: vzor 3. Vypiš všechna přídavná jména a urči je. Vypiš všechna přídavná jména a urči je. příd. jméno: pád: číslo: rod: druh: vzor Vypiš všechna zájmena a urči jejich druh. ->.

Jinak se mužská přídavná jména skloňují stejně. Přídavná jména v množném čísle pak skloňujeme následovně: Pokud si pečlivě prohlédneme skloňování všech rodů, zjistíme, že tvary 2., 3., 6. a 7. pádu se ve všech rodech shodují. Vzor jarní. Jde o měkký vzor, skloňujeme podle něj tedy měkká přídavná jména přídavná jména - tvrdá, 1., 2., 3. - určujeme pouze u některých přídavných jmen: Procvičování: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé Přídavná jména - určování rodu. Přídavná jména se v rodě shodují s podstatnými jmény, která rozvíjejí. Podstatná jména a tedy i přídavná jména mají jeden z těchto tří rodů: Střední rod, ženský rod a mužský rod. Podstatná jména mužského rodu jsou ještě rozdělena na životná a neživotná

Zachoval se u ní většinou pouze 1. pád. Nevím, zda je toho schopen. Maminka je zdráva. 2) Složené skloňování. Tvrdý typ. K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. mladý, mladá, mladé starý, stará, staré známý, známá, známé. Vzor MLAD rod mužský mladý, -ého jarní, -ího otcův, -ova matčin, -ina: rod ženský mladá, -é jarní, -ího otcova, -ovy matčina, -iny: rod střední mladé, -ého jarní, -ího otcovo, -ova matčino, -ina: číslo číslo je stejné jako u podstatného jména, ke kterému patří: jednotné, množné: pád pád je stejný jako u podstatného. Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Rod: mužský ( nový dům ) ženský ( pěkná dívka ) střední ( červené jablko ) Číslo: jednotné ( nový dům ) množné ( nové domy ) Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ ) Například: 1. pád: nový dům, 2. pád nového. 12. Uveď slovo nadřazené slovům dědeček a babička. 13. Uveď přídavná jména. dědeček -> babička ->

Cvičení na mluvnické kategorie přídavných jme

Test 1 - pádové otázky, Test 2 - urči pád, Test 3 - urči pád, Test 4 - urči pád, Test 5 - urči pád, Test 6 - urči pád , Test 7 - urči pád, Test 8 - urči pád, Test 9 - urči pád , Test 10 - urči pád, Test 11 - urči pád, Test 12 - urči pád, Test 13 - urči pád, Test - převeďte do 7. pádu čísla množnéh Přídavná jména. jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (hezký, hezká, hezké, hezcí, hezčí,) měníme-li jejich tvar, říkáme tomu SKLOŇOVÁNÍ; určujeme u nich PÁD, ČÍSLO, ROD (ty se řídí podle podstatného jména), určujeme také DRUH, VZOR a STUPE rod, pád, způsob, vzor ? vzor, číslo, rod, pád ? číslo, osobu, pád, rod ? pád, rod, čas, číslo

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování) 14.02.2012 19:10. PODSTATNÁ JMÉNA (ke stažení ZDE) Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči. Přídavná jména cvičný test 1. Z vět vypiš přídavná jména a u každého z nich urči pád, číslo, rod, druh a vzor přídavného jména: Nejraději bych prospal celý den. Pod převislými skalami jsme vybudovali tábor. Půjčil jsem si Markétin sešit Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor. 21.04.2014 21:27 Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. ROD, ČÍSLO, PÁD. Přehled ke stažení ZDE; Rod. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení - přídavná jména - pád, rod, vzor - přídavná jména - koncovky - přídavná jména - koncovky II - přídavná jména - druhy - přídavná jména - stupňování - přídavná jména - stupňování II - zájmena - pád, druh, vzor - číslovky - druhy - podmět - přísudek - podmět a přísudek - shoda přísudku s podměte

Přídavná jména cvičení - Slovní druh(y

Urči u přídavných jmen - rod, číslo, pád, druh

PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO 1 - na rychlost. PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO 2 - na rychlost PŘÍDAVNÁ JMÉNA - najít v textu. MŮJ TEST - PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN - složité případy (hlasujte pro) PŘÍDAVNÁ JMÉNA PÁD, DRUH, VZOR. PRAVOPIS ZÁJMEN. TVARY ZÁJMEN - více cvičení (já, ona, náš, váš, my, vy, oni). Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. kolo - bez kola (město - bez města) - vzor město. Vzor MĚST Přídavná jména totiž pojmenovávají vlastnosti. Nejdříve budeme zase vyhledávat přídavná jména z textu a určovat u nich kategorie (tj. rod, číslo a pád), druh a vzor. Gramatické pravidlo říká, že kategorie závislého přídavného jména se určují podle řídícího podstatného jména. Ted Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují. Jsou ohebná, skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor) Číslo (jednotné, množné) Rod (mužský, ženský, střední) Vzor (mladý, jarní, otcův, matčin) Druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací) Shodné mluvnické významy ve spojení přídavného a podstatného jména: Pád, číslo, rod Veselý klaun - 1. pád, číslo jednotné, rod mužský životný Druhy a vzory přídavných jmen.

Test - přídavná jména - šestá třída 11 května, 2017 11 května, 2017 zackovauvoz V pondělí 15.5. si napíšeme test z přídavných jmen - určování mluvnických kategorií - pád, číslo, rod, druh a vzor - stupňování přídavných jmen (např. blízký - bližší - nejbližší ) Přídavná jména 8.ročník přídavná jména- slovní druh shoda přídavných jmen s podstatnými jmény mluvnické kategorie přídavných jmen rody přídavných jmen přídavná jména tvrdá, měkká určování přídavných jmen tvrdých, měkkých Mgr. Ladislava Zdražilová vytvořeno 9.12.201

5. U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor: pád číslo rod vzor pes s opicí tetu k mléku o kopci dítě ! 6. Doplňte ve větách správná i/í, y/ý : Brz_ se začnu nudit! Z_vám a tupě z_rám z okna. Pel_ňkový čaj je hořk_. Pojedu na l_žařský v_cvik. Na podz_m b_vá s_chravé počas_. Str_čkův b_t je malý, ale. Kategorie slovních druhů. podstatná jména: pád, číslo, rodu, vzor, životnost X neživotnost. přídavná jména: pád, číslo, rod, vzor, stupe

Ohebný slovní druh, který vyjadřuje vlastnosti osob (chytrý chlapec), zvířat (chlupatý pes) nebo jevů (kulatý stůl) či vztahy přivlastnění (matčino zrcátko). Přídavná jména tedy rozvíjí, doplňují nebo blíže určují jména podstatná Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách, proto je možno ho použít také jako test

přídavná jména měkká od názvů zvířat (slon, kůň, havran) tvoříme pouze samotnou koncovkou -í : sloní, koní, havraní (podobně jako psí, kočičí,tygří) bě/bje, vě/vje j - pokud kořen na j- začíná, slovo je tedy utvořeno předponou ob- nebo v-: ob jednat, v jezd, ob jetí, v je Jaký je vzor pro skloňování měkkých přídavných jmen. Mladý. Jarní. Otcův, Matčin. Jakou spojkou může být označena věta vedlejší příslovečná místní? Kdy. Kde. Přestože. Co je Limerik? Zastaralý vzor rodu mužského. Dlouhá kniha alespoň o 500 stránkách. Krátké nonsensové říkadlo. Jaký druh rýmu neexistuje. Skloňují se a určujeme u nich pád, číslo a rod ve - Druh měkký, vzor jarn í Přídavná jména: úvod. SKŘIVÁNKOVÁ, Jana pád: číslo: rod: vzor: kontrola : u školy.

Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen nebo jejich význam blíže určují a zpřesňují (neznámý člověk, sestřina želva). Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, kromě nich ještě druh a vzor. Skloňují se a jsou plnovýznamovým slovním druhem. Ve větě plní nejčastěji funkci shodného přívlastku, příp.jmenné části přísudku Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod. Tvoří s přídavnými jmény věty. Odkaz na televizní vysílání 5. ročník. 13. týden - Časujeme slovesa v minulém čase. Prezentace Prezentace je určena pro žáky 5. ročníku - určujeme pád číslo rod druh vzor 1. - 7.p jednotné mužský měkká jarní rodiče, tatínkov holubi, Tatínkov kalhoty, kapitánov rozkazy y y y y y i i Vyhledejte přídavná jména, určete jejich druh, pád, číslo a rod: K narozeninám jsem dostal krásný dárek. Ve výletní restauraci jsme si dali kuřecí maso určujeme pád, číslo, rod (podle připojeného podstatného jména) a druh měkká mají všechny tvary stejné, končí na -í tvrdá a přivlastňovací mají -í jen v 1.a5. pádě č.mn. v rodě mužském životné

pád, číslo, rod (určujeme podle podstatného jména, u kterého příd.jméno leží), druh, vzor (určujem podle postat.jména) 24.hodina, 19.3.2014 Přídavná jména - procvičování učiva, vyhledávání příd.jmen v textu, určování druhu a vzoru PŘJ. přídavná_jména.pptx (1420346) - prezentace, zopakování učiv b) složené - tvrdý vzor ( mladý, mladá, mladé), měkký vzor ( jarní), c) smíšené - přivlastňovací ( otcův, matčin) Nesklonná přídavná jména: Khaki, lila, blond, terakota, glazé, brutto, netto Stupňování přídavných jmen - vyjadřujeme stupně míry či vlastnosti 1

Mluvnické kategorie zájmen. V následujících cvičeních si procvičíte hledání zájmen ve větě, určování druhů, skloňování zájmen a Jde o mluvnické kategorie a je to druh, vzor, rod, číslo a pád Mluvnické kategorie (někdy také používáme spojení mluvnické významy) jsou kategorie, které Vzor Čapkovy knihy: 1. pád, číslo množné, rod ženský + druh přivlastňovací, vzor otcův; sestřiny vlasy: 1. pád, číslo množné, rod mužský neživotný + druh přivlastňovací, vzor matčin; na včelích úlech: 6. pád, číslo množné, rod mužský neživotný + druh měkký, vzor jarní; ZÁJMENA - mluvnické kategorie mají. Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh. Skloňování. a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se ) - mají zvláštní skloňování. b) rodová: * vzory zájmenného skloňování- ten ( tvrdý vzor )- náš ( měkký vzor ) * vzory složeného skloňován

Podstatná jména: Skloňování - souhrn (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv U přídavných jmen určujeme pád, číslo, rod (životnost) a vzor. řídíme se podstatným jménem, u kterého přídavné jméno stojí. vzory přídavných jmen : jarní, mladý, otcův, matčin. Procvičování druhů přídavných jmen a jejich mluvnických kategorií Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. pád, číslo, rod a vzor. Pád (casus) dále existují vzory pro zpodstatnělá přídavná jména (hajný, průvodčí,. Rod: mužský ( ten dům ) ženský ( ta dívka ) střední ( to jablko) Číslo: jednotné ( chlapec ) množné ( chlapci ) Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo

U podstatných jmen rozlišujeme pád, číslo, rod a vzor. Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 5. pád - oslovujeme, voláme. 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím? Pád podstatných jmen 1 - online cvičení Pád podstatných jmen 2 - online. - Je schopen určit pád, číslo, rod, druh a vzor přídavného jména - Je schopen správně určit, zda ve sporných případech psát i či y. Jazykový cíl: - Žák je umí používat přídavná jména v odpovídajícím tvaru - Je schopen stupňovat pravidelná přídavná jména Přídavná jména Jsou používána pro vyjádření vlastností podstatných jmen například kvetoucí louka, slunečný den, vysoký strom. U přídavných jmen se určuje: rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň. Vzory: tvrdá ve tvaru složeném: mladý, mladá, mladé; tvrdá ve tvaru jmenném: mlád, mláda, mlád Stránka Zájmena obsahuje základní informace důležité k naučení tohoto tématu v českém jazyce

Seznam cvičen

PRAVIDLA - Přídavná jména

ještě nejde. Vypište z textu, který naleznete níže, podstatná jména a určete u nich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor - u mužského rodu nezapomeňte na životnost!!). V textu byste měli najít osmnáct podstatných jmen. Určujte vždy podle toho, v jakém tvaru je podstatné jméno v dané větě 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky (vzor hrad), 2. číslo. a) jednotné PODSTATNÁ JMÉNA . 1) MUŽSKÝ ROD - podstatná jména skloňujeme podle vzorů:. Jména s touto schopností řadíme mezi jména počitatelná. Nepočitatelným jménům chybí určitý soubor tvarů (buď jednotné, nebo množné číslo) nebo tvorbu tvarů realizují s jistými omezeními (například z důvodů významových, viz níže) Zájmeno ukazovací ( ti chlapci) Jeho - zájmeno přivlastňovací ( jeho boty - čí?), zájmeno osobní ( jeho to není) U zájmen určujeme: pád, číslo, jmenný rod, vzor, druh. tzac Čeština/Zájmena - Wikiknihy. vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) Zájmeno my označuje mluvčího a další osobu nebo osoby

Přídavná jména - adjektiva (slova ohebná, skloňují se) Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupe. Podstatná jména Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a dějů. Skloňují se. Jde o plnovýznamový slovní druh. Ve větě plní nejčastěji roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla a rodu a dále vzor. Podst. jména - konkrétní-osob, zvířat, věc Slovní druhy Ohebné slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa 1) PODSTATNÁ JMÉNA (substantiva) - U podstatných jmen určujeme následující kategorie: pád, číslo, rod a vzor Základní pojmy: mluvnické kategorie podstatných jmen, pád, číslo, rod, vzor. hodnocení lekce . Podstatná jména 2 - Podstatná jména konkrétní a abstraktní. Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Základní pojmy: přídavná jména tvrdá, vzor mladý, přídavná jména měkká, vzor jarní, přídavná jména.

Druhy přídavných jmen - icestina

Určete podstatná jména konkrétní a abstraktní (označ písmeny K, A ) bída -starosta -mrkev -neschopnost -netopýr -chytrost - Určete mluvnické kategorie (rod, číslo, pád a vzor): ze zahrádkypod šňůrami. v bojinepřátelé. Podtrhněte v textu přídavná jména, určete jejich druh: (měkké, tvrdé, přivlastňovací TVAROSLOVÍ Slovní druhy 1) Podstatná jména-skloňujeme, ohebný slovní druh názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů určujeme pád, číslo, rod, vzor pád: 1.-7. číslo: jednotné(také hromadné, látkové, abstraktní) a množné(také pomnožné a duální PŘÍDAVNÁ JMÉNA. adjektiva. vyjadřují vlastnosti podstatným jmen nebo zpřesňují či jinak vymezují jejich význam. skloňují se. jde o plnovýznamový slovní druh. Pád, číslo, rod přídavného jména se shoduje s pádem, číslem a rodem určujícího podstatného jména

Přídavná jména (adjektiva) - Slovní druh(y

- předložkový pád (na horu, z ticha) X příslovečná spřežka (nahoru, zticha) 19.hodina, 4.3.2014 Psaní velkých písmen - práce s učebnicí str. 50 - KP - shoda podmětu s přísudkem, mluvnické kategorie sloves (třída, vzor Číslovky jsou v pořádí čtvrtým (4.) slovním druhem, který je zároveň slovním druhem ohebným stejně jako podstatná jména, přídavná jména, zájmena a slovesa. Pomocí číslovek vyjadřujeme počet, pořadí, násobenost, díl celku a podobně. Zároveň u číslovek rozlišujeme i rod, pád, vzor a samozřejmě číslo

1. Urči druhy přídavných jmen (můžeš použít zkratky T, M, P): lesklý brouk - T. psí štěkot - M. vosí hnízdo - M. tetina zahrádka - P. šedivý mrak - T. cizí kluk - M. Karlův strýc - P. nové boty - T. hladoví lvi - T. rybí šupina - M. 2. Urči . mluvnické kategorie. přídavných jmen (pád, číslo. s ním -7. pád, č. jednotné, rod mužský životný, vzor náš !!! vidím ji (tu dívku), dám jí knihu (té dívce) po předložkách se j měn na ň (Jeho jsem tam neviděl

Přídavná jména - vzor

Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa): Třídění slovních druhů - Školákov; Podstatná jména: Podstatná jména v příslovích - DUM; Pády - Školákov; Pády - přiřazování - Školákov; Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné. - pád - číslo - rod - druh - vzor V pádě, čísle a rodě se shodují s podstatnými jmény. Druh a vzor: → tvrdá - mladý → měkká - jarní → přivlastňovací - otcův, matčin. Stupňování: → 1. stupeň = pozitiv → 2. stupeň = komparativ → 3. stupeň = superlativ. Typy přídavných jmen

Pomnožná podstatná jména - Moje čeština - Čeština na

Jedná se o plnovýznamový slovní druh, ve větě plní nejčastěji roli podmětu nebo předmětu. Podstatná jména můžeme skloňovat a určujeme u nich tyto mluvnické kategorie: rod, číslo, pád a vzor. Poznáme je podle toho, že si na ně ukážeme TEN, TA, TO. (ten mobil, ta čokoláda, to auto) Přídavná jména (adjektiva Zadání | Řešení | Hodnocení. Vstupní test 9. tř. Jméno: 1. Urči slovní druhy: (pomůcka: 1. Podstatná jména, 2. Přídavná jména, 3. Zájmena, 4. Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní.

Test - PROCVIČOVÁNÍ MLUVNICKÝCH A GRAMATICKÝCH JEVŮ

Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je skloňovat. Při skloňování přídavných jmen se řídíme dvěma vzory - tvrdým vzorem mladý a měkkým vzorem jarní. Přivlastňovací přídavná jména pak skloňujeme podle vzoru otcův a matčin. Svým tvarem mohou přídavná jména vyjadřovat: rod - číslo - pád

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

Ve hře Podstatná jména žák nejprve zvolí jeden ze 13 nabízených článků. Program postupně vybírá z článku podstatná jména. U každého z nich je úkolem určit ve čtyřech krocích jeho pád, číslo, rod a vzor. Pozor, podstatná jména mohou mít v různých pádech stejný tvar - jména typu kost a píseň (píseň je produktivní vzor), např. lodi i lodě, loďmi i loděmi, zdem i zdím, zdech i zdích - vzoru kost se pevně drží jen 2 stará jména - věc,řeč + skupina produktivních jmen tvořených příponou -ost (starost Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo je blíže určují. Jsou ohebná a skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě ( životnosti ), čísle a pádě. Ptáme se na ně : jaký? který? čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod, životnost ( druh a vzor ). Druhy přídavných jmen

s tahákem testy - KamiNe

c) ryzí srdce, vosí hnízda, ptačí zpěv 3. v bílém svetru - 6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, vzor mladý, druh tvrdý; s Eviným psem - 7. pád, číslo jednotné, rod mužský životný, vzor matčin, druh přivlastňovací, o orlím letu - 6. pád, číslo jednotné, rod mužský neživotný, vzor jarní. Kurz matematiky k zopakování klíčových témat před Jednotou přijímací zkouškou. Budeme hodně počítat Přídavná jména postupně zapiš do tabulky a urči jejich rod, číslo, pád a vzor. Vyber si z textu 3 slovní spojení a utvoř s nimi věty. Se siln__m__ muži, z ryz__ho zlata, bez jedl__ch hub, vidím ciz__ dívky, o včel__m medu, k nov__m domům, krokodýl__ zuby, z vos__ho hnízda. přídavné jméno pád číslo rod vzor Kroužkování chyb - podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky; Slovesa - doplnění tabulky (koncovky a vzory slovesných tříd + 2. a 3. třída kmen minulý a 4. třída rozkazovací způsob) Slovesa - určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, způsob, čas, rod) + vid, třída a vzor

Mgr. Petra Havlíčková - mluvnice - šestý ročník - druhy ..

PRAVIDLA - Přídavná jména - pravopisne. U zavřeného kluziště - druh tvrdé, rod střední, číslo jednotné, 2. pád, vzor mladé Pít hovězí vývar - druh měkké, rod mužský, číslo jednotné, 4. pád, vzor jarní Pro královy rádce - druh přivlastňovací, rod mužský, číslo množné, 4. pád, vzor otcův. 2.pád - koho. vzor - M pán hrad(les) muž stroj soudce předseda, Ž žena růže píseň kost, S město moře kuře stavení. Přídavná jména vyjádřují vlastnosti podstatných jmen. Určujeme. druh - tvrdá, měkká, přivlastňovací. rod - mužský, ženský, střední. číslo - množné, jednotné. pád - 7 pádů (výše uvedené) vzor - mladý. Je vyhotoven ve 3 variantách, proto je možno ho použít také jako test. Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a [] Přídavná jména Žáci vyhledávají přídavná jména, tvoří z podstatných jmen přídavná jména, určují u přídavných jmen pád, číslo a rod

Příklad jak určit vzor podstatného jména zdroj - u tohoto slova máme určit vzor rod mužský (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) neživotný (hrad, stroj) vytvoříme 2. pád: zdroj - z koho čeho? ze zdroje, jako stroj ze stroje zdroj se shoduje v 2.pádě(pádu) se vzorem stro Určujeme - pád, číslo, jmenný rod, dále vzor a druh. Skloňování. a) bezrodá: ( já, ty, my, vy, zvratné se ) - mají zvláštní skloňování. b) rodová: * vzory zájmenného skloňování-ten ( tvrdý vzor ) - náš ( měkký vzor pád 1. - 7. Také určujeme: vzor (podstatná jména, přídavná jména, zájmena) druh (přídavná jména, zájmena, číslovky) stupeň (přídavná jména) U sloves. osobu 1. - 3. číslo jednotné, množné. způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. čas (jen u způsobu oznamovacího) přítomný, minulý, budoucí. rod činný.

Zápis přídavná jména nadpis - Přídavná jména - stupňování a skloňování • přídavná jména skloňujeme, tzn. určujeme u nich pád, číslo, rod, vzor a druh • pád, číslo, rod určujeme podle podstatného jména, ke kterému se přídavné jméno vztahuje • druhy přídavných jmen jsou tvdrý, měkký a přivlastňovací • vzory přídavných jmen jsou u.

 • Zahradní pumpa bazar.
 • Kurz uměleckého kovářství praha.
 • Symbol sebevedomi.
 • Vyjmenovaná slova hra online.
 • Žlutý výtok na konci těhotenství.
 • Vznik solí procvičování.
 • Madagaskar ceny pobytu.
 • Jednolůžkové postele ikea.
 • Honda civic 2.2 i.
 • Wot osobní mise.
 • Canon ef 50mm f/1.4 usm recenze.
 • Messi váha.
 • Slunečnice.
 • Pneumotorax nebezpečí.
 • Pohlavně přenosné choroby oral.
 • Vichy make up mineral blend recenze.
 • Trofeje afrika prodej.
 • Figurka princezna sofie.
 • Blackberry motion alza.
 • Restaurace centrál kroměříž.
 • Schéma zapojení autorádia peugeot 307.
 • Vlašský dvůr.
 • Holistické učení.
 • Chris pine 2017.
 • Břevnovská radiála 2017.
 • Shellac praha 4.
 • Recenze elektrických kytar.
 • Liška druhy.
 • Pracomat brno.
 • Reprezentace u17.
 • Reborn miminka levně.
 • Camtasia 9.
 • Fit cvut kredity.
 • Clean master recenze.
 • Nano sim šablona pdf.
 • Nejkrásnější španělské ostrovy.
 • Bod ekvivalence titrace.
 • Nh3.
 • 40 týden těhotenství bolest v podbřišku.
 • Kružnice opsaná a vepsaná pracovní list.
 • Newtonův gravitační zákon vzorec.