Home

Pojiva nátěrových hmot

Primalex a.s. Břasy je předním výrobcem nátěrových hmot v České republice a na Slovensku. Od r. 2004 je členem skupiny SigmaKalon - celosvětově působícím výrobcem dekorativních nátěrových hmot, nátěrových hmot pro lodní průmysl a průmyslových nátěrových barev. Tabulka 7 Při nákupu nátěrových hmot na kov si zkontrolujeme, zda jsou obě - základová i vrchní - založeny na stejném druhu pojiva, tedy vodouředitelné nebo syntetické. Pokud si chceme ušetřit práci, poohlédněte se na trhu po výrobcích, které nahrazují základovou i vrchní barvu Pojiva nátěrových hmot na bázi surovin z obnovitelných zdrojů V práci je popsáno ekologické hledisko v průmyslu nátěrových hmot a zavedení směrnic upravující emisní limity těchto nátěrů a také metody na zkoumání těchto substancí. cze: dc.format: 49 s. cze Vlastnosti latexových nátěrových hmot a nátěrů: jsou nehořlavé, nejedovaté a nezapáchají. ředí se vodou. rychle schnou, dobře kryjí a přilnou k podkladu. lze je použít na všechny druhy podkladů. nátěry jsou tvrdé, pružné, omyvatelné Konference pigmenty a pojiva je odbornou událostí pro oblast výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je platformou k setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a obchodních firem

Nanášení nátěrových hmot se provádí nejčastěji štětcem případně válečkem a stříkáním stlačeným vzduchem. Balení a skladování nátěrových hmot. K balení se používá plechových krabic z bílého plechu nebo plechových konví, pro velká množství jsou vhodné železné sudy Konference pigmenty a pojiva. ÚVODNÍ INFORMACE. Konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací Katalog obsahuje abecední seznam českých a odděleně slovenských výrobců nátěrových hmot s odkazem na webové stránky a se stručnou charakteristikou výrobního programu. Dceřinné společnosti českých výrobců na Slovensku a naopak v katalogu neuvádíme Pro výrobu fasádních nátěrových hmot se většinou užívají disperze s MFT do 5 °C. Další veličina, na jejíž hodnotě závisí vlastnosti nátěrových hmot s filmotvorným pojivem, je objemová koncentrace pigmentu (OKP). OKP zprostředkuje představu, jaký je obsah pigmentů a plniv v zaschlém nátěru v poměru k obsahu pojiva ČSN EN ISO 3681 - Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda, Kategorie: 6730 Nátěrové hmoty a elektroizolační laky, všeobecně

Technologické postupy maleb vodovými pojiv

Technologie nátěrových hmot I. : pojiva, rozpouštědla a aditiva pro výrobu nátěrových hmot / Hlavní autor: Kalendová, Andrea: Korporativní autor: Univerzita Pardubice. Ústav polymerních materiálů. Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků. Get this from a library! Technologie nátěrových hmot I. : pojiva, rozpouštědla a aditiva pro výrobu nátěrových hmot. [Andrea Kalendová; Petr Kalenda; Univerzita Pardubice. Ústav polymerních materiálů. Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků. Výroba nátěrových hmot z pohledu výzkumníka. Ing. Zdenka Kupčáková, Ing. Richard Milič, CSc. SYNPO, akciová společnost, Pardubice. Při své praxi výzkumníka v oboru nátěrových hmot se často setkáváme s otázkou laické veřejnosti co se dá ještě dnes zkoumat na nátěrových hmotách Rozdělení NH -podle pojiva Asfaltové NH filmotvorné látky: přírodní asfalty, zušlechtěné živice, driváty ropy, kamenouhelný dehet, kombinace pryskyřice, oleje zasychání: vzduch, v peci 160 -200°C (hluboce černý lesklý film) vlastnosti: dobrá chemická odolnost zvláště proti kyselinám (mimo koncentr. HNO 3, H 2 SO 4

Pojiva nátěrových hmot - Stanovení hydroxylového čísla - Odměrná metoda. ČSN EN ISO 4629. 67 3041 . Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Titrimetric method. Liants pour peintures et vernis - Détermination de l'indice d'hydroxyle - Méthodes titrimétriques v nátěrových hmotách pro ochranu kovových materiálů. Kaoliny různého původu byly vypáleny při dvou různých teplotách (cca 750 °C a 1200 °C) a mechanicky upraveny mletím a tříděním na požadovanou velikost. Jako pojiva nátěrových hmot byly použity styren-akrylátová disperze, disperz výroba lepidel, těsnících a nátěrových hmot Altaran POA ALTARAN POA slouží jako základní látka kosmetických přípravků a čisticích a odmašťovacích prostředků. Vyznačuje se velmi dobrou dermální snášenlivostí Pro výrobu nátěrových hmot a lepidel > Pojiva; Suroviny. Pro výrobu nátěrových hmot a lepidel: Pojiva: Akryláty: Epoxy estery: Polyurethany: Metakryláty a jejich kopolymery: Silikonová pojiva: Polysulfidoesterové disperze: Polyisobuteny: Rozpouštědla: Biocidy Plniva. Dělení nátěrových hmot dle typu pojiva 4 Nátěrové hmoty 9. 3 .2020 • minerální pojiva: • hydraulické vápno • cement • silikátová pojiva • organická pojiva: • akrylátové pryskyřice • kopolymery polyvinylacetátu, styrenakrylátu • silikonové pryskyřice • polyuretanové pryskyřice • epoxidové pryskyřic

Nabízíme řešení pro výrobce nátěrových hmot, barev, stavebních materiálů, lepidel a dalších materiálů formou technického servisu a dodávek z našeho komplexního portfolia přísad, plniv, pigmentů a pojiv. Naši zákazníci mohou počítat s prodejními týmy, které se postarají o jejich individuální potřeby ISO 3682:1996 zavedena v ČSN EN ISO 3682:1999 (67 3043) Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla kyselosti - Odměrná metoda, nahrazena ISO 2114:2000. ISO 4629:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4629:1999 (67 3041) Pojiva nátěrových hmot - Stanovení hydroxylového čísla - Odměrná metoda. ISO 4630:1997 dosud nezaveden Titanová běloba se používá do nátěrových hmot, plastů, smaltů, v kosmetice, farmacii i jinde. Je nenahraditelná v chemicky odolných nátěrech. Kromě toho se oxid titaničitý často využívá i ve směsných bělobách spolu se síranem barnatým, síranem uhličitým, mastkem a oxidem nebo sulfidem zinečnatým nejbĚŽnĚjŠÍ typy rozpouŠtĚdlovÝch nÁtĚrovÝch hmot nÁtĚrovÉ hmoty se z hlediska aplikace dĚlÍ na vodouŘeditelnÉ, rozpouŠtĚdlovÉ nebo bezrozpouŠtĚdlovÉ. dÁle se nÁtĚrovÉ hmoty dĚlÍ podle typu pojiva a podle zpŮsobu zasychÁnÍ. alkydovÉ a alkyduretanovÉ nÁtĚrovÉ hmoty zasychajÍ na vzduchu tzv Konference Pigmenty a pojiva je zaměřena na aplikovaný výzkum z oblasti organických a anorganických pojiv, nátěrových hmot, pigmentů a četných specialit pro povrchové úpravy materiálů. Konference navazuje na některé významné konference, dříve pořádané v České republice, například Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty, Nové poznatky z oboru nátěrových hmot.

V současné době není stále celoplošně ujednoceno pojmenování či značení fasádních nátěrových hmot dle skutečného obsahu pojiva, a to především silikonových pojiv. V návaznosti na tuto skutečnost se výrobci přiklánějí k využití zatím jediné funkční a jasné normy, a to francouzské FD T30-808 FD Složky nátěrových hmot • Filmotvorné (pojiva) - Podmiňují vznik souvislé, přilnavé a mechanicky odolné vrstvy (filmu) • Pigmentové o Nerozpustné barvené prášky dodávající nátěru krycí vlastnosti a barevné odstíny o Mohou působit i jako inhibitory (tvoří je i kovové prášky) • Plniv Pojem minerální barvy popisuje nátěrové hmoty s minerálními pojivy. V oblasti barev se rozlišuje mezi dvěma relevantními minerálními pojivy: vápno a silikát. Zatímco vápenná pojiva působením oxidu uhličitého a vody karbonizují (tvoření karbonátu), silikátová pojiva (zpravidla křemičitan draselný popř. draselné vodní sklo) působením CO 2 tuhnou a při styku s. Vliv pojiv nátěrových hmot na kvalitu pigmentové povrchové úpravy ve vysokém lesku. Lukáš Vávra. Vávra, Lukáš, Vávra, Lukáš, Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}}). Suroviny pro výrobu nátěrových hmot. Pojiva a aditiva. Plechové obaly. Pigmenty a pigmentové pasty. Plniva. Kontakt Černokostelecká 2661 Říčany, 251 01 j.rot@sving.cz +420 323 660 048 IČO: 47549891 DIČ: CZ47549891 Telefonické objednávky +420 60807408

Safic-Alcan představuje více než 100 nejmodernějších výrobců po celém světě. Společnost sídlící v Paříži La-Défense (Francie), má síť 25 kanceláří a skladů strategicky umístěných v Evropě, na Středním východě, v Asii a Americe. Dnes je více než 84% obratu společnosti Safic-Alcan uskutečněno z Francie Používá se na výrobu interiérových nátěrových látek, kde plní funkci disperzního pojiva a zabezpečuje odolnost proti otěru. Zředěný Duvilax BD-20 s vodou v poměru 1 : 4 lze použít pro penetraci nebo napouštění savých podkladů před nanášením stavebních cementových či disperzních lepidel a stěrek

Video: Výběr nátěrové hmoty iReceptář

Vlastnosti nátěrových a malířských barev U malířských a nátěrových hmot hodnotíme tři základní vlastnosti: 1. Barvící schopnost je schopnost změnit barevný odstín jedné barvy. Barvící schopnost je tím větší, čím menší množství této barvy stačí k tomu, aby jiná barva znatelně změnila svůj odstín. Vysoko a) zkoušení nátěrových hmot b) zkoušení zkušebních těles ze dřeva povrchově chráněných nátěrovými hmotami (systémy). 1.1. Základní zkoušky nátěrových hmot Každá nátěrová hmota musí mít vlastnosti, které výrobce deklaruje. Je určena pro dan Označení lepících hmot. Dom v závislosti na kvalitě a druhu použitého pojiva, tedy cementu. Kratší dobu skladovatelnosti mohou mít některá speciální lepidla, například rychle tvrdnoucí. Tato doba bývá uvedena v informaci o možnosti skladování na obalu výrobku. Pokud je informace na obalu neúplná, řiďte se pokyny. Působení ultrafialového záření je jedním z hlavních vlivů, které působí degradaci pojiva nátěrových hmot a fasádních stěrek. To vede k jejich postupnému rozpadu. Funkční nátěry FN NANO ® obsahují velké množství fotoaktivního oxidu titaničitého. Jeho nanokrystaly pohlcují ultrafialové záření (UV)

Pojiva nátěrových hmot na bázi surovin z obnovitelných zdroj

rychlost zasychání nátěru je při použití vodou ředitelných nátěrových hmot podstatně vyšší než v případě klasických syntetických barev; ve velké většině se jedná o nehořlavé kapaliny, a tak není při práci nebezpečí vzniku požáru či výbuchu Disperze nebo emulze obsahující pojiva na bázi Úkolem této diplomové práce je vypracovat návrh zařízení pro míchání nátěrových hmot ve firmě ROKOSPOL a.s. V teoretické þásti jsou zmíněna konvenní míchací zařízení, jejich rozdělení. V praktické sekci je navrhována konstrukce nekonvenního m í-chacího stroje Dále u nás najdete ředidla, pojiva, pásky, nářadí a nástroje. Přidat firmu do hromadné poptávky. Eshop.krobot.eu. Internetový prodej nátěrových hmot a podlah. Nabízíme nátěry na dřevo, dřevěné třívrstvé podlahy Befag, laminátové plovoucí podlahy Egger, Floorline a Balterio, bytové PVC Gerflor, vinilové dílce.

Latexové a jiné vodou ředitelné nátěrové hmot

V oblasti Karlových Varů těžíme kaolin a zpracováváme další silikátové suroviny jako je bentonit a pískovec. Tyto přírodní materiály mají široké využití a to např. ve stavebnictví, farmacii, gumárenství, papírenství, keramice aj FORTE penetral se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a všech zbytků starých nátěrů zbavený podklad při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5-30°C. Aplikace dalších nátěrových hmot je možná až po úplném zaschnutí penetrace tj. po 4-6 hodinách Užitnou hodnotu těchto nátěrových hmot v našem případě plně pokryjeme silikonovým nátěrovým systémem Silep F(penetrace) + SILAKRYL F (fasádní barva) + případně BISTERIL. BISTERIL je (k 31.03.2011) úplně nový tenkovrstvý silikonový finalizující přípravek s částečnými samočisticími vlastnostmi a s trvalým. Ředidla k ředění nátěrových hmot, zlepšení roztíratelnosti laků, k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů. PIGMENTY A TÓNOVACÍ BARVY. Široká škála pigmentů a tonovacích barev určených k probarvení základních bílých barev ČSN EN ISO 11908 (67 3045) Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody. ČSN EN ISO 1248 (67 3070) Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody. ČSN EN ISO 10601 (67 1416) Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Pro výrobu nátěrových hmot a lepidel > Aditiva > Emulgátory; Suroviny. Pro výrobu nátěrových hmot a lepidel: Pojiva: Rozpouštědla: Biocidy Plniva: Aditiva: Odpěňovače: Smáčedla a rozlivová činidla: Dispergátory: Katalyzátory: Matovadla: Reologické modifikátory. Tylose® je, na základě sých vlastností, důležitou součástí vodou ředitelných nátěrových hmot. K významným vlastnostem Tylose®, sloužícím k optimalizaci parametrů nátěrových hmot, je nastavení zpracovatelské konzistence, retence vody, nastavení vlastností pojiva, skladovatelnost a schopnost působit jako ochranný. U zpěňovatelných nátěrových hmot byl sledován vliv plniv a aditiv se synergickým účinkem na protipožární vlastnosti a tvorbu zpěněné vrstvy. Byla vybrána teplotně odolná plniva. Uložit do kalendáře 11-11-2019 (Celý den) 12-11-2019 (Celý den) Czech republic/Europe XII. Konference Pigmenty a pojiva Konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Je platformou k setkání zástupců výrobních společností, výzkumu a.. Tato kalafuna ve spojení s tungovým olejem je tedy náhradou za syntetická pojiva, která používají běžní výrobci nátěrových hmot. Na rozdíl od běžných syntetických pojiv, modifikovaná kalafuna je čistý přírodní produkt, je difuzně prodyšná, podobně jako použité přírodní oleje

Kamínkové koberce-pojiva | ROKOSPOL a

Na Firmy.cz najdete 48 firem v kategorii Výroba nátěrových hmot a laků v Teplicích a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba BARVY A LAKY DROGERIE, Feidal Coatings, s.r.o., POLYMER COLOR, s.r.o.,. NÁTĚROVÝCH HMOT A LEPIDEL Pojiva při výrobě barev a laků Modifikující složka jiných pojiv (např. alkydů) Roztokové akrylátové pryskyřice Charakteristika představují svými vynikajícími vlastnostmi jedinečné výrobky na trhu a nacházejí uplatnění zejména v oblasti výroby Vývoj nátěrových hmot s vysokou korozní odolností pro všeobecné použití Jakub Svoboda1,* 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6, Česká republika Abstrakt Práce je zaměřena na testování nátěrových systémů pro všeobecné technické použití

Konference pigmenty a pojiva

 1. Tato soustava se skládá z fotokatalyzátoru a pojiva, přičemž fotokatalyzátorem jsou nanočástice fotoaktivní formy oxidu titaničitého a pojivem nanočástice oxidu křemičitého. Jejich výchozí vodné koloidní suspenze jsou v obou případech stabilizovány povrchovým nábojem nanočástic. (např. pojiva nátěrových hmot
 2. erální. Organické barvy jsou takové, kde hlavní pojivovou složkou je syntetická pryskyřice ve formě roztoku.
 3. PIGMENTY A POJIVA Pigmenty a pojiva pro nátěrové hmoty a povrchovou úpravu materiálů 5.-6. listopad 2018 Kongres hotel JEZERKA***, Seč u Chrudimi Konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších.
 4. Nanášejí v tekutém, těstovitém nebo práškovém stavu na podklad, v našem případě na podklad na bázi dřeva (např. masivní dřevo, zadýhovaná DTD, MDF), aby na něm vytvořily nátěrový film, a tím povrchovou úpravu požadovaných vlastností [11][1] Hlavní funkcí povrchové úpravy nábytku zvýšit užitnou hodnotu.
 5. Vhodná pro jednovrstvé vnitřní a venkovní nátěry ocelových konstrukcí, hal, dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, kontejnerů, palet, přepravek, boxů a dřeva. Výhodou uretanizovaného pojiva je vyšší stálobarevnost, životnost na povětrnosti a mechanická odolnost

Otázky k závěrečným zkouškám a studijní materiály

Jsou připraveny k okamžitému použití, před použitím je pouze třeba je krátce promíchat, aby se barvicí pigmenty, rozpouštědla a pojiva vzájemně optimálně promíchaly. Syntetické barvy mohou být použity pro první nátěr a pro obnovu starých nátěrových hmot plniva na bázi kalcinovaných kaolinů v nátěrových hmotách pro Transfer inovácií 15/2009 2009 PLNIVA NA BÁZI KALCINOVANÝCH KAOLINŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH PRO OCHRANU KOVŮ Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D. Výzkumný ústav anorganické chemie a. s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, ČR e-mail: [email protected] Ing. Petr Koutník, Ing Nevýhodou těchto nátěrových hmot je uvolňování styrénu během dokončování povrchové úpravy a špatná přilnavost nátěrového filmu k podkladu. Olejové nátěrové hmoty . Olejové nátěrové hmoty tvořící nátěrový film po nanesení oxidací olejového pojiva jsou připravené z obnovitelných zdrojů Korozní odolnost zinkem pigmentovaných nátěrových hmot v závislosti na obsahu nahrazující složky sulfid/vodivý polymer - Bc. Markéta Hašková Bc Technický a zkušební institut Brno (TZIB) vykonává činnost v oblasti výzkumu silikátové a makromolekulární chemie, vývoje výrobků stavební chemie, nátěrových hmot, polymerních kompozitů, testování v laboratorních i stavebních podmínkách, expertízy a posuzování,návrhy a dozor, stavebně-technické průzkumy a inspekce

Lakování parket, nátěry parket, lak na parkety - FSS®

Výhodou uretanizovaného pojiva je vyšší stálobarevnost, životnost na povětrnosti a mechanická odolnost. Aplikuje se vysokotlakým airless nebo vzduchovým stříkáním, štětcem, válečkem. výroba barev a průmyslových nátěrových hmot. VITON s.r.o. Planá 90 370 01 České Budějovice Czech Republic +420 381 581 022 +420. Od roku 2016 vede oddělení Stavebních materiálů a silikátových pojiv v Technoparku Kralupy VŠCHT Praha. Specializuje se na využití rozpustných křemičitanů jako pojiva nátěrových hmot a pro alkalickou aktivaci pucolánových materiálů. Přednáška: Anorganické zinkové nátěry v protikorozní ochran Vyrábějí se ze zelené skalice (meziprodukt při výrobě titanové běloby) v barvách červené, černé, hnědé, zelené, žluté a oranžové. Je to netoxický, ve vodě nerozpustný pigment ve formě prášku a granulí. Používá se pro pigmentaci nátěrových hmot, tmelů, plastů, umělých usní a koženek, gumy a papíru, ale i při výrobě keramických barvítek, skla. Výzkum nátěrových hmot a organických povlaků, funkčních vrstev a kompozitních materiálů na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Řada výzkumných projektů, vědeckých publikací a spolupráce s průmyslem na Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků se týká oblasti úpravy kovových a nekovových povrchů, aktivní a pasivní povrchové ochrany. ČSN EN ISO 11908 (673045) Pojiva nátěrových hmot - Aminoplasty - Všeobecné zkušební metody (ISO 11908: 1996) -- OLA001 ČSN EN ISO 1190

Konference pigmenty a pojiva - KPP - Úvodn

Vydatnost: Bílé barvy a světlé barvy (včetně vrchních nátěrových hmot, základních nátěrových hmot, podkladových nátěrových hmot a/nebo meziproduktů) budou mít vydatnost (při krycí mohutnosti [] 98 %) nejméně 8 m2 na litr výrobku Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot - Ve výzkumu a vývoji stavebních hmot dnes zahrnuje rozsáhlou oblast i environmentální problematika, řešící například minimalizaci vlivu stavebních činností na ekosystémy, tzn. omezení znečištění vody, ovzduší a půdy, snižování hluku, optimalizace.. ROKOSPOL a.s., Biskupice, Zlínský Kraj, Czech Republic. 1.7K likes. Firma ROKOSPOL, a. s. je výrobcem stavebních hmot, nátěrových hmot a stavební chemie. Suroviny pro výrobu nátěrových hmot Pojiva a aditiva Dodávaná pojiva předního českého výrobce umožňují výrobcům vyrábět jak syntetické nátěrové hmoty, tak i moderní, vysoce oddolné barvy vůči povětrnostním vlivům s vysokým obsahem bio složky (až 93%) a bez rozpouštědel Potřebujete renovovat dům či zahradu? Jistě využijete širokou nabídku nátěrových hmot, která zahrnuje barvy do interiéru i fasádní barvy, nátěry, laky, lazury, ochranné nátěry na dřevo, plast a kov, míchání odstínu barev na přání, zapůjčení vzorníku barev, region Opav

Nátěrové hmoty C

01. Dělení a užití nátěrových hmot. Epoxidové n átěrové hmoty slouží k ochraně podkladu před působením chemikálií, vody, povětrnosti a koroze Užívají se k finální úpravě vzhledu, jako je například barevnost, lesk či mat. Nátěrové hmoty dělíme na vodou ředitelné, rozpouštědlové a bezrozpouštědlové Složení nátěrových hmot prošlo v nedávné době jistou změnou kvůli sílícímu zájmu o ekologii a ekologičnost výrobních procesů. V současnosti je již nepřípustné používat antikorozní pigmenty na bázi olova a chromu, obsah toxických látek, tlak je vyvíjen na snížení obsahu organických rozpouštědel

Disperzní barvy - co to je ? stavební a obchodní společnos

 1. Corpus ID: 112994919. Pojiva nátěrových hmot na bázi surovin z obnovitelných zdrojů @inproceedings{Kantorov2008PojivaNH, title={Pojiva n{\'a}těrov{\'y}ch hmot.
 2. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. od editorobsahu2 Zprávy a události-archiv. Ve dne 5.-6.11. 2018 se konala konference zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Je platformou k setkání zástupců.
 3. zvláþňovadla - sloţky zlepšující vlastnosti nátěrových hmot, např. vláþnost, sníţení křehkosti, zamezení vzniku trhlin apod. barviva - rozpustné sloţky pouţívané k probarvení nátěru. aditiva - přidávají se v malém mnoţství, ale výrazně ovlivňují vlastnosti nátěrových hmot
 4. Protože hlavní složky alkydových nátěrových hmot, tj. mastné kyseliny a triglyceridové oleje, jsou vyráběny z levných obnovitelných zdrojů, udržuje to cenu alkydových hmot nízko, navzdory rostoucí ceně ropy , která je hlavním zdrojem surovin většiny jiných nátěrových hmot, například vinylových , akrylových.
 5. Potřebujete renovovat dům či zahradu? Jistě využijete širokou nabídku nátěrových hmot, která zahrnuje barvy do interiéru i fasádní barvy, nátěry, laky, lazury, ochranné nátěry na dřevo, plast a kov, míchání odstínu barev na přání, zapůjčení vzorníku barev, (záznamy 276/300 z 1685) strana 12 / 6
 6. Pryskyřice (lidově smola, smůla) je výměšek, který produkuje řada rostlin, zejména jehličnatých stromů a obsahující zejména uhlovodíky.Používá se např. pro výrobu laků, lepidel nebo kadidla a parfémů.Zkamenělá pryskyřice se označuje jako jantar.Jako pryskyřice se také označují syntetické výrobky podobných vlastností

Složky nátěrových hmot - filmotvorné látky, pojiva: podle hlavního pojiva se nátěrové hmoty definují jako nitrocelulózové, olejové, epoxidové, polyuretanové, polyesterové, alkydové, syntetick 1 Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická - tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement) vzdušná - tvrdnou jen na vzduchu (např. stavební sádra) - nejsou odolná vůči vod

ČSN EN ISO 3681 - Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla

 1. Jedná se o vodní roztok křemičitanu draselného, který se vyrábí z vysoce kvalitního křemenného písku Grudzeń Las za pomoci alkalických tavidel. Vodní sklo charakterizuje modul, což je molární poměr SiO 2 / K 2 O a pohybuje se v rozmezí 2,6 - 3,2.. Využívá se k impregnaci dřeva, kamene a zdiva nebo k výrobě nátěrových hmot a tmelů ve stavebnictví
 2. uty. U třísložkových vodouředitelných nátěrových hmot přidáváme vodu po smíchání složky A a B do vzniku zpracovatelné konzistence
 3. Normy týkající se nátěrových hmot a nátěrových systémů pro konkrétní aplikace, např. protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, tvoří základ pro přesné stanovení veřejných (i celosvětových) soutěží a značně snižují náklady všech stran, které se touto problematikou zabývají
 4. Firma ROKOSPOL a.s. se zabývá výrobou a prodejem nátěrových hmot, stavebních hmot a stavební chemie.Výrobky z kategorie nátěrových hmot zahrnují základní barvy (Rokoformex S 2003, Rokoprim Container V1 RK 103, Rokoprim Extra S 2132, Rokozink S 2198, Rokopur základ RK 105, Rokotec 500 RK 302), samozákladující barvy (Rokopox Mastic RK 301 RAL, Rokosil S 2199, Rokopur Industry.
 5. Mezinárodní konference pigmenty a pojiva, kterou pořádá Univerzita Pardubice společně s časopisem Chemagazín a dalšími partnery včetně Synthesia, a.s. Tato konference se zahraniční účastí přinese řadu zajímavých přednášek o aktuálních novinkách v průmyslu nátěrových hmot a zaměří se také na prezentaci.
 6. PIGMENTY A POJIVA Konference je zaměřena na aplikovaný výzkum z oblasti pigmentů, pojiv a specialit pro povrchové úpravy materiálů pomocí organických povlaků a nátěrových hmot. Tematická oblast pigmentů zahrnu-je antikorozní pigmenty, barevné pigmenty, oxid titaničitý, popř. další speciální typy pigmentů. Oblas

Pojivo slévárenských nátěrových hmot — 01

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 1: Titrimetric method without using a catalyst: Třídící znak: 673041: Datum vydání: 01.01.2017 Cena: 205 K MFC - FLOORING. Úprava průmyslových betonových ploch je naší specializací. Vyráběné materiály jsou určené pro vyrovnávací vrstvy nových i starých podlah, či jako podkald pro konečnou povrchovou úpravu betonových ploch, pro opravy lokálních prasklin a výtluků, pro nášlapné vrstvy průmyslových podlah a pro lepení obkladů, dlažeb a zateplovacích systémů KALENDA, P. -- KALENDOVÁ, A. Technologie nátěrových hmot I. Pojiva, rozpouštědla a ditiva pro výrobu nátěrových hmot. Partubice: Univerzita Pardubice, 2004. 323 s. ISBN 80-71-94-660-5. TRACTON, A A. Coatings materials and surface coatings. Boca Raton, FL: CRC Press, 1 s. ISBN 978-1-4200-4404-1 Nalezněte své nové zákazníky nebo dodavatele z oboru chemikálie pro výrobu barev, nátěrových hmot a laků v mezinárodní databázi firem Kompass. Ověřené informace o firmách včetně kontaktů na manažery

Flore WC čistič eukalyptusPolymercolor

Vývoj nátěrových hmot bez obsahu syntetických pryskyřic (BSP) probíhá u malých výrobců. V současné době jsou již k dispozici první typy produktů. Výsledky povětrnostních testů za poslední 4 roky ukazují, že projekt je realizovatelný Sdružuje producenty nátěrových hmot v R, jejichž celková výroba v roce 2013 předsta- vovala přes 80 % celkové produkce nátěrových hmot v R v hmotovém vyjádření. V souasné době AVNH ýR má 17 řádných a 7 přidružených þlenů Hledáte Hloubková NANO penetrace 1kg SDL? U nás najdete vše co hledáte pro svou stavbu, nebo svůj projekt. Široký sortiment, odborné poradenství, nadstandardní služby.. Rovněž nabídka sytých oranžových nebo červených odstínů v silikátových nebo silikonových nátěrových hmotách naznačuje, že v těchto nátěrových hmotách nebude požadované množství draselného pojiva nebo silikonové emulze a nejedná se o deklarované typy nátěrových hmot Profil absolventa studia: Absolvent specializace je inženýr chemie, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno o znalosti z chemie filmotvorných látek, makromolekulární chemie, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikací nátěrových hmot a technologie povrchových úprav

 • Klinika dr pírka návštěvy.
 • Iphone mail podpis.
 • Hip hop tanec.
 • Skloňování slova idea.
 • Argon vzorec.
 • Detsky bazar delfin kladno.
 • Filadelfia film.
 • Www vodafone cz muj obnova.
 • Řemen 10pj375.
 • Iphone se sd karta.
 • Jak se změnit k nepoznání.
 • Dámské zimní boty rieker.
 • Na jaky program prat kosile.
 • Fotohome havířov.
 • Charlestonové šaty.
 • Naložení masa na raclette.
 • Silikonová forma na lívance.
 • Amazonka šířka.
 • Free screencast recorder.
 • Marisol nichols rain india lexton.
 • Petra nemcova svatba.
 • Dráčik opava breda.
 • Jak se vyrovnat s neverou a rozchodem.
 • Nejhezčí kluci v čr.
 • Nežádoucí účinky očkování proti klíšťové encefalitidě.
 • Deflagyn po konizaci.
 • Konzervy pro psy 1200g.
 • Barmanský kurz online.
 • Andy warhol tvorba.
 • Nejvyšší člověk v historii.
 • Pes začal být agresivní.
 • Pokročilé stadium rakoviny.
 • Krátké anglické citáty o lásce.
 • Seřvala.
 • Vši sádlo.
 • Star wars: epizoda iv – nová naděje.
 • Byrek.
 • Robert de niro kmotr.
 • Městečko prokletých.
 • Ledový salát zdraví.
 • Elektronické šipky crivit.