Home

Kardiopulmonální resuscitace 2015

Jak guidelines 2015 vypadají? Na kurzech prezentujeme doporučené postupy pro resuscitaci jen jako stručné schéma s několika komentáři, které se vejde na malý letáček. Obsahuje základní kroky, jak by měl laik poskytovat KPR — kardiopulmonální resuscitaci. Celé guidelines 2015 jsou však mnohem rozsáhlejší Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je metoda, jejímž cílem je oddálení klinické smrti a zamezení nevratného poškození životně důležitých orgánů.Jedná se o nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci, které dočasně suplují základní životní funkce - srdeční činnost a dýchání.. Kardiopulmonální resuscitace se zpravidla provádí při zjištění. M. Doleček. Oddělení urgentního příjmu KARIM. Fakultní nemocnice Brno. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. KPR - guidelines 2015. Kurz urgentní medicíny 201 Kardiopulmonální resuscitace novorozence (KPR) na porodním sále musí z fyziologického hlediska kopírovat změny spojené s přechodem do extrauterinního prostředí (především dosáhnout optimální aeraci plic a respektovat přestavbu fetálního oběhu).Nejde jen o přežití, ale i o kvalitu dalšího života. V současné době platí doporučení Evroé rady pro resuscitaci. dříve KPR (Kardiopulmonální resuscitace) spojuje jednoduché manévry, použitelné okamžitě, kdekoliv i bez vybavení. Sdružuje jednoduché manévry, zajištující průchodnost dýchacích cest, umělé dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž. Rozšířená KPCR doplňuje předchozí s použitím základníc

Guidelines 2015 — doporučené postupy pro resuscitaci — PrPo

Kardiopulmonální (resp. kardiopulmocerebrální) resuscitace je soubor úkonů prováděných při zástavě jedné nebo dvou ze tří základních životních funkcí - dechu a/nebo srdeční činnosti. V případě, že je postižená osoba v bezvědomí, je důležité zkontrolovat, jestli dýchá Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 2015; 95: 223-248. 4. Novák I. Nová doporučení pro kardiopulmonální resuscitaci u dětí z roku 2015. Čes-slov Pediat 2016; 71 (5-6): 293-297. 5. Novák I. Kardiopulmonální resuscitace novorozenců - pokyny a doporučení 2015. Čes-slov Pediat 2016; 71 (5-6): 298-301. 6

Kardiopulmonální resuscitace - Wikipedi

Stáhněte si aktuální verzi ERC Guidelines 2015. sportovních studií Masarykovy univerzity připravila ve spolupráci s ČRR a ZZS Jihomoravského kraje výukový film Kardiopulmonální resuscitace. Přihlašte se do certifikovaného kurzu ERC

Kardiopulmonální resuscitace novorozence - WikiSkript

Resuscitace novorozence Liška K. ÚVOD V článku je podán celkový přehled resuscitace novorozence se zaměřením na změny, ke kterým došlo v období 2005-2010. Doporučení j sou urče-na pro resucitaci novorozence po porodu (přechod z intrauterinního do extrauterinního prostředí), ale lze je použít i pro novorozence, kteří. V roce 2015 prováděly posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje kardiopulmonální resuscitaci ve 485 případech mimonemocniční náhlé zástavy oběhu. Medián dojezdového času u případů kardiopulmonální resuscitace pro zástavu oběhu vzniklou pře Truhlář, A. Kardiopulmonální resuscitace v nemocnici, 2012. 2015). Celý text dostupný zde. HYPOXIE Riziko hypoxie lze snížit kontrolou průchodnosti dýchacích cest a ventilací s vysokou inspirační koncentrací kyslíku. Při pochybnostech je nutné ověřit poslechem dýchací šelesty nad oběma plicními křídly KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE OIMA RESUSCITANÍHO TÝMU Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Jiří Frei, Ph.D. Plzeň 2017. V roce 2015 vstoupila v platnost nová doporuení, kterými se zvyšuje aktuálnost naší práce. Ve své bakalářské práci tak

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE DOSPĚLÉHO A DÍTĚTE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY ZPRACOVAL: MUDr. Bronislav Klementa ODBORNÝ GARANT: MUDr. Bronislav Klementa ZDROJ: ERC Guidelines 2015 PEČUJEME O VÁS UŽ OD ROKU 1896 Fm-L009-027-EM-111 (v1) ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE U DOSPĚLÝCH Nereaguje? Zakřičte o pomoc Uvolněte. telefonicky asistované resuscitace, která je v naší zemi, podobně jako dosažené výsledky resuscitací, skutečně na světové úrovni. Jsem velmi rád, že můžeme nové doporučené postupy pro resuscitac

Základy První Pomoci - Kardiopulmocembrální Resuscitace (Kpcr

V roce 2015 prošlo školením s praktickým nácvikem KPR celkem 3015 zaměstnanců, což je 65 %. Připomněl také osobnost Petra Safara, který zavedl pojem kardiopulmonální resuscitace. Dále se věnoval tématu resuscitace novorozence po porodu, která se vyznačuje některými odlišnostmi od starších dětí a dospělých. guidelines 2015. Jsou vydávány Evroou resuscitační radou každých 5 let a určeny jednak pro laickou veřejnost - jako základní a pro zdravotníky - jako rozšířená neodkladná resuscitace. Postupy připravují přední odborníci z celé Evropy, a to za využití množství různých výzkumů Kardiopulmonální resuscitace (podle guidelines z r. 2010) Po zhruba padesátileté historii, kdy začaly komprese hrudníku jako první skutečně efektivní a účinná forma obnovy oběhové zástavy, se v různě dlouhých intervalech obnovují a upřesňují pravidla poskytování kardiopulmonální resuscitace (KPR) Kardiopulmonální resuscitace- definice, použití AED. Autor článku: Bc. Martin Smolík, DiS., vedoucí školícího střediska WorkMed s.r.o., získal svou dlouholetou praxi jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby, kde doposud působí kardiopulmonální resuscitace Navazuje na základní neodkladnou resusci-taci a zahrnuje další specifické postupy, farma-koterapii a používá speciální pomůcky. Postup při poskytování neodkladné resuscitace v ambulanci Při vzniku zástavy oběhu je povinen každý zdravotnický pracovník okamžitě zahájit neod

Kardiopulmonální resuscitace První pomo

 1. 2015 Praha • The ethics of reuscitation and end-of- KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE. Diagnostika NZO do 10 vteřin! • Indikace: • zástava krevního oběhu (= klinická smrt) a . nejsou jisté známky smrti(= mrtvolné skvrny, ztuhlost, hniloba, dekompozice těla
 2. Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace je souborem na sebe nava-zujících diagnostických a léčebných postupů sloužících k rozpoznání srdeční zástavy a k zajištění cirkulace krve u osob postižených náhlou zástavou krevního oběhu s cílem uchránit zejména mozek a myokard před nevrat
 3. Kardiopulmonální resuscitace v ordinaci všeobecného praktického lékaře s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: QUAERE 2014
 4. Zobrazeno 1 - 3 z 3 pro vyhledávání: 'kardiopulmonální resuscitace' Řazení podle relevance od nejnovějšího od nejstaršího podle autora podle názvu Výsledků na stránku 10 50 10

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci v roce 2015. KLÍ OVÁ SLOVA resuscitace t hotné aortokavální komprese emergentní císa ský ez resuscitace novorozence podvaz pupe níku. Kardiopulmonální resuscitace byla již popsána v předchozím článku.Ti, kteří neabsolvovali žádný kurz první pomoci nebo se naučili pouze nepřímou srdeční masáž (protože v některých kurzech nejsou dětské resuscitační modely vůbec dostupné), by měli provádět KPR dětí stejně jako u dospělých, případně pouze nepřímou srdeční masáž, protože je to. Srdce přestane čerpat krev a důsledkem je rychlá ztráta vědomí, nehmatný pulz a následná zástava dýchání. Pokud není co nejrychleji zahájena kardiopulmonální resuscitace, dojde během 5 minut k odumření mozkových buněk a pro nemocného to má fatální důsledky. Takovému člověku může pomoci každý z nás 50 let kardiopulmonÁlnÍ resuscitace Moderní kardiopulmonální resuscitace (KPR) prováděná kombinací umělého dýchání a srdeční masáže byla objevena již před 50 lety. Elam a Safar popsali metodu umělého dýchání z úst do úst v roce 1958 [ 1 ] Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním prostředí je jednou ze základních činností 2015 podle SCSO. Počet císařských řezů v Nemocnici Pelhřimov se k počtu porodů zvýšil v roce 2016 oproti roku 2015 o necelých 7 %. Tento trend lze předpokládat i další roky. Zvyšují se i počt

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci - „guidelines 2018

Hlavní strana - Česká resuscitační rad

 1. Použití ECLS za kardiopulmonální resuscitace bylo opakovaně publikováno v rámci nerandomizovaných studií, většinou jako jednotlivé případy nebo v podobě malých souborů. Jsou práce, které ukazují přínos použití ECLS i u srdeční zástavy v nemocnici [2- 4]
 2. Kurz zdravotníků zotavovacích akcí - ČČK, březen 2015. Kurz zdravotníků zotavovacích akcí - ČČK, březen 2015. Skip navigation Kardiopulmonální resuscitace novorozence, dítěte.
 3. Jednotný postup kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dítěte postiženého náhlou zástavou oběhu v souladu s aktuálními doporučenými postupy Evroé rady pro resuscitaci. Dítětem se rozumí postižený mladší 8 let, nejedná se o novorozence. KPR má přednost před tísnovým voláním

Hlavní strana - ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RAD

Stezka zdravovědy: kardiopulmonální resuscitace - oživování 2015 10. 9. 2015. Sanitka přijíždí do 15 minut, na vesnicích a v přírodě klidně i později. I kdyby se ti nepodařilo člověka oživit, můžeš k jeho pozdějšímu oživení pomoci neustálou resuscitací.. Zdroj: Česká lékárnická komora. This video is unavailable. Watch Queue Queu Neodkladná resuscitace je jednou z klíčových vlastností záchrany lidského života. Nebojte se jí použít a nebojte se, že jí provádíte špatně. Lepší je provést něco než vůbec nic. Každé stlačení hrudníku zvyšuje šanci na přežití! Datum článku: 15. 6. 2015 Autor: Lucie Kliková DiS

16. 10. 2015 - Nová doporučení pro resuscitaci ERC 2015 ..

 1. Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky
 2. Jako léčebný postup je hypotermie uvedena i v doporučených postupech kardiopulmonální resuscitace novorozence 2015. Novorozenci jsou jedinou věkovou skupinou, u které byl uvedený efekt prokázán. Autorská odbornost Kód Název Pořadí Sazba režie 304.
 3. Doporučené postupy pro resuscitaci 2015, Kardiopulmonální resuscitace, Srdeční zástava, Řetězec přežití, Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Klíčová slova v angličtině: Guidelines for resuscitation 2015, Cardiopulmonary resuscitation, Cardiac arrest, Chain of survival, Telephone-assisted cardiopulmonary.

Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace) Anglické: Webové stránky Evroé resuscitační rady (www.erc.edu okamžitá kardiopulmonální resuscitace (KPR) a automatizovaný externí defibrilátor (AED). JSTE PŘIPRAVENI POMOCI VE ZLOMKU VTEŘINY? Nástroj pro hrdiny všedního dne Nejnovější pokyny od resuscitačních expertů celého světa jsou jasné: úspěšnou defibrilaci výbojem je nutno doplnit kvalitně prováděnou resuscitací 150129 - Kardiopulmonální resuscitace. Sbor školy je připraven už skoro na všechno :)) více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album

Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015 : souhrn doporučení / editor českého překladu Anatolij Truhlář. — České Budějovice : MEDIPRAX CB s.r.o. o Kardiopulmonální resuscitace proběhlo 25 kurzů á 3 hod, proškoleno celkem 244 zaměstnanců o Mimořádná událost 2 o AMOK 2015 - nácvik složek IZS Kraje Vysočina dle typové činnosti STČ14/IZS Amok - útok aktivního střelce. Námětem byl útok dvou střelců na střední škole kardiopulmonální resuscitace (KPR), v četně organiza čného zabezpe čení. Doporu čuje nemocnici vytvo ření vlastních vnit řních p ředpis ů, které stanoví, jaké p řístroje, zdravotnické prost ředky a léky má daná nemocnice v případ ě KPR k dispozici

Rozšířená neodkladná resuscitace - 3

(ERC a ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA 2015) Rozšířená kardiopulmonální resuscitace (ALS - advanced life support) Rozšířená KPR zahrnuje výkony a postupy vyžadující specializované pomůcky a léky. (Franěk 2011) HLAVNÍ ZMĚNY ALS OPROTI GUIDELINES 2010 Při provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) laickými zachránci se šance na přežití srdeční zástavy zvyšuje asi 2 až 3krát. V celé Evropě je ale v současné době poskytována laická resuscitace jenom u jednoho z pěti případů srdeční zástavy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kardiopulmonální resuscitace po roce 2015

Kromě Kardiopulmonální resuscitace má CPR jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy CPR klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Kardiopulmonální resuscitace v jiných jazycích, klepněte na. Podobné jednotky. Resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence pro lékaře i nelékařské profese / Hlavní autor: Straňák, Zbyněk, 1964- Vydáno: (2015) Ot smerti k žizni / Hlavní autor: Negovskij, Vladimir Aleksandrovič, 1903-2003 Vydáno: (1964 Kurzy první pomoci Basic Life Support je modifikován pro potřeby všedního života s akcentem na život ohrožující stavy. Propojením teorie s praktickým nácvikem Vás připravíme na nepředvídatelné situace, které Vás mohou potkat doma, na dovolené, při sportu, kdekoliv. Každý účastník obdrží certifikát a dovednosti, díky kterým bude schope

Hlavní strana - Česká resuscitační rada

XX. setkání pneumologů a IV. setkání pneumologů a pneumochirurgů : 4. června 2015, Emauzský klášter / pořadatelé Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP kardiopulmonÁlnÍ resuscitaci jiří karásek kardiocentrum, krajská nemocnice liberec a.s. klinickÉ studie neprokÁzaly vliv mechanickÉ resuscitace lucasem 2 na rosc , dlouhodobÝ outcome ani vÝslednÝ neurologickÝ status v tuto chvÍli nejsou relevantnÍ poznatky, kterÉ by prokazovali 12/22/2015 7:46:49 am.

Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

Masláková, Markéta (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015-01-26) Úroveň znalostí kardiopulmonální resuscitace u všeobecných sester ve vybrané organizaci Králová, Martina ( Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně , 2016-01-08 2015 . ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá poskytováním laické první pomoci. V teoretické þásti popisuje souasný stav a dŧleţitost laické první pomoci v ýR, správné postupy a zásady poskytová- 1 Kardiopulmonální resuscitace -soubor úkonŧ,.

Namísto ventilačního workshopu se uskuteční workshop Kardiopulmonální resuscitace s participací ČRR (koordinace:T. Janota, J. Bělohlávek) Krátce po schůzi přišlo kladné stanovisko výboru ČSIM na naši nabídku 60-minutového bloku na 13. konferenci PSAK (program bloku bude upřesněn do 8 Vyzkoušení si praxe postupů kardiopulmonální resuscitace a AED (Automatizovaného externího defibrilátoru). Podle nejnovějších doporučení GUIDELINES 2015. Trénink je určený hlavně zdravotníkům ( lékařům, sestrám, ), ale přihlásit se na něj může kdokoli, kdo si chce rychle osvěžit znalosti KPR Význam kardiopulmonální resuscitace. To je důvod, proč je včasné rozpoznání této situace nezbytné pro zahájení základní podpory života. Základní podpora života je řada technik, které mají nahradit srdeční a plicní funkce základními prostředky, jako jsou ruce a ústa

resuscitace, věnuje se zajištění dýchacích cest, defibrilaci, ukazuje nové možnosti využití kompresních pomůcek. Přináší detailní pohled na současnou problema-tiku neodkladné kardiopulmonální resuscitace u novorozenců, dětí i dospě-lých, shrnul MUDr. Bronislav Klementa, lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace Provádění kardiopulmonální resuscitace laickými zachránci totiž dvakrát až trojnásobně zvýší šanci na přežití srdeční zástavy (a také podstatně zlepšuje vyhlídka na kvalitu dalšího života, protože brání odumírání buněk nedostatečně okysličovaného mozku). Nová doporučení ERC 2015 kladou velký. Kurz Neodkladná resuscitace s použitím AED se zabývá problematikou člověka v bezvědomí, který nedýchá a zároveň mu tedy nebije srdce. Takový jedinec je ve stavu klinické smrti a pokud se nepodaří dýchání a krevní oběh obnovit, zemře. Kardiopulmonální resuscitace - srdeční masáž - oživování - KPR.. 2. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) - srdečně plicní oživování - kombinace nepřímé srdeční masáže a umělého přetlakového dýchání. Kombinovaná resuscitace se používá v případě primární zástavy dechu - tonutí, dušení a vždy u resuscitace dětí

Resuscitace 2015; 95: e71-120. Kleinman ME, Perkins GD, Bhanji F a kol. ILCOR vědecké nedostatky vědomostí a priority klinického výzkumu pro kardiopulmonální resuscitaci a nouzovou kardiovaskulární péči. Konsenzuální prohlášení. Resuscitace 2018; 127: 132-46 WORKSHOP ROZŠÍŘENÉ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE s praktickým nácvikem specifických situací Termín: 23. dubna 2015 Místo konání: přednášková místnost Bašteckého pavilonu LF UK a FN Hradec Králové Zahájení kurzu, 9:00 - 9:10 Seznámení s organizací kurzu Vedoucí lektor: MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MB Pro zlepšování postupů neodkladné resuscitace byla ustanovena mezinárodní Evroá rada pro resuscitaci. Mezinárodní fórum v zhruba pětiletých intervalech hodností nejnovější poznatky vědy a podle nich upřesňuje metodiku neodkladné resuscitace. Poslední změna proběhla v roce 2015 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) s sebou nese nejen mož-nost záchrany života, ale také riziko poškození pacienta bě-hem jejího provádění. Těžké poranění hrudní stěny může vést k prodloužení pobytu na lůžku intenzivní péče a současně také může zvýšit mortalitu (1). Mezi nejčastější poranění př kardiopulmonální resuscitace novorozence Povinnost zdravotníků účastnit se kurzu poskytnutí první pomoci je zakotvena ve VěstníkuMZČRč.16/2015. Datum: 22.10.2020 (čtvrtek) Čas: 10,00 - 13,00 hodin Místo: Školící centrum Rychlé zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlav

Jedním ze způsobů, jak koupit čas, než bude k dispozici defibrilátor (AED), je poskytnout umělé dýchání a cirkulaci provedením kardiopulmonální resuscitace nebo CPR. Čím dříve dáte CPR osobě v kardiopulmonálním zatčení (žádné dýchání, žádný srdeční rytmus), tím větší je šance na úspěšnou resuscitaci 1 Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace je základním prvkem, který objevujeme ve chvílích ohrožení života. Jde vlastně o neodkladné úkony, které akutně řeší nejzávažnější situace, jakými jsou selhání srdce, zástava dýchání a porucha vědomí. Nejastějš Při provádění resuscitace vždy zavolejte na pomoc další osoby a zajistěte přivolání záchranné služby - tel. 155. U dospělého proveďte 30 stlačení hrudníku a poté 2 umělé vdechy. U dětí proveďte 15 stlačení do ⅓ hrudníku a poté 2 umělé vdechy. Masáž srdce BRAYDEN - resuscitační figurína KPR dospělého. BRAYDEN - KPR figurína Resuscitační figurína Brayden je určena pro nácvik správné kardiopulmonální resuscitace. Výjimečnou vlastností figuríny je okamžitá zpětná vazba ve formě reálně zobrazovaného průtoku krve ze srdce do mozku pomocí LED diod. Figurína Brayden j

Kardiopulmonální resuscitaceSDH Horní Lánov » MČR dorostu 2015SDH Horní Lánov » Kalendář soutěží pro rok 2015

Kardiopulmonální resuscitace (zkratka: KPR) je termín používaný v případech, kdy z obsahu textu vyplývá provádění resuscitace kombinací umělého dýchání a srdeční masáže. Ve většině případů lze používat pro NR jako synonymum. Terminologie v tomto doporučeném postupu je v souladu s Konsenzuálním stanoviskem Česk Školení plynule přešlo k praktickému nácviku KPR (kardiopulmonální resuscitace) a připojení automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Školení bylo pro jednotku velkým přínosem, neboť metody poskytování první pomoci jsou ve stálém a dynamickém vývoji. 14. června 2015 jsme absolvovali výcvik na divoké vodě.

SDH Horní Lánov » Mikulášská besídkaImplantace kardioverteru – defibrilátoru (ICD) – KrajskáResuscitační model miminka Laerdal Baby Anne|Azmedicashop

a 25 %. Co nejdíve zahájená kardiopulmonální resuscitace spolu s kvalitní poresuscitaní péí pestavuje základní pedpoklad pro pe ití pa cienta s dobrým neurologickým výsledkem. Klíová slova obhová zástava mírná terapeutická hypotermie extrakorporální resuscitace Cardiac arrest and post-cardiac arrest care Abstrac Neodkladná resuscitace, kurs pro zdravotnické pracovníky. Obsahem kurzu jsou aktuální postupy kardiopulmonální resuscitace (KPR) v souladu s aktuálními doporučeními. (aktuální doporučení pro resuscitaci, ERC 2015) ­Organizace poskytování PP, zajištění bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče. Mazánek Jiří. V dubnu 1968 nastoupil na I. stomatologickou kliniku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Praze. V roce 1986 byl ustanoven do funkce klinického asistenta, podílel se na výuce studentů stomatologického i všeobecného směru, v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci, jako docent pro obor stomatologie habilitoval v roce 1988, v roce 1990 obhájil doktorskou práci. 6. Kardiopulmonální resuscitace - nedefibrilovatelný rytmus. 7. Kardiopulmonální resuscitace - defibrilovatelný rytmus. 8. Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS - oblast traumatologie. 9. Modelové situace vycházející z reálných případů výjezdů ZZS - oblast interního lékařství. 10

 • Priprava pozemku pro mobilheim.
 • Jak upravit rozpuštěné vlasy.
 • Argumentační klamy příklady.
 • Kyusho knihy.
 • Taylor swift bad blood lyrics.
 • Adolf zika luxurious.
 • Jak zhubnout a vytvarovat postavu.
 • Sconto psací stůl.
 • Mri mozku.
 • Vrtak stromecek.
 • Kemp cvikov.
 • Kdy sklízet červenou řepu.
 • Frieda hughes.
 • Bmw m3 bazar.
 • Tyčový mixér náhradní díly.
 • Nosítko kokon bazar.
 • Prace italie 2019.
 • Dubové špalíky.
 • Espresso.
 • Jak ručně zhutnit štěrk.
 • Bobath koncept pdf.
 • Kvido domaci bojovka.
 • Bělící pásky crest supreme professional.
 • Písmenkové básničky.
 • Poleptana rohovka.
 • Lepidlo na vnitřní omítky.
 • Ložnice ve stylu vintage.
 • Nejdrsnější vtipy.
 • Lambliaza.
 • Anglikánská církev wiki.
 • Mitochondrie.
 • Objem vany 180 cm.
 • Rhus toxicodendron opary.
 • Úklidové prostředky ostrava.
 • Jak utěsnit křivé dveře.
 • Tipy kuchyně.
 • Jar oficiální stránky.
 • Dutch seeds.
 • Domácí limonáda.
 • Blue whale hra online.
 • Fitness praha 7 argentinská.