Home

Jehlice doba bronzová

Doba bronzová; Doba bronzová jehlice ke spínání oděvů, šperky vinuté z bronzového drátu či lité masivní mlaty. Mistrovským výtvorem únětických kovolitců jsou dýky s trojúhelníkovou čepelí a prolamovanou rukojetí, vykládanou někdy jantarem či zlatým plechem. V nálezech se můžeme setkat i s vlastními zlatými. 3. DOBA BRONZOVÁ Následující kapitola pojednává o době bronzové, především o jejím starším a středním úseku, vzhledem k tomu, že sledované artefakty pochází z tohoto období. Samotný termín doba bronzová byl poprvé použit při tvorbě katalogu kodaňské muzejní sbírky v roce 1836 dánským archeologem CH

Doba bronzová Město Buštěhra

4000-2000 př.n.l. nerovnoměrný vývoj základní materiál - bronz (měď + cín) výroba nástrojů, zbraní, šperků rozvoj řemesel, obchodu, zvětšení sociálníc Doba bronzová Evropa v době bronzové 2200-750 p.n.l Nástup kovů- slitina mědi a cínu--->BRONZ Nová řemesla - KOVOLITECTVÍ---> lití na ztracenou formu KOVOTEPECTVÍ Lití na ztracenou formu Dělník si z vosku vyrobil formu, kterou obalil hrnčířskou hlínou a nechal vypálit, vosk potom vylél a použil ho při další práci Doba bronzová, železná (podrobněji), doba římská, stěhování národů, germánské kmeny . Doba bronzová (1900 - 700 p ř. K) - bronz = slitina mědi a cínu - svou podstatou pokračování eneolitu - rozvoj řemesel, výroba zbraní, ozdob, nástrojů, rozvoj společenské dělby práce, nov. Střední doba bronzová (mohylové kultury) Kovy • Sekeromlaty s kotouþovým týlem • Dvojramenné sekeromlaty • Meþe (s jazykovitou rukojetí x plnou litou rukojetí) • Sekery se středovými laloky • Srpy (s knoflíkem) • Břitvy • Jehlice (např. kosákovité, s kotouþovou hlavicí, s kulovitou hlavicí a zduřelým krkem Podbořany (bronzová jehlice společně s jehlicí s kroužkovitou hlavicí), Podlesí u Smidar, okr. Nový Bydžov. Jehlice z Malé Černoce má okraje příčných ramínek mělce žlábkované, jehlice z Podlesí má žlábkování ve skupinách po celé příčce (Borkovskyj, I. 1934-35, 28)

Výrobky: zbraně - sekeromlat, dýka, šperky - náušnice, korálky, závěsky, jehlice, čelenky, nástroje - sekera, šíp, dláto, meč, srp, nůž Doba bronzová Je historickým obdobím pravěku. Lidé v tomto období lidského vývoje objevili slitiny mědi a cínu - bronz. Z bronzu pravěcí lidé začali vyrábět nástroje, zbraně, šperky. Jako platidlo používali bronzové hřivny. Bronzová záušnice - Brno - Tuřany. Archeologické nálezy DOBA BRONZOVÁ- 2 200 -750 př.n.l.- znalost bronzu = slitina mědi a cínu- rozvoj obchodu - měď, cín, jantar, sůl, drahé kovy- další rozvoj společenské dělby práce- 2 000 př.n.l. - egejská oblast - první státní útvary- obchodní styky se střední Evropou1) STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ · 2 200 - 1 600 př.n.l

Katalog artefaktů, mincí, militárií a dalšího - Jehlice. Přihlásit Registrovat Přihlásit Registrovat Menu. Domů. Přehled rubrik Doba bronzová. Šperky. Jehlice. Jehlice (Vše) - nálezy. Vybrat kategorie obsahující Přejít na:. Detail nalezeného předmětu - Doba bronzová. Já totiž netušil že je jehlice, takovou jehlici jsem ještě neviděl Doba bronzová (2 000 - 750 př. n. l.) - zlepšení výroby nástrojů - nová slitina mědi a cínu - bronz - rozvoj obchodu → nejvíce s cínem a mědí, sůl, drahé kovy, jantar - objevují se první věci, které se používají jako platidla - látky, kov (hřivny), dobytek - vznikají kmenové svaz Starší a střední doba bronzová (2 000 - 1 250 př.n.l.) starší doba bronzová. Blízký východ - historické civilizace. Egeida - již také - střední a mladší doba minojská, helladská, mykénská kultura . Evropa - vývoj pomalejší, daný menší koncentrací obyvatelstva v drsnějších přírodních podmínkác Doba bronzová (1800 - 700 př. n. l.) Blízký východ, území kolem Středozemního moře - bronz = slitina mědi a cínu (naleziště na 1 místě => * místního i dálkového obchodu) bronz - kov tvrdší, ale i pružný Výrobky z bronzu Zbraně (sekery, dýky, kopí) Nástroje (dláta, srpy, nože, šídla) Šperky Štíty Přilbice.

 1. Doba bronzová Napsal vh dne 19. březen 2008. (kosákovité jehlice, jehlice s očkem v krčku a pečetítkovitou nebo hřebíkovitou hlavicí, sekery se schůdkem, manžetovité náramky, první meče), specifické jsou kolečkovité prolamované jehlice a závěsky s trne
 2. DOBA BRONZOVÁ - 2200 PNL - 750 PNL - dělíme ji na starší, střední a mladší -.
 3. Doba bronzová Zuzana Bláhová-Sklenářová 1. Doba bronzová jako epocha kulturního vývoje Doba bronzová (ve střední Evropě asi 2300/2200 - cca 800 př. n. l.) je jednou ze základních period pravěku, následuje po době kamenné a předchází době železné
 4. Doba bronzová a uctívání. Čeští badatelé se domnívají, že depoty (jako ten vyhrabaný kanci) byly skladiště obchodníků a určitý typ úschovny na horší časy. Ale podle německých historiků šlo spíše o oběti bohům od lidí, kteří potřebovali jejich ochranu a pomoc
 5. Kostěné jehlice starší doby bronzové v Čechách a na Moravě Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
Bronzová jehlice | LovecPokladu

DOBA BRONZOVÁ: charakteristika: - Studentske

22.Střední doba bronzová -obecná charakteristika nálezového fondu v ČR a SR 22.Situace vČR a SR ve stupni HA1 -přehled (synchron): kultury, lokality, badatelé 22.Jehlice skulovitou hlavicí a zesíleným krčkem -popis, datování, výskyt 23.Mladší doba bronzová -obecná charakteristika nálezového fondu v ČR a S Pojem doba bronzová sa však vyskytoval už pred Thomsenom v spisoch humanistických, barokových a osvietenských učencov. Aj tí vychádzali zo starších, antických prameňov. Z tých vyplýva, že povedomie o úlohe bronzu v dejinách pretrvávalo v rímskej spoločnosti ešte v 1. storočí p. n. l,. paleolit = starší doba kamenná od vzniku člověka do 10 tis. př.K. mezolit = střední doba kamenná 10. tis.- 7.tis. př. K. neolit = mladší doba kamenná 7. tis.- 5 200 let př. K. eneolit = pozdní doba kamenná 5 200- 3 500 let př. K. doba bronzová doba železná přelom letopočtu - 400 po K Únětická kultura je archeologická kultura spadající do starší doby bronzové, podle Reineckeho systému do stupňů BA 1 -BA 2, kdy nejstarší fáze, zvaná protoúnětická, spadá ještě do závěru eneolitu.Název získala podle pohřebiště v Úněticích u Roztok a Prahy-Suchdol, které v 70. letech 19. století prokopal Čeněk Ryzner..

Doba bronzová :: Dějepis pro 6

Dějiny světa - Pravěk - Doba bronzová, železná (podrobněji

 1. Bronzová jehlice, mladší doba bronzová 1350-1000 BC, původ Karpatská kotlina Délka cca 11,3 cm Soukromá sbírk
 2. Doba bronzová. Ø Vývoj byl plynulý a postupný. Ø Pomocí znalosti slitiny mědi a cínu začali vytvářet bronzové předměty. Zbraně ( dýky, sekeromlaty) Šperky ( jehlice, záušnice, korálky, nárameníky, závěsky, čelenky, náramky) Pracovní nástroje ( sekery, dláta, šídla
 3. • Sběratel.com » Nálezy s detektorem » poradíte Bronzová jehlice nebo asi jehla poradíte Bronzová jehlice nebo asi jehla. Moderátoři: jano7B9, odoakar. Nové téma Další příspěvek. Stránka: 1 2 > Autor Příspěvek; votan #1 30. 5. 2020, 7:53 Doba bronzová Doba železná.
 4. Starší doba bronzová. pokračování eneolitického vývoje a diferenciace společnosti - rozvoj řemesel a řemeslné specializace, doložen dálkový obchod (včetně exotického zboží; oblasti stř. Evropy výrazně konfrontovány s kulturami ze středomoří (Minojské, Mykénské

Studenti archeologie sobě: Seminární práce: Jehlice měděné

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název. Doba bronzová - bronzový srp Letos poprvé jsem se vydal s detektorem do terénu. Tento den jsem chtěl věnovat tomu, že projdu všechna místa v lokalitě, která považuji za důležitá, ze kterých mám zajímavé nálezy a zhodnotím, co se tu za tak dlouhou dobu událo nového.V určitých částech lesa totiž probíhala těžba

Doba bronzová - Velkaencyklopedie - Vše, co potřebujete

starší/střední doba bronzová - první kovové artefakty (jehlice, náramky, záušnice, sekery, sekeromlaty, dýky) střední. mohylová kultura (F. X. Franc, dobrá dokumentace nálezů, mapování - plánky) - česko-falcká mohylová kultura (komňanská mohylová kultur Doba bronzová, 13. - 10. století př. n. l. period/culture Mladší doba bronzová origin Olomoucký kraj, Moravičany, severně obce dimension Délka: 15,3 cm material Bronz technique Kovolitectví, Odlévání do formy original owner Záchranný výzkum photo autho

obrazena bronzová jehlice s kulovitou hlavicí, která byla nalezena na blíže neurčeném místě, patrně v okolí obce Smolec západně od Wroc-lawi.1 Popis: Pravděpodobně dvoudílná jehlice s velkou ku-lovitou dutou hlavicí s výraznou hranou na nej-větší výduti (obr. 2b). Horní strana je zdoben Volná inspirace motivem z výzdoby jehlice z doby bronzové (mladší doby bronzové) z let 1300-1000 p.n.l. Jehlice byla nalezena v Bušovicích v okrese Rokycany. materiál bronz průměr cca 2.8 c cyperská jehlice (s ručně vinutou hlavicí; mladší jsou vinuty v kadlubu) V Evropě je dle ní označována doba až do halštatu. U nás na LK navazuje slezská a plátěnická - Obřany - hrob bojovníka (bronzová figurka koníka) Klentnice (Říhovsk. doba bronzová - ve stř. Evropě období asi 2200-800 př. Kr., následuje po době kamenné, objevuje se nový materiál-bronz, nové technologie, nové a složitější uspořádání společnosti, dělí se na starší, střední, mladší a pozdní, s naší d. bronzovou se ve Středomoří, Egyptě a předním Východě paralelně. Bronzová jehlice (dvojhrob 14/15) Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967). Původní délka cca 20 cm. Inv. č. A 34054 (foto G. Leite)..

Jehlice (Vše) - nálezy LovecPokladu

Předmětem aukce je bronzová jehlice. Délka: 65 mm Soukromá sbírka Doba bronzová - zápis (1 800-700 . př.n. l.) bronz: nejdříve ho znali na Blízkém východě x u nás byla ještě doba kamenná. je to slitina mědi a cínu. je to tvrdší a pružnější než měď. lití na ztracenou form -v 4.tis.př.n.l. se vyrábí první ozdoby (spony, jehlice), nástroje (sekyrky, dláta, dýky) -velkorodiny se rozpadají na malé rodiny -vesnice přijímá i cizí řemeslníky -nové osady na vyvýšeninách = hradiště (polozemnice, zemnice) Doba bronzová ( 1800 - 700 př.n.l. Bronzová mísa/ Bronze bowl Hradiště u Písku. Bronzová zobákovitá konvice a detail ataše/ Bronze beak flagon and detail of its attachment . PERIODIZACE/ TIMELINE Starší doba halštatská (800 Jehlice/ Pins Náramky/ Bracelets DOBA HALŠTATSKÁ - KOVY

Doba bronzová LovecPokladu

 1. Delší bronzová jehlice s hřebíkovitou hlavicí a dvěma vývalky na krčku. Předmět ve 3D zobrazení si lze prohlédnout zde: 3dsbirky.cz. institution Vlastivědné muzeum v Šumperku subcollection Sbírka mohelnického muzea v Mohelnici fund Archeologická type Archeologické sbírky dating Doba bronzová, 13. - 10
 2. nálezy: Jehlice s hadovitě zprohýbanou jehlou (obr. 2: 1), jehlice typu guttenbrunn (obr. 2: 2), náhrdelník ze skle ­ něných a jantarových perel a bronzových spirálovitých trubiček (obr. 2: 5, 6); bronzová spirála a v ní vložená menší zlatá spirálka (obr. 2: 3, 4); bronzový náramek v
 3. Doba bronzová byla na našem území dána třemi kulturami: Starší doba bronzová známá také jako únětická kultura (2100-1600/1550 př. n. l.). Pro tuto kulturu je charakteristický zvláštní typ keramiky. Typický je pro ni menší leštěný keramický hrneček - únětický koflík. Lidé potírali keramické nádoby grafitem.
 4. Bronzová jehlice, rekonstrukce nekompletního nálezu Čechy Tulejovitá sekera, inv. číslo NM 63884 Bronzové jehlice, střední a mladší doba bronzová, Morav
 5. 42. Bronzová jehlice bez hlavice, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956 43. Bronzová jehlice se svinutou hlavicí, Štramberk - Kotouč, doba bronzová, součást depotu nalezeného roku 1956 44. Bronzová rukojeť dýky typu Gamów, Štramberk - Kotouč, halštatské období, dar A. Koláře z roku 1965 45

Doba bronzová II, Kedar. Bronzový nůž, tulejovitá sekera, depot, honosná jehlice s plochou hlavicí a rytinami, hroty šípů, jehlice z bronzu Dle nálezů z Čech a Moravy, produkce vše Radek KEdar, Kedar Foundry. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu Nov 30, 2017 - Repliky inspirované nálezy z Čech a Moravy, doba bronzová Výroba ve slévárně Kedar Foundry, Radek Keda 5.12.2017 - Explore Kedar Foundry's board Doba bronzová on Pinterest. See more ideas about Doba bronzová, Bronze, Spona

Doba bronzová NaŠprtej

Z tohoto pohřebiště pochází i několik kovových předmětů: železný nůž, bronzový hladký náramek či bronzová jehlice na spínání oděvu. Mladší doba železná (laténská) - historičtí Keltové . Doba laténská dostala název podle významného naleziště La Téne ve Švýcarsku (450-20 př.n.l). Časně laténské. Mezi prvními byl pro stavbu uvolněn úsek na 1,6 - 1,9 km, kde bylo objeveno a prozkoumáno pravěké pohřebiště z období únětické kultury (starší doba bronzová; 2300 - 1600 př. n. l.). Mimo jiné bylo prozkoumáno pět hrobů s kosterními pozůstatky dospělých jedinců a tři dětské hroby

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but. v 5. tisíciletí př. n. l. začaleneolit(chalkolit) - doba měděná; ve 3. tisíciletí př. n. l. začala doba bronzová; ve 2. tisíciletí př. n. l. začala doba železná (avšak na na různých kontinentech nezačínají tato období ve stejnou dobu Starší doba bronzová: 1., V roce 1933 byl na zahradě domu č. p. 531 objeven kostrový hrob bez milodarů, pravděpodobně pocházející z období únětické kultury. 2., Při záchranné akci odkryl Z. Fiedler v roce 1958 na parcele č. p. 1266 a 1110 pod vrstvou kamení kostrový hrob s únětickou kulturou. Střední doba bronzová

Replika bronzové dýky a jehlice + záušnice z jednoho

Podkapitola druhá: DOBA BRONZOVÁ. Doba bronzová je historickým obdobím pravěku, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu - slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb. Následovala po eneolitu a ve střední Evropě je datována cca 1 900 - 800 let před naším letopočtem Obecná charakteristika. Na Slovensku trvala od 850 do 400 př. Kr. starší doba železná, nazývaná také doba halštatská. O počátečním přechodném pozdně bronzovém-halštatském stupni (track-kimerský horizont) viz článek Mladší a pozdní doba bronzová na Slovensku.Po tomto přechodném období se v druhé polovině 8. století na zbytcích kultur lidu popelnicových polí.

V kategorii Doba bronzová. Název je podle rozšíření v Čechách a Horní Falci (území kolem Řezna v Bavorsku na jihozápad od Šumavy). Období je součástí komplexu mohylových kultur ve střední době bronzové, zhruba v letech 1 700/1 600 až 1 300 před Kr Střední doba bronzová je na Moravě zastoupena nálezy středodunajské mohylové kultury (název odvozen od pohřebního ritu, i když v ní pohřby pod mohylami nebyly výlučné). Na Prostějovsku se s ní setkáváme málo, je však možno uvést její nálezy z Čehovic, Čechůvek, Bedihoště DOBA BRONZOVÁ. 1800 - 700 př.n.l. bronz vznikl slitím mědi a cínu. byl tvrdší než měď a zároveň pružný. nová řemesla - hlavně kovolitectví, hutnictví. začátek obchodování - dálkov Cena: 350 Kč Dostupnost: vyprodáno Přesto, že si většina lidí vybaví nákrčníky pod názvem torques až u Keltů, už lidé doby bronzové se jimi zdobili Popelnicové pohřebiště se žárovými hroby bylo postupně zničeno za dvorem ve Slatinkách, z jednotlivých hrobů narušovaných při těžbě písku jsou zachovány zlomky keramiky a bronzová jehlice ( M Jičín či. 327, 629 - 635, 637 - 647, 937 a NM sine)

Doba bronzová Doba bronzová Její počátky Čechách klademe k roku 2300 př. Kr. Trvá následujících 1500 let. Tradičně ji dělíme do čtyř stupňů starší (unětická kultura), střední (komplex mohylových kultur), mladší a pozdní dobu bronzovou (kultury popelnicových polí - zejména lužická a knovízská) Doba bronzová a halštatská na Moravě December 2, 2019 · V roce 2001 byly objeveny na Vnějších Hebridech v Cladh Hallan ve Skotsku (Velká Británie) čtyři kostry z doby bronzové, jedena z nich je muž, zemřel cca 1600 př. Kr. a další žena, zemřela 1300 př. Kr. Zpočátku nebylo zjištěno, že jde o mumie, protože měkká. Re: poradíte Bronzová jehlice nebo asi jehla Ne, skutečně to nebylo tak, že se lidi jednoho dne probudili a řekli si: Včera skončil středověk, dnes už je novověk! A dokonce, ani když se římská říše dělila na západní a východní, tak si toho v podstatě nikdo nevšiml, neb tehdy netušili, že to je definitivní a že se. B) DOBA BRONZOVÁ: (4000 -2000 př.n.l.) - nerovnoměrný vývoj - základní materiál - bronz (měď + cín), výroba nástrojů, zbraní, šperků, rozvoj řemesel, obchodu, zvětšení sociálních rozdílů Doba bronzová v Evropě: a. starší doba bronzová: (2300-1550 př.n.l.) - tvz. únětická kultura (Únětice u Prahy

Doba ˇrímská: bronzová spona. Uloženo: MZM Brno, p ˇr. c. Pa 20/2010.ˇ Polkovice, okr. Prostejovˇ 1. Lokalizace: na pravém bˇrehu Valové v trati Os-trov, ZM 24-24-24 v prostoru 385 mm od Z s. ˇc., 375 mm od J s. ˇc. Doba popelnicových polí: cást bron-ˇ zové jehlice, bronzová šipka. Doba halštatská: cást bron-ˇ. Období: doba bronzová (únětická kultura) Materiál: kov - bronz Inventární číslo: 80346 (vpravo), 15810 (druhá zprava) Otázka: Co všechno mohly tyto jehlice spínat? Plaketa bronzové jehlice. Lokalita: Velvary Období: doba bronzová (únětická kultura) Materiál: kov - bronz Inventární číslo: 1481 Například unikátní bronzová jehlice stará tři tisíce let nebo nádoba z doby železné, středověká pec na chleba či tajná chodba pod zámkem. Od prvního dne si budou moci návštěvníci prohlédnout zrekonstruovaný interiér zámku včetně kaple s restaurovanými stropními freskami či místnost s fotografiemi proměny zámku

Jehlice | LovecPokladu

DOBA BRONZOVÁ - 2 200 -750 př.n.l. - znalost bronzu = slitina mědi a cínu - rozvoj obchodu - měď, cín, jantar, sůl, drahé kovy - další rozvoj společenské dělby práce - 2 000 př.n.l. - egejská oblast - první státní útvary - obchodní styky se střední Evropou 1) STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ · 2 200 - 1 600 př.n.l. · únětická kultura (Únětice u Prahy) · vyspělá a. Úvodní stránka > Doba bronzová v Ecomodě (11) Zde jsou bronzové spony, jehlice, přezky. Vše, co slouží ke spínání oděvů. Přivezl jsem je ze zemí několik týdnů vzdálených. Oceňte, prosím, mimořádnou řemeslnou zručnost. A tady jsou sněhobílé stoličky kamzíků, již provrtané a pečlivě vybrané Bronzová jehlice - střední doba bronzová (1550 - 1200 př.Kr.). Bronzový náramek - mladší doba bronzová (1200 - 750 př.Kr.). Bronzová sekyrka a zlomky jehlic a náramků - mladší doba bronzová (10. stol. Př.Kr.). Bronzový turban (dutý náramek z bronzového plechu) rozpadlý - doba halštatská (750 - 400 př.Kr.) DOBA BRONZOVÁ. 1800 - 700 př.n.l. bronz vznikl slitím mědi a cínu. byl tvrdší než měď a zároveň pružný. nová řemesla, hlavně kovolitectví, hutnictví. začátek obchodování. platidlem se staly bronzové hřivny. r. ozvoj dělby práce. v. íra ve více boh * bronzová (1900 - 700 let.př.K.) dělí se na starší; střední, mladší * železná (750 - počátek našeho letopočtu); dělí se na - starší = halštatská - mladší = laténská + doba římská (Germáni) + doba stěhování národů + doba slovansk

Doba bronzová je historickým obdobím pravěku, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu - slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb. Následovala po eneolitu a ve střední Evropě je datována cca 1900 - 800 let před naším letopočtem Doba bronzová následně přechází v dobu železnou Umění pravěku nejdelší období vývoje umění3 mil. př.n.l. - 3500.př.n.l. (do prvních civilizací, kultur, vývoj písma) / 700 př.n.l.-Doba kamenná nejstarší starší střední = Paleolit mladší -Mezolit -Neolit -Doba bronzová-Doba železná Doba kamenná objev ohně (Paleolit)společenské organizace (lovci, zemědělci. Doba předhistorická bronzové náramky, spony, jehlice, zlaté čelenky, prsteny, jantarové a skleněné perly, náhrdelníky, meče, soška býčka, dýky, bronzová a hliněné nádoby různých velikostí, kolo z vozu velmože bronzem celé zdobně obložené, kovářské nářadí a vše, co Dr. Wankel v Býčí skále získal. Doba bronzová a železná byla hlavně dřevěná. Ze dřeva bylo postaveno a vyrobeno téměř vše, domy, chlévy, spižírny, zařízení domácností, jako postele, nádobí, a také proutěné výrobky, výrobky z kůry.. Bronzové odlitky, doba bronzová, livinghistory - Radek Kedar - album na Rajčeti. Tordovaný bronzový nákrčník, replika, doba bronzová, bronzové jehlice

střední doba bronzová - UJE

 1. V průběhu rekonstrukce a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy jako 3 000 let stará bronzová jehlice nebo tajná chodba v podzemí zámku. Zámek Svijany poprvé otvírá své brány veřejnosti 25.6.2016, která si zde může prohlédnout expozici archeologie, o historii zámku a okolí, o historii pivovarnictví a.
 2. Na vrchu Házmburk byla již v roce 1876 panem Koutkem nalezena bronzová sekera a v roce 1877 bronzová jehlice. V Klapém pod farou byl panem Šarhanem v roce 1914 nalezen kostrový hrob obsahující mimo jiné i 2 bronzové spirálové náramky a hliněný přeslen
 3. Starší doba bronzová (1900 - 1500, údaje pro stední Evropu): bronz cínový, nkde arzénový, kulturn nejpokroilejší ecko (Kréta) - Mínójská kultura, obchod se Sýrií a Egyptem. V 17. - 16. stol. plná doba bronzová ve vtšin Evropy. Dýky, sekery, jehlice, obchod se solí a jantarem
 4. Plaketa bronzové jehlice. Lokalita: Velvary Období: doba bronzová (únětická kultura) Materiál: kov - bronz Inventární číslo: 14819 Otázka: Co vám hlavice této jehlice připomíná
 5. DOBA KAMENNÁ. Doba kamenná je samozřejmě mnohem déle trvající období, ale my se zaměříme na rozhraní mezi lety 500 000 - 9 000 let př. n. l. Lidé nosili kůži z ulovených zvířat omotanou kolem pasu a kolem ramen jako vestu. K jejich sepnutí využívaly kostěné jehlice
 6. Střední doba bronzová - mohylová kultura (1 600 - 1 300 př. n. l.) Více než pět set let trvající osídlení našeho regionu lidem únětické kultury se postupně proměňuje v hmotný projev kultury mohylové (název podle typických hrobů zakrytých mohylovým náspem)
Bronzík??? | LovecPokladuSPONA? | LovecPokladu

Obr. 3 - Bronzová jehlice s kloboučkovitě zakončenou kyjovitou hlavicí zdobenou dvojicí svazků čtyř oběžných rýh, mezi nimiž se na hladkém poli nacházejí tři pásy protichůdných jemných šikmých rýžek, mladší doba bronzová Obr. 4 - Bronzová jehlice s plasticky členěnou dvojkónickou hlavicí zdobenou na. Sbírka je členěna chronologicky (doba kamenná - bronzová - železná - středověk) a představuje jeden z nejdůležitějších archeologických fondů v jižních Čechách. Řada nálezů však byla publikována buďto jen schematicky, anebo nebyla dosud vůbec zpracována Doba bronzová je významným obdobím pravěku. Lidé se naučili vyrábět věci denní potřeby z nového materiálu, který vznikl ze slitiny mědi a cínu. Tato etapa se v lidském vývoji stala revolucí pro lidi žijící na vesnicích, ze kterých se postupem času stala města s rozvinutou řemeslnou výrobou a významná centra obchodu kolísá. První bronzová kopí se v Čechách objevují již v období poklasické fáze únětické kul‑ tury (Br A2) a vyrábějí se po celou zbývající dobu bronzovou. Nálezy ze starší doby bronzové jsou dosud známé výhradně z depotů (Moucha 2005, 68). Ve střední době bronzové se stávaj

1. starší doba bronzová (2200 - 1500 př. n. l.) Několik vyspělých evroých kultur, nejvyspělejší je unětická kultura (Unětice u Prahy). Rozsah této kultury je od JZ Slovenska až po východní Německo, od J Polska po Rakousko Také z této doby, nazvané doba římská, máme v Doksanech zajímavý archeologický nález. Jedná se o žárový hrob, v němž byla objevena přezka se dvěma trny a bronzová jehlice. Doba římská skončila ve 4. století našeho letopočtu a Evropa se v další dějinné epoše ocitla v jednom z nejkritičtějších období své.

Doba bronzová

Právě jejich domovy se totiž v minulých týdnech zabýval výzkumný tým pod vedením archeoložky Petry Zemanové. A ne prvně, Petra na této lokalitě záchranné výzkumy v rámci působení na Ústavu archeologické památkové péče středních Čech vede již od roku 2015, kdy se v areálu bývalého cukrovaru začal budovat bytový projekt Neoriviéra Při záchranném archeologickém výzkumu se zatím našly fragmenty pravěké keramiky z mladší doby bronzové nebo bronzová jehlice se svinutou hlavicí, která sloužila k zapínání oděvů. Další nálezy dokládají slovanské osídlení z raného středověku Abstract. Bone pins of the Early Bronze Age are interesting, not too frequent, and still properly unprocessed kind of artifact. Probably based on an older tradition, but they were soon replaced by the metal pins

Doba bronzová - Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemu

JEHLICE, MANŽETOVÉ KN.,SPONY Bronzová socha - Jezdci. S DPH Kód os.010.20.01. Živě provedená socha z bronzu znázorňující jezdce na kráčejícím koni. Kamenný podstavec. Signováno A.M.W. Jde o zboží použité, záruční doba je 12 měsíců. Jde o zboží použité, záruční doba je 12 měsíců mladší doba bronzová (2) (1) Otu Pavla připomíná i pamětní deska v Branově, jejímž autorem je sochař Jiří Prádler. Odhalena byla v červnu roku 1974. jehlice s pečetítkovou hlavicí (16), část čepele srpu s jedním plastickým žebrem (17), dlátko (18) a část šipky (19), muzeum v Rakovníku I bronzové spony z Budčevsi (s vysokým zachycovačem, s křidélky), snad i bronzová jehlice s polokulovitou hlavičkou a tři bronzové kroužky průměru 86, 25 a 58 mm mohou pocházet z hrobů zničených při melioračních pracích v roce 1937 na trvale podmáčených pozemcích jižně od vesnice (poznámka 1). Kostrový hrob ze Žeretic Oficiální časopis AV ČR Akademický bulletin je tradiční informační platformou Akademie věd zprostředkovávající informace o dění v Akademii, o vědě a vzdělávání jak pro vědeckou a univerzitní obec, tak pro veřejnost a média KLPP. Bronzová jehlice. Náhodný nález . Na jaře 2015 nalezl Jan Lednický z Jeseníku při pochůzce v polích jihovýchodně od obce Bílý Potok bronzovou jehlici. Předmět objevil pomocí detektoru kovů v hloubce do 20 cm. Jde o nový typ bronzové jehlice, pro kterou známe zatím analogii pouze z výšinného sídliště v Krnov

Bronzová jehlice; doba bronzová; Klentnice - Neuhaus 1 výzkum RMM archeologie 63/2016 Bronzová jehlice; doba bronzová; Pavlov - Pod pannami 1 výzkum RMM archeologie 64/2016 Stříbrné mince; novověk (16.-17. století); Kobylí - Výnos 47 výzkum RMM archeologie 65/2016 Bronzová spona, bronzový artefakt; doba římská, doba. Doba kamenná Prvním oděvem v pravěku byla kůže z ulovených zvířat, omotaná kolem pasu jako suknice a kolem ramen jako vesta (500 000 - 9 000 let př. n. l.). Ke spínání se používaly kostěné jehlice, z nichž vznikla v době kamenné jehla na sešívání kůží lýkem, střívky nebo tenkou kůží Doba bronzová přinesla nový materiál, který se nejčastěji používal pro výrobu šperků. Dle archeologických nálezů se jednalo o jehlice, spony, čelenky, náušnice, náramky, náhrdelníky, nápažníky, prsteny, různé závěsky a vlasové ozdoby. Šperky v průběhu doby bronzové prodělaly velmi složitý vývoj, jehož. Pravěké umění Mezolit a neolit Megalitické stavby Počátek architektury Světská a kultovní Kulturní megalitické útvary jsou z kamene, proto jsou zachovány Megality Menhiry Vztyčené vysoké kameny Dolmeny Dva vztyčené kameny s vodorovným překladem, hrbky, svatyně Kromlechy Svatyně kruhového půdorysu Neolitická keramika Zdobení neolitické keramiky Nezdobená keramiky.

Video: www.tydrichova.estranky.cz - Dějepis - doba bronzová

Sazovice, archeologie - doba bronzová V roce 1896 byly u moravské obce Sazovice v dnešním Zlínském kraji vyorány bronzové předměty původně uložené v nádobě. Jedná se patrně o nález přibližně z let 1300-750 před n. l. Na nákresu z roku 1902 stojí za povšimnutí přívěšky v podobě slunečních symbolů Doba bronzová - Lokality - nálezy. Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017. Bohužel dojde k jejich zániku... Jde o pohřebiště z prvního tisíciletí před naším letopočtem. Lokalita patří k nejvýznamnějším mohylovým pohřebištím v jižních Čechách Archeopark Prášily Plav - Mohylové pohřebiště Napsal vh dne 17. září 2017.V kategorii 7.Doba bronzová - Lokality - nálezy. Tři mohyly z doby bronzové, které se nacházejí v místech, kudy povede dálnice D3 se zkoumali v roce 2017

Sousoší na téma Achilles a Troilus z patinového bronzu, bez signatury autora. Jedná se o námět z trojských válek, kdy Achilles nese mrtvé tělo trojského prince Troila (syn Priama) přes rameno. Vyrobeno dle římského 287 cm vysokého mramorového sousoší z 2. století po Kristu v současnosti umístěném v archeologickém muzeu v Neapoli V Západočeském muzeu byl zvolen koncepčně tradičnější přístup prezentace artefaktů - proudová vitrína, kde jsou pravěké dějiny regionu představeny skrze chronologickou linku vázanou na jednotlivá archeologická období (paleolit, mezolit, neolit, eneolit, doba bronzová, atd.)

- sekery, jehlice, dýky, sekeromlaty, meče, šperky. Mladší doba bronzová a pozdní doba bronzová - komplex popelnicových polí - 3 velké okruhy na našem území: - středodunajský kulturní okruh - hornodunajský kulturní okruh. Lužický kulturní okruh - rozvoj lužické kultur STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ Únětická kultura (podle Únětic u Prahy) - v Čechách a na Moravě vznikala vyspělá a bohatá společnost Zbraně, pracovní nástroje - sekera, srp, ozdoby, šperky, jehlice STŘEDNÍ DOBA BRONZOV V ozdobách spony vytlačily jehlice, nosily se náramky a nákrčníky, turbany a žluté korále s modrobílými očky ze skelné pasty. Zbraně a nástroje jsou železné, meče jsou nahrazeny sekáči, vyskytují se meče s antropomorfní rukojetí a bronzové pochvy mečů zdobené vzory rytými v časně laténském stylu Doba Bronzová na Moravě ( zhruba 2000 - 1000 př. n. l. ) Tato část pravěku má název, od nejpoužívanější suroviny té doby - bronzu, který se v první polovině 2. tis. Př. n. l. dostal do střední a západní Evropy. Kultura rané doby bronzové, která se rozšířila i na naše území se jmenuje Únětická

 • Pánské samodržící punčochy.
 • Compiegne vagon.
 • Ložnice ve stylu vintage.
 • Jugoslávie dnes.
 • Derivation kalkulator.
 • 40 týden těhotenství bolest v podbřišku.
 • Gynekologické kongresy 2018.
 • Komu sluší tmavé vlasy.
 • Teze bakalářské práce fsv uk.
 • Levné sady talířů.
 • Máslová fazole recept.
 • Dílčí rovnováha trhu.
 • Antivirové programy druhy.
 • Hádanky pro děti s řešením.
 • Jak sundat potah z autosedačky cybex.
 • Zásadité pivo.
 • Osvětim film online.
 • Techniky abstraktní malby.
 • Dubová špalíková dlažba cena.
 • Vyrazka ze solarka.
 • Vodorovné rýhy na nehtech.
 • Stihl pila aku.
 • Klub lávka ticketportal.
 • Jak se odvázat v posteli.
 • Projektový management komplexně prakticky a podle světových standardů pdf.
 • Www lovy cz.
 • Audi a6 2.0tfsi recenze.
 • Zahradní pumpa bazar.
 • Demolice domu cena.
 • Graph tips.
 • Asymetrické lezení.
 • Poměrný starobní důchod.
 • Orsil s.
 • Co je to zaměstnání.
 • Evalia prodej.
 • Lynyrd skynyrd red white and blue.
 • Restaurace s dětským koutkem kroměříž.
 • Bepanthen plus na opruzeniny.
 • Průpravná cvičení v mš.
 • Stihl pila aku.
 • Jak dlouho jste pouzivali monitor dechu.