Home

Příbuzná slova blýskat se

Vyjmenovaná slova po L - diktatorek

Rozlišování dvojic - BLÝSKÁ SE x BLÍZKÁ . výběr dvojic: Moje sestra je mi bl. zká Blýskat se. vydávat záblesky, zářit. Venku se blýská. Naleštěné trubky se krásně blýskají. Příbuzná slova. blýskavý, blýsknout se, blyštět se, nablýskat, blýskavice Příbuzná slova. plyšový Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých. -příbuzná slova k ryba (2)-Slovo příbuzné ke slovu plynout (1)-Slova příbuzné ke slovu zvířátka (1)-Jaké je příbuzné slov ke slovu velký (3)-tráva - slova příbuzná (1)-Příbuzná slova ke slovu blýskat se (1)-dřevěná (2)-Slova příbuzná wiki (492)-Příbuzné slovo Vy (2)-slova příbuzná ke slovu lyže (2 Vyjmenovaná slova po L. slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, vzlykat, plynout, plýtvat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, slynout, plytký, vly Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, u nichž se v kořenu píše po obojetné souhlásce y/ý. Podrobně se podíváme nejen na vyjmenovaná slova po b, ale i na slova k nim příbuzná

PPT - Vyjmenovaná slova po L PowerPoint Presentation, free

-Příbuzná slova ke slovu blýskat se (1)-dřevěná (2)-Slova příbuzná wiki (492)-Příbuzné slovo Vy (2)-slova příbuzná ke slovu lyže (2)-Slova příbuzná ke slovu ředitelství (5)-slovo příbuzné ke slovu bolavý (3)-příbuzné slovo babyka (2)-slova příbuzná ke slovu vařit (4)-Pribuzna slova ke slovu jazyk (1 Vyjmenovaná slova po L nejsou složitá, ale váže se k nim poměrně velké množství slov příbuzných. A abyste vždy jednoznačně poznali slova příbuzná, musíte dobře ovládat právě vyjmenovaná slova. V tomto článku se na to podíváme a uděláme si ve slovech pořádek. Opět je potřeba si dát pozor na významy jednotlivých slov, které se mohou lišit i přesto, že. Stavba slova (kořen a slova příbuzná) Osoba a číslo sloves: Vyjmenovaná slova po B: Čas sloves: Příbuzná slova ke slovu BÝT: Vyjmenovaná slova po S: OBYČEJ, BYSTRÝ, BYLINA: SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE: VÝSKAT - ZVYKAT - ŽVÝKAT: POLYKAT, VZLYKAT, PLYNOUT, PLÝTVAT: VYDRA - VÝR - VYŽLE Některá vyjmenovaná slova se mohou lišit pořadím slov nebo samotnými vyjmenovanými slovy. I zde najdete v přehledech více možných variant. Není však podstatné umět jen vyjmenovat řadu slov. Důležité je umět je přeneseně využít na slova příbuzná. Nezáleží na tom, podle kterého přehledu se je naučíš. Slova příbuzná poznáme podle toho, že. mají stejný kořen - kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. V našem případě je to VOD. slova spolu nějak souvisí - určitě jste si všimli, že všechna slova tak nějak souvisí s vodou. Vodovod rozvádí vodu, vodové barvy se musí naředit vodou.

Slovo nablýskaný je příbuzné s vyjmenovaným slovem blýskat se. max. 2 body 7 Vypište z každé z následujících vět (7.1-7.2) základní skladební dvojici. vyčerpané - slova příbuzná jsou např. na-čerpat, pře-čerpání). 1 bod 11 Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje pouze jedn Přehledný a jednoduchý seznam všech vyjmenovaných slov s možností vytištění. Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z. Slovní spojení usnadňující orientovat se v pravidlech psaní tvrdého y a měkkého i po obojetných souhláskách. Na těchto stánkách si každý může vytisknout seznam vyjmenovaných slov doplněný svým jménem nebo. Blízko se blýsklo. Mlít obilí ve mlýně. Lyska a líska. Znáte je všechna? Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po L VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ SLYŠET slyšitelný, nedoslýchavý, MLÝN mlynář, mlýnice, BLÝSKAT SE zablýskat se, blýskavice, POLYKAT zalykat se, PLYNOUT rozplynout se, splývat, plyn, plynulý, brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně. Čeština mě nudí Za školu mě pudí Učitelka baňatá Zkouší slova vyňatá Když se začne ozývat Brzy, jazyk, nazývat Zahučí mi v palici Zřítím se pod lavici . MP3. TVARY A SLOVA PŘÍBUZNÁ; DIKTÁTY; ZNÁMKOVANÉ DIKTÁTY; ŠIBENICE - SLOVA PŘÍBUZNÁ; TRENAŽÉR; PRACOVNÍ LIS Title: Název materiálu - Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S Author: user Last modified by: DDM Created Date: 6/24/2012 1:35:00 PM Other title

Vyjmenované sl. Jiný tvar vyj. slova Příbuzné slovo Slovo s i blýskat se polykají neslýchaná líska polykat lyžuje mlýnek líheň plyš plyny nablýskaný líčko pelyněk lýtka plynárna Libor lysý lysá plynovod mlít vzlykat plýtváme blyští se líný lyže pelyňkem uplynout lidový 2 ŠIBENICE - vyjmenovaná slova a slova příbuzná Zahraj si se mnou šibenici. Nejprve si vyber jedno vyjmenované slovo a klikni na něj. Já, kat, ti připravím hádání slov příbuzných k vybranému vyjmenovanému slovu. SLYŠET . MLÝN. BLÝSKAT SE. POLYKAT. PLYNOUT. PLÝTVAT. VZLYKAT. BLÝSKAT SE: zablýsknout se, blýskavice, blyštět se, blýskavý Přiřazování - slova příbuzná k obrázkům. ŘAZENÍ VYJM.SLOV - obrázky. Procvičování - věty. Estranky - doplňování - věty. procvičování i, y - ČMELÁK. procvičování i, y - SLOVNÍ SPOJENÍ prez. Zpět ČESKÝ JAZYK 3.2 Slova příbuzná 3 3.3 Práce s obrázkem 3 4. Varianta pro žáky se specifickými poruchami učení 4 4.1 Tvary vyjmenovaných slov 4 4.2 Slova příbuzná 4 4.3 Práce s obrázkem 5 5. Závěr 5 6. Zdroje 5 Materiál Pracovní listy pro žáky č. 1-7 6-12 Příloha pro žáky se SPU č. 1 13-14 Přílohy pro učitele č. 1-3 15.

PPT - Datum vytvoření : 06

Nazývat se příbuzná slova Vyjmenovaná slova po Z - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm . Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine (analogicky v češtine), v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z (,f)) píše y a nie i. slová s predponou vy- a vý- Vyjmenované slovo po L: Příbuzná slova: slyšet : slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý: mlýn : mlynář, mlýnice: blýskat se: blýsknout se, zablýsknout se.

Blýská se × blízká - která varianta je pravopisně správně

Přehled vyjmenovaných slov po L včetně chytáků

Se slovem mlýn jsou příbuzná tato slova: mlynář, mlýnice, mlýnek, mlynářský Pozor, sloveso mlít se píše s i Se slovem blýskat se jsou příbuzná tato slova: blyštět se, blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, zablýskat, blýskání, blyštivý Se slovem polykat jsou příbuzná tato slova Mlýn apod. pochází ze staroněmeckého slova (mulin), kdežto mlíti je z praslovanského slova (melti). Nejsou tedy příbuzná. Blýská se /blesky/ na časy. Čeká nás blízká /nedaleká/ budoucnost. Lyska /pták/ a lysá /bez porostu/ hlava mají společná y. Líska /keř/ a kočká se lísá /otírá se/ mají společná í blýskat se, blýskavý, blyštět se, polykat, zalykat se, polykač, Skupinu mně píšeme, pokud slova příbuzná obsahují skupinu mn. Příklady: domnívat se → domn Poslední souhláska základového slova se kvůli výslovnosti měn. Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Podstatné jméno mlýn ( mlynář, mlýnice ) do češtiny přišlo ze staroněmeckého mulīn (v němčině dnes Mühle )

Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen. To znamená, že jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná. Kromě kořenů je ve vyjmenovaných slovech obsažena i předpona vy-/vý-. Vlastní jména se mohou od obecných pravidel odchylovat (např. Syrovátka i Sirovátka) Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj. jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná Co jsou vyjmenovaná slova? Vyjmenovaná slova jsou slova domácí, v jejichž kořenech se píše po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V a Z správně samohláska trvdé y/ý (a stejný pravopis platí i pro slova od nich odvozená). Jedná se o kapitolu pravopisu, která se začíná učit ve 3. ročníku základní školy a je zcela zásadní, protože se s takovými slovy.

Rozlišování dvojic BLÝSKÁ SE x BLÍZKÁ - vyjmenovaná slova po

 1. blýskat se Příbuzná slova: zablýsknout se blýskavice blýskavý blyštět se. polykat Příbuzná slova: zalykat se. plynout Příbuzná slova: uplynout, plynulý, plynný rozplynout se, rozplývat se, odvozených, kterým se říká slova příbuzná. slyšet,.
 2. Seznam vyjmenovaných slov uváděný ve školních učebnicích se časem vyvíjí. Zastaralá slova jsou nahrazována živějšími slovy s týmž kořenem, jsou doplňována chybějící slova, jsou přidávána příbuzná slova, jejichž příbuznost novějším generacím není zřejmá atd
 3. *) KMEN slova = část, která ze slova zůstane, když oddělíme koncovku (někdy je kořen nazýván jako tvarotvorný základ, koncovka se pak nazývá tvarotvorný formant): Pravopisné křižovatky Stavba slova, slova příbuzná autor: Topil Zdeněk doporučená cena: 100Kč naše cena:100Kč. Nejhledanější slova. 1
 4. Vyjmenovaná slova po L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš Slova příbuzná
 5. V českém jazyce nás letos čekala velká překážka - vyjmenovaná a příbuzná slova, ještě se s ní stále potýkáme, ale už všichni víme, jaké y napíšeme po B a L ve slovech vyjmenovaných a příbuzných. Znalosti si utvrzujeme při práci ve skupinách
 6. Příbuzná slova ke slovu hudební. Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: přežvýkavec zviklat žvýkací žvýkačka zvykat zvyšovat zvýšit zvídavost přežvykovat cizí slovo mající význam.ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto.
 7. Slova mlýn a mlít by se na první pohled mohla zdát příbuzná, ale ve slovese píšeme vždy -i-. (Znáte jistě pomůcku, jak si ověřit správnost umístění -i- . Tam, kde ho můžeme nahradit -e-/-ě-, je -i- správně, třeba ve dvojicích ml í t - ml e l, b ě žel - pob í hal, v ě dět - vyzv í dat, zpov ě ď - zpov.

Příbuzná slova: mýtné (v obou případech se jedná o poplatek, který musí zaplatit osoba na určitých místech za to, aby mohla projít nebo pronést zboží. Většinou se jedná o nějaký úsek silnice nebo řeky.) Autobus musel na dálnici zaplatit mýtné slyšet - mlýn - blýskat se Podtrhni vyjmenovaná a příbuzná slova: mlynářka, malina, neslyšící, mlýnské kolo, chytrá liška, zablýsklo se, slibuje, mlýnice, blýskavé korálky, lípa, nedoslýchavý dědeek, klíe, blýská se Doplň neúplná slova: Náš pes Azor špatně sl-ší. Spí v boudě vedle ml-na zářit, svítit, leštit, lesknout se, sálat, šířit, oslňovat, dívat se nasupeně, přenášet, vysílat, planout, třpytit se, jiskřit, perlit, blýskat se. VYJMENOVANÁ SLOVA VY_32_INOVACE_01 Autor: R.Mikšíková Období vytvoení: šk.rok 2011/2012 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace - inovace a zkvalitnní výuky prostednictvím ICT Anotace: DUM slouží k opakování znalostí o SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, POLYKAT

Vyjmenovaná slova po L - Moje čeština - Čeština na

Uč. str. 41/1 - prohlédnout slova příbuzná. SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE Uč. str. 41/3 - prohlédnout dvojice slo Vyjmenovaná slova po L. V kořenech českých slov (domácích, nikoliv přejatých) píšeme y (ý) po l v následujících slovech (a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná): slyšet (slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý) mlýn (mlynář, mlýnice) blýskat se. Nechte je děti vyjmenovat. (slyšet, mlýn, blýskat se, polykat) Vysvětlete si každé vyjmenované slovo. (Co znamená slovo slyšet) Objasněte, co znamená slovo příbuzné. (Jak se tvoří příbuzná slova - kořen slov: slyš et - slyš itelnost) Vymýšlejte příbuzná slova, aby si děti uvědomily, jak se tvoří Slova mlýn a mlít jsou hláskově i významově podobná, přesto se jejich pravopis různí, protože nejde o slova příbuzná. Důvodem je rozdílný původ těchto slov. Podstatné jméno mlýn slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lyže, lýtko, pelyněk, vzlykat,. Některá vyjmenovaná slova mohou být pro někoho oříškem, zejména potom, jedná-li se o slova příbuzná. V tomto přehledu najdete základy, které vám poslouží k přípravě na různá cvičení a on-line diktáty z této sekce

Připoj čarou příbuzná slova ke správnému slovu v černém rámečku a pak doplň i/y. Které slovo nelze nikam přiřadit? blízko blýskat se bl_štivý bal_k bl_zoučko bl_zkost zbl_zka přibl_žit nebl_ská se nabl_skaný bl_žil se bl_skání král_ Procvičování VS - VS a slova příbuzná (vyšší ročníky) • učitel řekne tři příbuzná slova k jednomu VS, žáci vyberou vhodný obrázek, kartičku se slovem, či slovo napíší 2b Vyjmenovaná slova po L slyšet mlýn blýskat se polykat plynout plýtvat vzlykat lysý lýtko lýko lyže pelyněk plyš. čj - vyjmenovaná slova po z, b a l příbuzná slova k slovu slyšet, mlýn, blýskat se doplňovací cvičení, diktát s přípravou čj čtení - I. Březinová Sněhulicí z Mrkvonos M. Kratochvíl Jen aby nebyl Mikuláš hluchý přísloví a básničky o čertech prv - svatý Ondřej Lidé kolem nás - povolání neživá přírod ŘEŠENÍ: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - Doplň daná vyjmenovaná slova do následujících vět. slyšet mlýn Pelyněk je silně aromatická bylina. blýskat se U potoka stál starý mlýn, voda v potoce líně plynula. polykat Pod stromečkem jsme našli nové lyže. plynout Plyš je látka, z níž se vyrábí hračky Vyjmenovaná slova Anotace: Pracovní list urený k testování žáků z vyjmenovaných slov. Autor: Mgr. Eva Vlková Jazyk: ýESKÝ JAZYK Očekávaný výstup: Žák se v uivu orientuje, úkolům rozumí, pracuje podle pravidel Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova: Vyjmenovaná slova Rozvíjené klíčové kompetence

Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou slova domácího původu, ve kterých v kořenech slov píšeme y/ý po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z.Také platí, že y/ý píšeme ve všech slovech, která jsou od vyjmenovaných slov odvozená, nebo jsou s nimi příbuzná. Některá vlastní jména se mohou od těchto pravidel odlišovat Jedná se o jednotku, která nese význam a nelze ji dále dělit. Přidávají se k němu při procesu slovotvorby předpony a přípony, koncovky. Slova se stejným kořenem nazýváme slova příbuzná Videoklip a text písně Ryba rybě od Janek Ledecký ČJ - vyjmenovaná slova po L: slyšet - mlýn - blýskat se - učebnice str. 41/1,2 - pracovní sešit str. 30/1 a strana 29/3 - uděláme společně při on-line výuc

Umíš vyjmenovaná slova.notebook 5 January 14, 2015 Ťukni na slova, která jsou příbuzná ke slovu být. Pokud se ti objeví smutný smajlík, úkol jsi nesplnil. živobytí obydlí příbytek bytový odbývat úbytek přibýt bytost bydlen Vyjmenovaná slova zastarale označovaná jako vyňatá nebo vybraná slova jsou skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y. Tvrdé y se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná 4. Napiš slova protikladná (opozita ) - když nevíš, koukni se do pomocníčka. tma - dole - kyselé - mladý - smutný - táta - 5. Napiš slova souznačná (synonyma) - když nevíš, koukni se do pomocníčka. chlapec - otec - kráčet - blýskat se - brečet - smát se - 6. Procvičuj - zkopíruj si odkaz, je tam sposta cvičení Úterý 24. 11. Český jazyk - online hodina v 8:15 (měj připravenou čítanku, písanku a pracovní list č.6) - do sešitu na vyjmenovaná slova podle přílohy č. 1 nalep přehled vyjmenovaných slov po B, dále tam podle přílohy č. 2 nalep vyjmenovaná slova po F a jako poslední podle přílohy č. 3 opiš vyjmenovaná slova po Klíčová aktivita: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky čtenářské a informační gramatiky Jazyk a jazyková komunikace č.35.Český jazyk Vyjmenovaná slova - l Spoj vyjmenovaná a příbuzná slova s vysvětleními,která k nim patří

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš . Některá slova stejně znějí, ale mají odlišný význam a odlišný pravopis. Vyjmenovaná slova po. L. Nezapomeň! mlýn (mlýnek) mlít (obilí) b. lýská se (bouří) blízká (nedaleká) lyska (pták) líska (keř) l. Při bouřce se bl_skalo. Když mám angínu, nemůžu dobře pol_kat. Můj oblíbený medvídek je vyrobený z pl_še. Na l_sce rostou oříšky. Nepl_tvej vodou! Pel_něk je bylina s hořkou chutí. Najdi v článku větu rozkazovací, přací a tázací. Spoj slova příbuzná s vyjmenovanými slovy: lysý slyšet mlýn blýskat se lyž

Title: Vyjmenovaná slova po b Created Date: 6/6/2010 4:47:52 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Times New Roman Wingdings Paprsky Přehled vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných Informační zdroj Petra Jebavá, Jana Svobodová: BFLMPSVZ Vyjmenovaná slova Český dialog Praha Jiřina Polanská, Vyjmenovaná slova, Fortuna,1994. : slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, plyš V této řadě je potřeba vysvětlit význam slova pelyněk. Vyložit vztah slova mlýn x mlít. V jednotlivých cviþeních se nejvíce procviuje slovo mlýn a slova k němu příbuzná (mlynář, mlýnek, mlýnice, mlýnský)

Ilustrovaný přehled vyjmenovaných slov po L. U každého slova najdete podrobný seznam příbuzných slov a ilustrativní obrázek pro lepší představu o slově. U méně obvyklých výrazů také najdete vysvětlení významu. Slyšet. Slyší hudbu. Něco slyšela. Příbuzná slova Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná - úvod. procvičování vyjmenovaných slov po B; úvod do vvjmenovaných slov po L a jim slov příbuzných; slyšet, mlýn, blýskat se; Literární výchova /Psaní - mimočítanková četba z kniha Klofáci - procvičování psacích tvarů, opis a přepis textů . Matematika Počítání v. Vyjmenovaná slova po L, slova příbuzná, procvičování pravopisu . Vyjmenovaná slova po L Český jazyk. L . SLYŠET MLÝN BLÝSKAT SE POLYKAT PLYNOUT PLÝTVAT VZLYKAT LYSÝ LÝTKO LÝKO LYŽE PELYNĚK PLYŠ. SLYŠET blýskavice MLÝN plynař BLÝSKAT SE zalykat se

Vyjmenovaná slova po B: být, bydlit, obyvatel, bytPravidla Českého jazyka - Český jazyk pro 5

slova pribuzna ke slovu zima - Ontol

4. Vypiš jen vyjmenovaná a příbuzná slova po L: Lýko, Libor, mlýnek, lýkožrouti, blízko, plyšový, polyká, Liduška, líbezná, když Vyjmenovaná slova - Procvičování vyjmenovaných slov na nejoblíbenějším českém výukovém webu. Mnoho atraktivních cvičení, rozsáhlá sbírka příkladů. babička (příbuzná) Chytáky a těžké příklady: blýskat se, blýskavý, blyštět se, polykat, zalykat se, polykač Slova se nám pomíchala. Slož ze slov smysluplné věty. Cviení přepiš do slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, nebo slova s nimi příbuzná. Slova napiš do sešitu. 9. Pomocí tabulky s písmeny vytvoř všechna vyjmenovaná slova po L U slova lyska( =pták) se píše y, u slova líska (keř) se píše i. Slova příbuzná. lysina (= místo nejčastěji na hlavě, které je lysé nebo porostlé světlou srstí např. u krávy/ koně), lysinka, lyska. Příklady. Lysá hora je nejvyšším vrcholem Beskyd. Kůň má na hlavě bílou lysinu Aug 19, 2018 - vyjmenovaná slova a slova příbuzná - Vyhledávání Googl

Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná - Encyl

Ale není potřeba se bát, mnoho slov Vyjmenovaná slova jsou vždy označena zelenou barvou, pod každým vyjmenovaným slovem se nachází význam Přehled vyjmenovaných slov po M (tabulka). vyjmenované slovo. příbuzná slova předchozí slovo: » příbuznost následující slovo: » příbytek slovo se nachází na stránce: P:196 krok. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Příbuzná slova: slyšet. slyšet synonymum, slyšet hlasy v hlavě, slyšet mlýn blýskat se, slyšet jinak, slyšet trávu růst význam, slyšet dětskej smích a nejlíp obojí, slyšet a myslet u klavíru, slyšet trávu růst, slyšet hlasy, slyšet anglicky Vyjmenovaná slova po P Se slovem pyl jsou příbuzná i tato slov . Třpytit se. Zpytovat. Pykat. Pýr. Pýří. Pýřit se. Pyj. Přehled vyjmenovaných slov po P (tabulka). Prázdniny mám spojené s jemným pýřím pampelišky, které poletuje všude kolem. PÝŘIT SE. zapýřit se, pýřivý, čepýřit se. Pochválili ho, až se. Toto pravidlo není závazné pro slova zvukomalebná, např. kikirikí vedle kykyryký, hihihi. která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná. (Výčet slov odvozených a jmen vlastních není vyčerpávající.) nedoslýchavý), mlýn (mlynář, mlýnice), blýskat se (blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice.

příbuzné slovo létat - Ontol

Jako vyjmenovaná slova zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj Klíčová slova: vyjmenovaná slova po L, příbuzná slova Pomůcky: interaktivní tabule L SLYŠET- MLÝN- BLÝSKAT SE- POLYKAT- PLYNOUT-PLÝTVAT- VZLYKAT-LYSÝ- LÝTKO- LÝKO-LYŽE- PELYNĚK- PLYŠ U mlýna se blýskalo, vodou se tu plýtvalo, pelyněk ji slyšel vzlykat, lysý rak zase utíkat a) Všechna následující příbuzná slova přiřazujte k těmto vyjmenovaným . slovům: slyšet, mlýn, blýskat se, plynout, lyže. (Poznámka: pro rozlišení můžete použít různobarevné pastelky nebo fixy, kterými označíte slova patřící do stejné skupiny. Potom je teprve vypíšet Vyjmenovaná slova po L. Anotace . Žáci si zopakují vyjmenovaná slova po L, vysvětlí si význam méně častých slov, rozdíl ve významu slov s odlišným pravopisem a připomenou si některá slova příbuzná. Porozumějí některým příslovím. Interaktivní procvičení pravopisu po obojetných souhláskách aktivuje žáka. Auto Tvoří slova příbuzná ke slovům slyšet, mlýn, blýskat se. Utvrzuje si rozdíl ve významu slov mlýn x mlít a blýská x blízká. Stupeň: Základní 1. stupeň Předmět: Český jazy

PRAVIDLA - Vyjmenovaná slova po L - Pravopisně

7 Jsou slova kůň, kobyla, hříbě příbuzná? Jsou slova kobyla, kobylka příbuzná? Vysvětli. 8 Z posledního odstavce úvodního textu vypiš do levého sloupce slova s měkkými skupinami, do pravého sloupce slova s tvrdými skupinami. Cesky jazyk 3_UC_blok_2.indd 63 12.3.2009 12:16:5 Vlastní jména: Bydžov, Hrabyně, Přibyslav, Zbyněk, Bylany, Zbyšek, Zbyslav, Byšice, Byshradec aj. Pozor na rozdíly v psaní

Stavba slov - Stavba slov - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů. kořen slova. = nejmenší společná část slov příbuzných učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná. přiřazování slov příbuzných k VS . Nejoblíbenější slova Vyjmenovaná slova po L Anotace Zakroužkuj slovo, které do řady nepatří a na řádek napiš vyjmenované slovo, se kterým jsou zbylá slova příbuzná. 2. Opravy chyby v diktátě nepozorného žáka a napiš správně. blízko, blýskat se slina, slyšet 2. Kočka Líza líže mlíčko. Liduška ztratila v Bydžově klíče

VY 32 INOVACE 03 1 2 Přem 3 4 y 5 6 VY 32 INOVACE 03 7 9 8 VY 32 INOVACE 03 DUM 03 - Vyjmenovaná slova po M - PRACOVNÍ LIST Doplňte i/y ve výrazech: _ m hnout se _ sedm kráska _ m ší díra _ rozlehlá m stnost _ sm čka na laně _ nevysm_vej se nem_líme se um_vat si ruce správná m_ra bílá m_ška M_lada čte to je vým_sl m. ČJ - vyjmenovaná slova po L - slyšet, mlýn, blýskat se vymyslet slova příbuzná (ústně) 21.11. 2013 M - učebnice str.25/cv.1 (modrý sešit) + indické násobení (papír Příbuzná slova jsou slova, která.. Říkej příbuzná slova k vyjmenovaným . slovům. být smýkat. bystrý pýcha. mlýn zpytovat. plynout sytý. blýskat se sypat. myslit. myš. myšička. myšák. myší. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. - do školního sešitu , prosím, napsat tyto věty a doplnit do nich příbuzná slova vyjmenovaným slovům . Doplněná slova podtrhněte pastelkou. Nápověda: zvykat, plynout,mýt,slyšet,být,plýtvat,blýskat se OBYVATELSTVO PROŽÍVÁ -----DNY. V HLAVÁCH LIDÍ -----SPOUSTA MYŠLENEK. Z TELEVIZE -----MNOHO CENNÝCH RAD

Vyjmenovaná slova po L; slyšet - mlýn - blýskat se - polykat - plynout - plýtvat + jejich slova příbuzná Uč. str. 37 - 38 PS str. 29 - 30: ČJ - sloh: Čtení a rozbor slohových prací z minulé hodiny: ČJ - čtení: Čítanka str. 62 - 67 A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu - četba na pokračování: ČJ - psaní: Opakování. přiřazují příbuzná slova k vyjmenovaným slovům, doplňují i,í / y,ý po obojetných souhláskách. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák vyjmenuje řady vyjmenovaných slov, uvede příklady příbuzných slov, tvoří věty se slovy významově rozdílnými, odůvodňuje a píše y,ý / i,í p Všechny kategorie 0.1 Sady pro domácí výuku 1.1 - Krokování a numerace 1.2 - Šipkový zápis 1.2.1 Stovková tabulka 1.3 - Sčítání a násobení, rozklad čísla 1.4 - 2D geometrie - dřívka, geodesky, parkety 1.5 - 3D geometrie, stavby, tělesa, jednotky objemu 1.6 - Počítání s penězi 1.7 - Hodiny a čas 1.8 - Zlomky 1.9 - Biland - groše 2.1 - Sociální dovednosti Bezva. Vyjmenovaná slova (dříve též vyňatá slova nebo vybraná slova) jsou skupinou českých slov domácího původu, v jejichž kořenech (a v kořenech jejich tvarů) a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná, se po obojetné souhlásce píše (tvrdé) y (ý).. Obojetnými souhláskami jsou: B F L M P S V Z (známé bflm pes se veze

Vyjmenovaná slova, která se děti ve škole učí jako básničku, nemusí být všude stejná. Souhrn vyjmenovaných slov najdeme v Pravidlech českého pravopisu. Autoři učebnic češtiny pro školy se ale tímto seznamem řídit nemusí. Z praktických důvodů se někdy do výčtu vyjmenovaných slov přidávají frekventovaná slova. 1. Slova brzy a brzičko jsou sice slova příbuzná, ovšem každé má jinou příponu (-y a -ičko). Ve většině českých přípon píšeme měkké -i-, což platí také o příponě -ičko (maličko, psaníčko, Brníčko). Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova Slovesa. urči osobu, číslo a čas www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/basket.html. urči osobu, číslo a čas skolakov4a.sweb.cz/CESKY_JAZYK/mluvnicke. 2. Vybarvi: modře příbuzná slova se slovem . polykat, žlutě příbuzná slova se slovem . plynout, hnědě příbuzná slova se slovem . plýtvat. spolykal uplynulý plynárna plýtvání plynoměr nepolykej svítiplyn plynule rozplývat se neplýtvej splývat polykání 3. Doplňuj neúplná slova. Jsou to slova . vyjmenovaná po l, nebo. Opakujeme na test: VS + slova příbuzná, rody podst. jmen, číslo jednotné a množné, určování slovních druhů blýskat se - slova příbuzná a obrázky vybarvit.. 26.11. pexeso, diktát, PS s. 29. 22.11. PS s.28, do školního sešitu zapsat slova z modré tabulky s měkkým i z uč.s.24. 20.11. PS s.20 celá, s.21/1, ze strany. Žák pozná vyjmenovaná slova a k nim dokáže přiřadit slova příbuzná. Stupeň a typ vzdělávání. Základní vzdělání - lehké mentální postižení. Klíčová slova. Vyjmenovaná slova po L Druh učebního materiálu. Prezentace. Cílová skupina. Žák na 1. stupni speciální školy. Číslo projektu. CZ.1.07/1.4.00/21.110

 • Podnikatelský záměr fitness centrum.
 • Telemarketing.
 • Rekreační středisko babočka.
 • Rad game tools.
 • Guyanská vysočina.
 • Setacolor opaque.
 • Pekingská kachní polévka.
 • Rosenborg.
 • Avnrt příčiny.
 • Zbrojní průkaz testové otázky.
 • Box orthodox stance.
 • Barva kabelky a bot.
 • Infekční mononukleoza.
 • Vlhčené ubrousky nivea.
 • Opu ivf.
 • Inteligentní wc.
 • Jak protahovat šlachy na nohou.
 • Olejovy kolac recept.
 • Vyšší odborná škola grafická a střední umělecká škola grafická jihlava.
 • Caius volturi wiki.
 • Raný středověk v čechách.
 • Kysane zeli na noc.
 • Holistické učení.
 • Energie kondenzátoru.
 • Nováček křížovka.
 • Harley davidson iron 883.
 • Deset malých černoušků 2 cz online.
 • Zastávka přístaviště praha.
 • Lego disney vaiana.
 • Náhrdelník stříbro.
 • Jak vypadá plod v 6 týdnu.
 • Zaříkávadla pro děti.
 • Subaru wrx sti 2018.
 • Gardeny.
 • Meme comics.
 • Vysokotlaký čistič kärcher k3.
 • Vyšetření kostí.
 • Plachta na auto combi.
 • Holandská sekaná.
 • Krosova kola.
 • Výměna čelního skla vw passat cena.