Home

Dojitelnost

dojitelnost Vševěd

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (01.12.2020) Hledat (ve žlutě vybarvených polích): Počet záznamů na stránku: 5 10 20 40 80 16 Na prohlížeči býků eskot.cz je publikován nový robotický index býků, který je spočítán z jednotlivých RPH vybraných znaků, které nejlépe vyjadřují vhodnost býka k robotickému dojení.. Vzorem pro výpočet byl podobný model v sousedním Německu. Jako nejdůležitější znaky se jeví dojitelnost, rozmístění zadních struků s preferencí rozmístění dále od sebe. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu dojitelnost.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Dojivost krav - Obyvat

 1. St. reg.: TMB-043 * 3. 3. 2010, DE Potvrzení o původu Somat.buňky: 111 Dojitelnost: 113 Persistence: 108 Dlouhověkost: 111 Plodnost býka %: +-
 2. Dojitelnost: 109: 66 % Telení (p/m): 99: 63 % 109: 52 % Index vitality: 100: 55 % Plodnost (m): 108: 45 % Seznam všech býků.

Zootechnika - Základy Chovatelství - Obecná Zootechnika

K přednostem plemene patří vysoká mléčná užitkovost (4 500 - 5 000 kg) o tučnosti 4,0 %, dále konstituční pevnost, dobrá plodnost, dojitelnost a snadný průběh porodů. Masná užitkovost je u ayrshira nižší a je považována za druhořadou užitkovou vlastnost - dobrá plodnost a dojitelnost, - konstituční pevnost, - snadný průběh porodů, • zušlechťování českého strakatého skotu - zvýšení mléčné užitkovosti, zlepšení pastevní schopnosti a utváření vemene • je rozšířeno v severní Evropě (Finsko) a US pocet vyrazenych dojitelnost podniku laktaci dny kg % kg % kg hrudi mezid. laktace zootech. zdrav. pocet apmv 1.laktace 136 196 296 5730 4,08 234 3,46 198 193 29/11 14 8 29 61 02,0 2.laktace 113 162 295 6584 4,01 264 3,47 228 199 406 15 7 41 1 02,2.

• Dojitelnost -AMPV opr. organizace • Zevnějšek - znaky lineárního popisu a souhrnné charakteristiky ČMSCH • Plodnost -datum inseminace, býk, zjištění březosti insem. technici • Obtížnost porodů -průběh porodu 0 až 3 body chovatel • Dlouhověkost -datum vyřazení krav ústřední evidenc Chov skotu Mléčná užitkovost. Při studiu mléčné užitkovosti je nutné rozlišovat rozdíly mezi termíny dojnost - charakterizuje schopnost dojnice produkovat mléko, dojivost - vyjadřuje fenotypový projev, tedy skutečnou produkci mléka a dojitelnost - schopnost uvolňovat mléko z vemene za určitou časovou jednotku

Chovatelské družstvo Impuls, družstvo Bohdalec 122, 592 55 Bobrová, Czech republic IČO: 26243601, DIČ: CZ26243601, e-mail: info@chdimpuls.cz, web: www.chdimpuls. Posouzení některých vlivů působících na dojitelnost u krav českého strakatého plemene : [Autoreferát kand. dis.] / Jiří Halačka ; Školitel: Prof. Dr.

Dlouhověkost Index plodn. FRW Telení pat. Telení mat. RPH VIW SB Dojitelnost 100 91 103 112 96 113 113 • Výjimečný zlepšova-tel mléčné produkce při plusových slož-kách!!! • Rámcové a hluboké dcery dojnějšího užitkového typu. • Prostorné zádě, výborné upnutí vemen, korektní rozmístění struků. • Výborná. Dojitelnost Milkability 95 Temperament Milking behavior 97 Tělesná kondice Body condition 83 P O L L E D 5 Matka/Mother Ostretin Adela 139 P RC G+83, chov.: Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. mléčný typ nevyhovující kapacita nevyhovující končetiny nevyhovující vemeno nevyhovující zevnějšek celkem nevyhovující tělesný. pocet vyrazenych dojitelnost podniku laktaci dny kg % kg % kg hrudi mezid. laktace zootech. zdrav. pocet apmv 1.laktace 550 2923 300 8055 3,79 305 3,29 265 192 26/08 157 199 726 663 02,3 2.laktace 467 1996 299 9166 3,75 344 3,28 301 198 419 147 121 669 2 02,7.

Kontrola a užitkovost v chovu skotu - Chov zvířat a

 1. dojitelnost temperament m o n t b e l i a r d e J výška v kříži šířka hrudníku hloubka hrudníku hloubka středotrupí.
 2. . 1,9:
 3. DOJITELNOST - schopnost uvolňovat mléko, rychlost nadojení MLÉČNOST - produkce mléka jen pro výživu mláďat (klisna, kralice , prasnice) LAKTACE - období po které ♀ poskytuje mléko, normovaná laktace u krav trvá 305 dnů 2)Produkce masa jsou to konzumní části s jatečných zvířat včetně vnitřnosti především.
 4. 5. dojnost, dojivost, dojitelnost, mléčnost dojnost - schopnost samice produkovat mléko ve větším množství, než jsou nároky mláděte dojivost - množství nadojeného mléka za určitý časový interval dojitelnost - schopnost samice při dojení uvolňovat mléko určitou rychlost
 5. vysvětlete pojmy: dojnost, dojivost, dojitelnost, mléčnost, laktace, laktační křivka charakterizujte produkci masa, pojem maso, význam masa vysvětlete pojmy: výkrmnost, vykrmenost, intenzita růstu, jatečná hodnota, jatečná výtěžnost uveďte zbývající speciální fyziologické vlastnosti hospodářských zvířa

Výsledky plemenic - Výsledky plemenic - plemeno C - PH

Cílem šlechtění je zlepšování produkčních a reprodukčních ukazatelů koz s ohledem na efektivní ekonomiku chovu. Zde je nutné připomenout, že cílem šlechtění není maximalizace užitkovosti, ale princip přiměřenosti, tj. stabilní produkce a reprodukce při zachování dobrého zdraví dojitelnost dojitelnost 2,0 2,0. DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Danuše Kolářová. Další dostupná faremní data - zdrojem jsou programy pro řízení stáda, zootechnici, veterináři, paznehtáři - poskytují značné množství detailních informací - některé příklady - pohybová aktivita - přežvykování - příjem krmiva - choroby - zažívání, reprodukční soustavy, mléčné žlázy, pohybového aparátu - Holštýnsko-Friské plemeno bylo v 17-19 stol. vyvezeno do USA a Kanady, tam prošlechtěno na mléko → vznik Holštýnského p. s větší výškou (holštynizace v Evropě)- kohoutková výška - 143 cm- živá hmotnost -700 kg- dnes nejprošlechtěnější mléčné plemeno, velkého tělesného rámce- černostrakaté s černou hlavou- hlavní selekční ukazatel.

Dojitelnost Dojitelnost v této studii byla definovaná jako prů-měrná produkce mléka za období strávené v dojicím robotu (kg mléka za minutu za aktuální čas strávený v robotu). Aktuální čas dojení zahrnoval čas pro pří-pravu a nasazení strukových násadců a čas před tím Konkrétně to znamená mléčnou užitkovost 7000 kg mléka, 3,9 % tuku 3,7 % mléčné bílkoviny a 1300 g denního přírůstku býků. Vedlejšími, ale také velmi významnými užitkovými vlastnostmi, na které se selektuje jsou dojitelnost, odolnost proti mastitidám, snadnost telení a plodnost

5.dojnost, dojivost, dojitelnost, mléčnost dojnost - schopnost produkovat mléko dojivost - množství vyprodukovaného mléka (nádoj - kg,l) dojitelnost - schopnost při dojení uvolňovat mléko určitou intenzitou (rychlostí) mléčnost - produkce mléka jen pro potřebu vlastních mláďat 6.druhy mlék Dojitelnost je prý dobrá. Jaké mají maso, vyskytují se v chovu nějaké atypické problémy, na které je třeba dávat pozor (zjistila jsem pouze krátkonohost x dlouhonohost, jako typy a že by nemělo dojít ke spojení krátkonohého typu se stejným) Nehledě na tvar vemene a dojitelnost, což jsou všechno věci silně dědičné. Administrace , Mapa stránek , 28.11.2020 01:11:06, 0.063 sec, ©2006-2020 Salio dojitelnost APMV (stabilizační selekce) min. 1,9 minimální výška v kříži - na I. laktaci 136 cm - na II. a další laktaci 140 cm maximální výška v kříži 148 cm obvod hrudníku - na I.laktaci 195 cm - na II. a další laktaci 200 cm Doplňující: poměr obsahu bílkovin a tuku do 1 : 1,20 produkce bílkovin v kg

K přednostem plemene patří vysoká mléčná užitkovost (5000 kg) o tučnosti 4,0 %, dále konstituční pevnost, dobrá plodnost, dojitelnost a snadný průběh porodů. Jersey Jesreyský skot je staré anglické plemeno, výrazně mléčného užitkového typu dojitelnost. dojnost. mléčnost. Kdy se tvoří mléčná žláza? V raném embryonálním vývoji. V pozdním embryonálním vývoji. Po porodu . Při první březosti. Počet somatických buněk udává: Kvalitu mléka. Zdravotní stav mléčné žlázy. Ukazatel říje. Ukazatel březosti. Optimální období mezidobí? 305 dní. 333 dní.

Kontrola dědičnosti v chovu skotu - Chov zvířat a

Otec: KINGPIN, otec matky: HEADLINER dokonale komplexní býk s extrémní plodností dcer; unikátně mělká vemna s famózní složkovou produkcí; ideální struky pro roboty, zdraví vemen a rychlá dojitelnost Ono stačí zapustit straku simentálem a ten propad u dcery v mléku je tam dost velký, navíc se jako bonus zhorší dojitelnost. Akorát se zvětší rámec a je vyšší zmasilost, ty krávy jsou prostě kulatější, ale pokud chcete nenáročnou krávu na mléko tak straku, ať už českou, nebo slovenskou a nebo pincgavský dobytok. Základní pojmy: Dojnost = schopnost tvořit mléko Dojivost = množství vyprodukovaného mléka Dojitelnost = schopnost spouštět mléko s různou intenzitou Mléčnost = produkce mléka jen pro výživu mláďat u nedojných samic (prasnice, klisna, králice) SOUz Loštice Ing

Katalogový list býka - holstein

dojitelnost temperament m o n t b e l i a r d e J výška v kříži šířka hrudníku hloubka hrudníku hloubka středotrupí plodnost dlouhověkost závěsný vaz rozmístění př.struků orientace struků délka struků tloušťka struků klinické mastitidy Znaky fitness - dcery Výkrm býků přední upnutí výška zad.upnutí délka. Užitkovost hospodářských zvířat, ukazatel produktivnosti hospodářských zvířat sledovaný prostřednictvím kontroly užitkovosti (KU). U skotu se sleduje např. mléčná užitkovost (množství nadojeného mléka v kilogramech, obsah tuku a bílkovin v procentech, průběh laktace), plodnost (věk při prvním zapuštění, věk při prvním otelení, mezidobí mezi dvěma. Zdůrazňují tam obsah proteinu v mléce a dojitelnost. V Bavorsku a Rakousku se orientují na typ, v Itálii na produkci a zvířata jsou více ušlechtilého vzhledu. Ročně se testuje 385 býků, z toho 91 Německo, 91 Rakousko, 90 Švýcarsko, 86 Itálie, 31 USA, 84 Slovinsko, 54 Francie a dva v Kanadě Dojitelnost krav je dobrá, zvířata dobře zhodnocují krmiva a jsou vhodná i do méně příznivých podmínek. Býci ve výkrmu dosahují průměrného denního přírůstku 1300 g a jatečná výtěžnost je 60 %. Odkazy Referenc mimořádné fitnes, snadné porody i dojitelnost; Potvrzení o původu. Uložit do PDF. 80 100 120; Celkový typ: 107: špatný.

Osobní web Milky o jejích zájmech - o cestování, lyžování, focení, kreativním tvoření a mnohém dalším.. Otec: SIH: Otec otce: SIH: Matka otce: Matka: SIH: Otec matky: SIH: Matka matky: SIH: gSIH: Celkem bodů: Datum výpočtu gPH: Mléčná síla: Datum narození

Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou.Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve Citace. KRPÁLKOVÁ, L. - PŘIBYL, J. - VOSTRÝ, L. - VACEK, M. - STÁDNÍK, L. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací Potomek Narozen SIH Otec kg tuku kg bilk plodnost končet vemena; CZ000863622053: 2019-08-26: 145.5: 55: 44: 114: 120: 126: CZ000863678053: 2019-10-31: 144.8: 69: 50. Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 u DP 2.A. kód DP název DP dotační obdob

Dojitelnost krav českého červenostrakatého plemene

Dlouhověkost Index plodn. FRW Telení pat. Telení mat. RPH VIW SB Dojitelnost 100 92 101 112 96 115 113 • Výjimečný zlepšova-tel mléčné produkce při plusových slož-kách!!! • Rámcové a hluboké dcery dojnějšího užitkového typu. • Prostorné zádě, výborné upnutí vemen, korektní rozmístění struků. • Výborná. Dojitelnost krav, činitelé ovlivňující dojitelnost, zkouška dojitelnosti a její hodnocení. Plodnost skotu, estrální cyklus, detekce říje. Činitelé ovlivňující plodnost skotu. Metody hodnocení plodnosti krav.. dojitelnost • Princip validace -PH na potomstvu (konvenční) se porovnávají s genomickýmiPH všech býků před čtyřmi lety • ČR používá tzv. jednokrokovou metodu, která využívá všechny dostupné informace • Množství nových informací je mezi výpočty odlišné u jednotlivých zvířa dojitelnost Holštýnky - 3 kg mléka / minuta; Jersey - 2,2 kg mléka / minuta; průměrná návštěvnost - 2,7x denně Holštýn starší krávy - 2,8x denně; Holštýn prvotelky - 2,4x denně; Jersey starší krávy - 3x denně; Jersey prvotelky - 2,7x denně; automatické krmení Vector ve Svrkyni 3 trasy do 3 stájí; 6 různých. Užitkové vlastnosti skotu Mléčná užitkovost skotu vyjadřuje ji množství mléka a jeho kvalita za určité časové období !!! dojnost, dojivost, dojitelnost !!

Výsledky býků - PH - národní odhady plem

Maturitní okruhy Chov zvířat (CHO+REI+VDZ) pro rok 2020/21 Chov zvířat Význam chovu hospodářských zvířat-hlavní a vedlejší produkty chovu skotu, prasat Predikce predizpozice pro vznik intramamárních infekcí na základě morfologie struku a ultrasonografického pozorování vnitřních strukových struktur u dojnic plemene Jersey a Holštýn; a následné vyhodnocení vlivu na kvalitu mléka a dojitelnost: CIGA: 2018 - 2019: Zmeny morfológie ceckového kanáliku počas prvých 100 dní.

eSkot

ROBOTICKÝ INDEX (RIH) V PROHLÍŽEČI ESKOT - Holstei

ZIP je komplexní plemeník s dobrou produkcí včetně složek. Očekávají se dobré znaky zdraví (USA obtížnost porodu 5,9; plodnost dcer +4,0; dlouhověkost 6,0) a navíc velmi dobrá dojitelnost. Bonus navíc K-Kasein BB a ß-Kasein A2A2. No-Pe ZIP NXB-485 Comestar Goldwyn Lilac VG-89. Článek ve formátu PDF ke stažení ZD dojíždět fordítása a cseh - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén Mimochodem, s ohledem na tu stádnost a tedy i dojitelnost tady ty populace, myslím, že taková vhodně načasovaná investice do akcií Erste by zase nemusela být tak špatná, radši než do ňákýho fondu

Dojitelnost v Čínštině, překlad, Češtino-Čínština Slovní

Začínalo to primitivně. Stříbrná lžička, karafy, vývrtky, ochutnávací miska, kahan. V našem mladém tisíciletí se dostáváme na vyšší úroveň a dojitelnost vinařského nadšence se zdá být nekonečná. Na trhu najdeme třeba odbourávač síry, bezpočet chladicích zařízení, věcičky uchovávající víno déle pitelné DOJITELNOST - schopnost uvolňovat mléko MLÉČNOST - objem mléka, který stačí na odchov mláďat, termín u matek, které se nedojí (králice, prasnice, fena, kočky) laktace - doba produkce mléka = od porodu do zaprahnutí SP = mezibřezost, service perioda, nebřezost - od otelení do nového zabřeznut

PPT - D omestikace, trávení, exteriér, terminologie chovu

Dojitelnost v Perštině, překlad, Češtino-Perština Slovní

DOJITELNOST - schopnost uvolňovat mléko (zcela pustit mléko), reagovat na dojící zařízení vyloučením mlék 3. dojitelnost ve stádech se strojním dojením, c) růstová schopnost. 1. živá hmotnost do 24 hodin po narození, ve 30 dnech u dojných plemen ovcí, ve 100 dnech u všech typů ovcí, v 70 dnech u všech typů koz, 2. průměrné denní přírůstky za sledované období, d) jatečná hodnot dojitelnost APMV (stabilizační selekce) min. 1,9; minimální výška v kříži - na I. laktaci 136 cm - na II. a další laktaci 140 cm; maximální výška v kříži 148 cm; obvod hrudníku - na I.laktaci 195 cm - na II.a další laktaci 200 c

107 Dojitelnost 2.40 M. temperament 108 Obtížnost porodů 100 M. obtížnost porodů Rámec Výška z. upnutí Šířka zad. upnutí Délka struků Výška patky Postoj k. zezadu Šířka zádě Šířka hrudníku Hloubka těla Hranatost Úhel zádě Produkce Exteriér R%: 98% LPI 3190 12126 Tuk 494 Bílkovina 1855 1109 1868 1945 99. Dezinfekce Dojitelnost - dipy Poloha Stimulace Pulzace doj. stroje Délka mechanického zatížení Výše dodojků Mezidezinfekce dojaček Strukové návlečky Práce dojičů Výživa Kvalita a hygiena ustájení Mastitidy + Dojící technika Ostatní vlivy Faktory důležité pro vznik mastitid a hyperkerató 103 Dojitelnost 100 M. temperament 97 Obtížnost porodů 103 M. obtížnost porod ů Rámec Výška z. upnutí Šířka zad. upnutí Délka struků Výška patky Postoj k. zezadu Šířka zádě Šířka hrudníku Hloubka těla Hranatost Úhel zádě Produkce Exteriér R%: 92% LPI 3353 12117 Tuk 515 Bílkovina 404 176 275 421 96 Perzistence l. Vyhláška č. 78/1974 Sb. - Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat - zrušeno k 01.07.1991(240/1991 Sb. Index se skládá ze šesti znaků, z nichž dojitelnost, délka a rozmístění struků jsou omezeny minimální požadovanou hodnotu. Podrobné složení indexu najdete ve vedlejším grafu. Dále bylo stanoveno, že index RZRobot bude uváděn pouze u býků, kteří dosáhnou odchylky od průměru ve výši (≥ 100).. INGENIO: Původ: ISU: Mléko (kg) Bílkoviny (%) Index produkce: Zdraví vm. Plodnost: DlouhovÄ›kost Tel. po býku Dojitelnost: TEM : GENOTOP / BOY SCOUT / RAPALL

 • Botox cena.
 • Zájmena příklady.
 • Modlitba za plodnost.
 • Fénixovy slzy výroba.
 • Edikt milánský text.
 • Iron man 2 online cz najfilmy.
 • Borax prodej.
 • Furt mi stojí.
 • Hluboká nad vltavou schwarzenberg.
 • Kočárek jané.
 • Zahradnictví brno modřice.
 • Otoky rukou po námaze.
 • Kopírák bílý.
 • Jak zabít člověka jednou ranou.
 • Opustene domy karlovy vary.
 • Stihl historie.
 • Intersnack majitel.
 • Ford f150 raptor build.
 • Reverzní osmóza nevýhody.
 • Mproj to mp4.
 • Kasturba gandhi.
 • Jak odstranit lihovku z kůže.
 • Bill maher wiki.
 • Kavárna mikina liberec.
 • Stínka a svinka.
 • Jafra peeling.
 • České rody ve středověku.
 • Led trubice.
 • Výměna čelního skla vw passat cena.
 • Modré světlo akné.
 • Minoxidil benu.
 • Výpočet statické dopravy.
 • Close your eyes do you feel the same.
 • Harris wilson vzorec.
 • Zasekává se spodní nit.
 • Victoria secret taska na cviceni.
 • Funstorm boty.
 • Scorpions band.
 • Manuál k vyplňování třídní knihy v mš.
 • Robert de niro kmotr.
 • Otoky rukou po námaze.