Home

Bohumil hrabal literární kontext

Životopis: Bohumil Hrabal (*28

Bohumil Hrabal se narodil v roce 1914 v Brně-Židenicích, ale místem jeho dětských let byl Nymburk, kde byl jeho otec správcem pivovaru. Členem rodiny se stal i strýc Pepin, který prý jednou přijel na 14 dní na návštěvu - a bylo z toho skoro 40 let Literární kontext: oficiální literatura. exilová literatura. Próza: představitelé Bohumil Hrabal, Ota Pavel, Vladimír Páral, Vladimír Körner, Jiří Šotola, Ladislav Fuks. Bohumil Hrabal (1914 - 1997) - nejslavnější český prozaik 2. poloviny 20. stolet. Maturitní rozbor novely Ostře sledované vlaky od Bohumila Hrabala. O autorovi:- 1914-1997- původem z Brna, poté Nymburk- zařazení: česká próza 2. poloviny 20. století, oficinální proud- spisovatelem až od 60. let, vrchol tvorby 70. léta

Maturitni otázky - imaturita

Zápis knížky k maturitě s přehledem obsahů ostatních Hrabalových děl pro co nejlepší přehled plus všestranný detailní kontext (literární, historický, kulturní, autorův). Krátké, možno beztrestně shlédnout i slavnou filmovou verzi, protože se v ději téměř neliší. Základní údaje Bohumil Hrabal; Ostře sledované vlaky; 1965. Próza. Válečná tragikomická. BOHUMIL HRABAL Ostře sledované vlaky LITERÁRNÍ KONTEXT pro českou literaturu představovala 60. léta 20. století dobu nebývalého rozkvětu v letech 1958 - 1968 došlo k oslabení moci komunistické vlády, což bylo způsobeno zejména vlnou kritiky stalinismu v 50. letech i pozdější ekonomickou krizí.

Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlak

1. HRABAL, Bohumil. spisovatel, Praha , 19 2. POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura nakladatelství VYUKA. 207 stran, ISBN 80-902571 Obrázky a schémata byly vytvořeny pomocí nástrojů programu MS Word, 2007. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro typech škol a školských zařízení Nová kniha. Spisy 7. Literární žurnalistika - Bohumil Hrabal. Poslední svazek komentovaných spisů Bohumila Hrabala obsahuje texty z let 1988-1995, jež autor sám žánrově řadil do literární žurnalistiky, tedy žurnalistiky s literárním.. Bohumil Hrabal (Bohumil František Kilian) se narodil 28. března 1914 v Brně-Židenicích Marii Kiliánové, otec v křestním listě uveden nebyl. Malého chlapce vychovávala zpočátku především babička Kateřina, později, když se Maryška provdala za Františka Hrabala, se rodina stěhuje do Polné, kde je Francin účetním v pivovaru BOHUMIL HRABAL POSTŘIŽINY CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU Tenhleten rituál ale nebyl první, předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil • literární / obecně kulturní kontext-česká próza 2. pol. 20. stol., Hrabal nesměl mezi lety 1970 a 1975 publikovat, ale po sebekritické stati v časopise. Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou Charakteristika: Práce obsahuje všestranný rozbor románu Obsluhoval jsem anglického krále Bohumila Hrabala.Zařazuje dílo z literárního hlediska i do společensko-historického kontextu, popisuje jeho děj, téma, postavy, kompozici či jazyk a.

Kontext autorovy tvorby. BOHUMIL HRABAL (1914 - 1997) - česká próza 2. pol. 20. stol., oficiálně vydávaná i zakázaná. narodil se 28. března 1914 v Brně a zemřel 3.února 1997, když vypadl z okna při krmení holubů v nemocnici na Bulovce. dětství trávil v Nymburc Ostře sledované vlaky - Bohumil Hrabal Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká próza 2. pol. 20. stol., oficiálně vydávaná i zakázaná I. Válečná tématika I. Válečná tématika vlna próz s válečnou tématikouvlna próz s válečnou tématikou II BOHUMIL HRABAL - OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: tragikomická novela (próza, epika) Literární směr: poprvé vydáno r. 1965 - první větší autorův úspěch; 2. vlna poválečné prózy - prvky surrealismu Slovní zásoba: převažuje spisovný jazyk; občas také hovorové až vulgární výrazy; slova z němčiny; častá přirovnání.

Bohumil Hrabal se od textu nedistancoval, a už jenom to, že přistoupil na nabídku demonstrovat svůj příklon k normalizátorům, pro ně znamenalo zradu. Bohumil Hrabal se v jejich očích proměnil v jednu z reklamních tváří režimu, v intelektuálně lákavějšího Karla Gotta Literární forma: proza Literární žánr: novela Kontext doby a autor: Autor . Narodil se v Brně-Židenicích svobodné matce Marii Kilianové a důstojníkovi rakouské armády Bohumilu Blechovi, který se ovšem k otcovství nehlásil, [2] proto byl pokřtěn Bohumil František.Matka pracovala jako pomocná účetní v městském pivovaru v Polné, kde se seznámila se svým budoucím. Bohumil Hrabal - český spisovatel Nejprve psal poezii, od 50. let se soustředil více na prózu, z politických důvodů však narážel na velké publikační potíže. Hlavními hrdiny jeho prací jsou svérázné postavy z periferie společnosti, pro něž je typický nepřetržitý tok vyprávění Kontext autorovy tvorby Bohumil Hrabal se narodil v roce 1914 v Brně. Své básnické pokusy psal od poloviny třicátých let, ale na svůj skutečný debut si musel počkat až do roku 1963, kdy jako téměř padesátiletý publikoval soubor povídek Perlička na dně. Téměř okamžitě se stal jedním z kultovních autorů šedesátých let

Bohumil Hrabal se narodil v březnu 1914 jako nemanželské dítě, takže nesl jméno Bohumil Kilián. Teprve v roce 1916 se jeho matka provdala za Františka Hrabala a on Bohumila přijal za svého. Významné bylo stěhování v roce 1919 do Nymburku, který se pak stal inspiračním zdrojem při psaní některých knížek HRABAL, Bohumil: Ostře sledované vlaky Tragikomická novela z 2. svět. války o přerodu chlapce v muže. Děj novely o šesti kapitolách, jehož vypravěčem i hlavní postavou je dvaadvacetiletý elév Miloš Hrma, se odehrává v únorových dnech r. 1945 a je zasazen do prostředí malé železniční stanice Kostomlaty Pokud bychom chtěli oba spisovatelské naturely velmi jednoduše rozlišit, pak lze říci, že zatímco Kundera vykonává nad čtenářem soustavný dohled (neustálé dourčování významu, v esejích stanovuje kontext vlastní poetiky, a tedy také podává návod, jak romány číst), Hrabal, a to nejenom v konceptu diagonálního.

Bohumil Hrabal (1914 - 1997): Obsluhoval jsem anglického krále (vydáno 1980 v exilu) I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje Dvě hrabalovské studie M. Špirita — Bohumil Hrabal jako výzva . literární historii a nakladatelům (2003) a Uzavřený text — otevřené dílo (2005) —, obě vydané původně italsky, obsahují relevantní úvahy o variantě a variaci, tj. o zásadní složce Hrabalovy poetiky, která je pro celkový výklad Hrabalova díla. Bohumil Hrabal (1914 - 1997): Obsluhoval jsem anglického krále (napsáno 1971, 1980 vydáno v zahraničí, 1982 neoficiálně v Československu, 1989 oficiálně) Struktura zkoušky: I. Beletristický text: A. Literární druh a žánr, umělecký směr / tvůrčí skupina, literárněhistorický kontext, údaje

Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky - Rozbory knih

Literární druh: epické Literární žánr: komedie Místo děje: Nymburk - maloměsto, atmosféra v městském pivovaru. Doba děje: první republika, počátek 20. let > o Nymburku psal Bohumil Hrabal z toho důvodu, že tam vyrůstal, dokonce vyrůstal v rodině, která vlastnila pivovar >> autobiografické díl - česká literatura v tomto období navazuje na literární tradice meziválečné prózy (imaginativní = obrazná - vliv poetismu, utopická, žurnalistická) i prózy za okupace (historická, próza českého génia, psychologická próza) BOHUMIL HRABAL(1914-1997) - prozaik světového ohlas Bohumil Hrabal- Ostře sledované vlaky . 2) autor. osoba. Ladislav Fuks (1923, Praha - 1994, Praha) - syn policejního důstojníka - český spisovatel, prozaik - autor psychologické prózy se zaměřením na druhou světovou válku a holokaust - pracoval v papírnách v Bělé pod Bezdězem a v Praze, poté ve Státní. Bohumil Hrabal byl spisovatelem z lidu, mistrem lidových příběhů a hospodských historek. Hlavní hrdina knihy je prototypem hrabalovského člověka, jde o obyčejného muže pracující třídy, který byl vzdělán proti své vůli, který dál žije či živoří, kde dosud, ale v hlavě si s sebou nese bohatství, jakého se nedostane množství pseudo-intelektuálů Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky. 20 K literární žánr a druh, postavy v knize, děj, literární směr, kontext autorovy tvorby, jeho dílo a současníci. Můžete si pořídit buď pouze toto video za.

Pojetí autora jako výlučné osobnosti s jedinečným osudem i postojem se zároveň akcentuje i oživením žánru pamětí a výkladů poetiky své i jiných autorů (Hoffmeisterovy soubory Předobrazy, Čas se nevrací, Podoby, Hrubínovy Lásky, Kalistovy Tváře ve stínu, kniha Bohumil Hrabal uvádí, Hostovského Literární. - Bohumil Hrabal - sbírka povídek Pábitelé, novela Ostře sledované vlaky Literární směr:česká literatura 2. pol. 20. st. - absurdní drama -divadlo, Společensko - historický kontext - 1948-53 nejtragičtější období, zemřel Gottwald a Stalin. • literární / obecně kulturní kontext William Styron (1925-2006) Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále zakomplexovaný muž toužící po bohatství, Jan Dítě, pracuje jako číšník. Za okupace stojí na straně Němců. Zbohatne na poštovníc

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále. Rozbor shrnuje celé dílo Obsluhoval jsem anglického krále a je vytvořený podle podmínek k maturitě 2015 a obsahuje všechny druhy částí např Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky 23 dubna, 2019 autor: administrator Zápis knížky k maturitě s přehledem obsahů ostatních Hrabalových děl pro co nejlepší přehled plus všestranný detailní kontext (literární, historický, kulturní, autorův) Bohumil Hrabal jako outsider? kontext v bec znamenaly zku enost, která obohatila Hrabalovu tvor- Hrabal obdr í literární ceny (dokonce i Stát-ní cenu Klementa Gottwalda v roce ), hojn publikuje, jeho knihy se prodávají ve velkých nákladech a jsou p ekládány do cizích jazyk Bohumil hrabal ostře sledované vlaky rozbor rozbor dila k maturitě; Vyprávěcí způsob: - chronologický s retrospektivními prvky 10. Jazykové prostředky: - kniha je psaná převážně spisovným jazykem - vyskytuje se i nespisovný jazyk Slámové výrazy - magacín, Liverpool - sklad obilí, zašrafovat, arison, forbesová skříň Latinské názvy - Ejakuláto prekoks (Milošova. Nakupte knihy za dobré ceny v internetovém knihkupectví Kosmas.cz. Přehledná studie historičky umění Evy Čapkové přináší základní informace o vztahu Bohumila Hrabala k výtvarnému umění, o jeho uměleckých souputnících a inspiraci, kterou spisovatel v umění nacházel, a o vlivu výtvarného umění na jeho literární díl

Bohumil Hrabal - Wikipedia. Bohumil Hrabal painted among his beloved cats on the Hrabal Wall in Prague Hrabal lived in the city from the late 1940s onward, for much of it (1950-1973) at 24 Na Hrázi ul. in Prague - Libeň; the house was demolished in the spring of 1988. 1. Literární druh. epika, próz Bohumil Hrabal Ostře sledované vlaky Autor: Mgr. Kamila Martínková EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0154 * Tematický okruh Rozbor knih k maturitní zkoušce Anotace Prezentace je určena žákům 4. ročníku pro přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Rozbor k maturitě: Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky. Dílo ze čtenářškého deníku obsahuje krátký životopis autora, nastíněný děj, charakteristiku hlavního hrdiny, popis místa děje, citaci, velmi stručný rozbor díla, jazykové a dějové zvláštnosti a autorčin názor na toto dílo Tento rozbor jsem vypracoval osobně, nemusí být zcela správný. Samotná kniha je majetkem autora Oty Pavla, nijak nezasahuji do díla. Systém rozboru: 1. Historicko- literární kontext 2. Autor: Ota Pavel 3. Rozbor díla 4. Obsah jednotlivých povídek #literatura #maturita #otapavel #rozbor #smrtkrasnychsrncu #vzdělání #škol

Autor: Bohumil Hrabal. Přidal(a): Zuuu . 1. Literární druh · epika, próza · Ostře sledované vlaky jsou epické dílo, výňatek zachycuje souvislý děj, text je členěn na věty a; odstavce, výrazovou formou je tedy próza. 2. Literární žánr · střední žánr prozaické epiky, novela Novela je rozsahem střední prozaický. Bohumil Hrabal (1914-1997) - Part 01 • Autor: Respekt. Bohumil Hrabal nepatřil k disentu, nebyl občanským aktivistou, jeho místo bylo jinde, a jiné bylo i jeho celoživotní poslání. Nesouhlasil s komunistickým režimem a moc ho nezískala nikdy na svou stranu. Pohyboval se na delší trati, potřeboval vydržet a nemohl nepsat

Ostře sledované vlaky - rozbor díla k maturitě (3

 1. Bohumil Hrabal * 28. března 1914, Brno † 3. února 1997, Praha český prozaik, studoval gymnázium, studoval na.
 2. Kategorie: Evroá literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří Charakteristika: Rozbor shrnuje celé dílo Obsluhoval jsem anglického krále a je vytvořený podle podmínek k maturitě 2015 a obsahuje všechny druhy částí např. kompoziční výstavbu, jazykové prostředky atd
 3. 13 KADLEC, Václav: Bázlivý hrdina Bohumil Hrabal. IN Hrabaliana. Sborník prací k 75.narozeninám Bohumila Hrabala. Praha 1990. ISBN 80-85190-04-4 *Dále jen KADLEC, Václav. Bázlivý hrdina Bohumil Hrabal] 14 JANKOVIČ, Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. Praha 1996. ISBN 80-7215-003- *Dále jen JANKOVIČ, Milan
 4. ární práce a další

Ostře sledované vlaky - rozbor díla k maturitě (8

Autor knihy: Roman Kanda; kol., Téma/žánr: Hrabal - Bohumil - česká literatura - literárněvědné rozbory - interpretace a přijetí literárního díla, Počet stran: 223, Cena: 188 Kč, Rok vydání: 2016, Nakladatelství: Ústav pro českou literaturu A Bohumil Hrabal a Milan Kundera: poetika zapisovatele, nebo svrchovanost romanopisce? Kromě toho, že zamýšlíme rozkrýt předpoklady Barthesova pojetí literární komunikace, představíme rovněž dva odlišné autorské typy: Milana Kunderu a Bohumila Hrabala

Proluky . Třetí část trilogie zachycuje období od vydání Perličky na dně (1963) po počátek 70. let, kdy se Hrabal stejně jako jiní stává spisovatelem v likvidaci a kdy také opouští libeňský byt v domě Na hrázi věčnosti.Novým dějištěm se stává Kersko, novými protagonisty jeho obyvatelé i Hrabalovy kočky, novým rámcem politická situace po okupaci. Kniha: Obsluhoval jsem anglického krále Autor: Bohumil Hrabal Přidal(a): belblová Vrcholné dílo, fiktivní bilanční vývojový román. Osud člověka v 20. - 50. letech, problematika, problematika komplikovaného soužití Čechů a Němců u nás, satira o typické české přizpůsobivosti, vyprávění malého dětinského číšníka, který dosáhne mistroství ve svém oboru. 18.8.2020 - 21.8.2020: NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Letní škola pro pedagogy v Brně - Institut Terezínské iniciativ Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Bohumil Hrabal Životopisy spisovatele: Bohumil Hrabal Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou Charakteristika: Práce obsahuje všestranný rozbor románu Obsluhoval jsem anglického krále Bohumila Hrabala.Zařazuje dílo z literárního hlediska i do společensko.

Obsluhoval jsem anglického krále - rozbor knihy

Video: Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky - Splinte

Bohumil Hrabal - Ost°e sledovanÚ vlaky, CJ - Český jazyk

 1. Bohumil Hrabal. TSOH... jeden z největších bohémů... Člověk, kterej uměl vytěžit maximum z maličkostí fšedního dne pro svou mysl a tvorbu... svůj život prožil aniž by zaujal jakoukoliv pózu... nepodřídil se... neb mozek mu to nedovolil... kdo četl něco od něj asi nezapochybuje, že dobrovolně odešel z tohoto světa.
 2. Autor - Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal, rozený Bohumil František Kylián, byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století. Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století. Za své dílo několikrát oceněn nejen v České republice, ale i v mnoha jiných zemích
 3. Ačkoliv se Bohumil Hrabal narodil v Brně, dětství prožil v Polné a Nymburce, kde také vystudoval místní reálku (maturita 1935). Poté pokračoval ve studiích na Právnické fakultě UK v Praze, po uzavření českých vysokých škol německou okupační správou prošel řadou profesí - úředník, traťový dělník, výpravčí
 4. I.Literární Teorie FORMA: 1.Obecná charakteristika literárního díla • Literární druh- Epika • Literární žánr- Novela • Literární směr/sloh- rok 1965, během 2. světové války. 2.Organizace jazykových prostředků • Stylistická charakteristika textu- erotika, černý humor, tragikomické scén
 5. Bohumil Hrabal /1914-1997/ patří k našim nejčtenějším autorům, jeho umělecký význam přesáhl hranice národní kultury. Přítomná kniha obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na Hrabalovo rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí /na.
 6. V roce 2009 vychází další kniha literárního historika a editora Radko Pytlíka. Spisovatel může být literární veřejnosti znám především jako autor řady knih o Jaroslavu Haškovi a jeho Švejkovi. V jeho rozsáhlé bibliografii se kromě Jaroslava Haška objevují i jména jako Bohumil Hrabal, Vilém Mrštík či Franz Kafka
 7. Bohumil Hrabal (1914 - 1997) - právník, ale různá zaměstnání, Postřižiny, Ostře sledované vlaky, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále Vladimír Páral (1932) - černá pentalogie (Milenci a vrazi), bílá pentalogie Radek John (1954) - televizní reportér, Memento (prostředí narkomanů) Exil a samizda

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále jemný humor je vlastní M. Horníčkovi Chvála Pohybu či F. Nepilovi Lipová alej − ironii, satiru až grotesku obsahují prózy V. Škutiny, vzpomínajícího na svůj pobyt ve vězení Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů výrazné komedie se objevují až v 60. letec Historický kontext 60.LÉTA. počátek uvolňování r.1956 - projevy Hrubína a Seiferta, kteří požadovali svoboduUmělce; vydáván Camus, Škvorecký, Faulkner, Literární noviny; politické rehabilitace - r.1960 - 1.velká amnestie (Pecka) r. 66-67 - Zahradníček, Prokůpek, Křelin Pozici tvorby, která vědomě, ale ne snaživě a upoceně navazuje na literární linii řečového proudu a hovorů lidí, jejímž vrcholným představitelem je pochopitelně Bohumil Hrabal. Petr Šabach je tvůrcem regionálnějším, nadobro zaklesnutým do krajiny několika pražských čtvrtí, je autorem asi jen naším Kontext: Odehrává se v italské Veroně, nespecifikováno kdy. Bohumil Hrabal (Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále) úmrtí Gottwalda - uvolnění procesu, vznik novin (Literární noviny, Host do domu, ) 1968 - tanky Varšavské smlouvy přijely do Prahy. Zavření hranic (Železná opona) 2. vlna emigrace Podobně jako zmíněný Albert Camus 3, tak i Bohumil Hrabal tematizuje ve svém díle motiv sebevraždy, a to poměrně často. Sama Hrabalova smrt v tomto kontextu - 3. února 1997 vypadl z okna (z pátého patra, stejně jako hrdina v jeho povídce Kouzelná flétna) Nemocnice na Bulovce - může zavdávat podnět k mnoha spekulacím

Proměna literární situace po roce 1953 a její podoba a charakteristické rysy do roku 1968 (z pohledu literárních děl) Květen a poezie všedního dne. Bohumil Hrabal - tvorba a její kontext. Arnošt Lustig - tvorba a její kontext. Jaroslav Seifert - tvorba a její kontext. Aktuální současnost pak představil osobitým způsobem klasik poválečné české literatury Bohumil Hrabal v dílech, reflektujících osobní prožívání listopadové revoluce a počátku 90. let (Listopadový uragán, 1990; Dopisy Dubence, 1994). Literární díla začala vycházet také ve formě e-knih Seminář je zaměřen na interpretaci textů české undergroundové (neoficiální, podzemní) literární scény především 70. a 80. let, v retrospektivě též některých momentů z 50. let. Jde tedy o díla autorů vzniknuvší v okruhu Egona Bondyho a Edice Půlnoc (50. léta) a zejména pak o literaturu okruhu skupiny Plastic People. Bohumil Hrabal (1914-1997) - vystřídal mnoho zaměstnání: písař, úředník, skladník, traťový dělník, výpravčí, pojišťovák, obchodní cestující, balič papíru - od r. 1963 spisovatelem z povolání - zemřel nešťastnou náhodou (vypadnul z okna nemocničního pokoje při krmení holubů Eduard Petiška (14. května 1924 Praha - 6. června 1987 Mariánské Lázně) byl český spisovatel, autor více než devadesáti titulů.Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a staly se populární i v zahraničí. Celkové prodeje jeho děl přesáhly hranici osmnácti milionů kusů

Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky - Uč se online

Kniha: Ostře sledované vlaky. Autor: Bohumil Hrabal Vydáno: 1965 TÉMATICKÝ OKRUH. Literární druh: epika Žánr: novela Místo a doba děje: nádraží v Kostomlatech (Protektorát Čechy a Morava), konec 2. světové války Vypravěč: ich-forma (Miloš Hrma) Hlavní myšlenka: kritika fašismu a celé války, která přinesla mnoho zbytečných škod na lidských životec HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. Praha: Československý spisovatel, 1965. Život kolem nás. literární druh a žánr. Epika s četnými lyrickými pasážemi (líčení, úvahy). Novela s milostným a protiválečným námětem, směšnohrdinský příběh o přerodu chlapce v muže zasazený do doby protektorátu. Lyričnost spolu.

Sedm pražských zastavení Egona Erwina Kische. Egon Erwin Kisch byl světoběžník, ale nemalá část jeho díla je spjatá právě s Prahou, kde se 29. dubna 1885 narodil a 31. března 1948 zemřel.. Chcete se projít Prahou po místech živě popsaných v jeho reportážích a knihách Kontext oficiální literatury se rozšiřoval, oficiální, a to již hovoříme o šedesátých letech. Byli bychom ovšem jistě neprávi skutečnosti, kdybychom nepřiznali, že se tehdy již tato literatura - smíme-li použít literárně-kritického slangu — značně diferencovala Hrabal, Bohumil. Obsluhoval jsem anglického krále Hrabal, Bohumil. Ostře sledované vlaky Hrabal, Bohumil. Postřižiny Hugo, Victor. Bídníci Kontext autorovy tvorby, literární a obecně kulturní kontext. 3. Analýza neuměleckého textu: souvislost mezi výňatky,. Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965) Československý spisovatel Praha, 1989. Literární kontext: Původní název tohoto díla z roku 1949 byl Legenda o Kainovi. Tento název poukazuje na podobnost mezi hlavní postavou a Kainem v jejich společném osudu vyvržence, prokletí a dědičné vině. Později toto dílko smíchal. Katalog: spisovatelé podle abecedy. 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. « Předchoz

Bohumil Hrabal Celebwiki

Bohumil Hrabal se v jednom z intermezz Menzelova filmu objevuje v roli chataře, jenž vybírá žumpu (00:38:08 - 00:38:26). Divák jej může nanejvýš přehlédnout či identifikovat. Do filmového světa tento motiv vnáší minimální sémantiku, jedná se o samoúčelnou hříčku, která nanejvýš poukazuje na to, že autor v Kersku. Proluky bohumil hrabal e kniha e kniha (nalezeno 90 ). Podobné fráze: hrabalova kniha peter esterhazy, meandry bohumila grogerova e kniha, peru bohumil roedl e kniha, manazerske ucetnictvi bohumil kral e kniha, thomas more bohumil svoboda e kniha, bodas en casa hrabal bohumil, hrabal bohumil bodas en casa, bodas en casa bohumil hrabal, zname sami sebe bohumil zdichynec e kniha, na strane. Literární historik, kritik, editor, redaktor, publicista a překladatel Čiladze) aj. , doslovy či předmluvami doprovodil také řadu knih českých prozaiků a básníků (Karel Eichler, Bohumil Hrabal, Pavel Rejchrt, Zdeněk Rotrekl, Viktorie Rybáková, Miloslav Topinka ad. kteří formovali český literární kontext od sklonku. Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl. Jeho renesance pod nálepkou neopragmatismu, o níž se od sedmdesátých let zasloužili Richard Rorty, H Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky (Československý spisovatel 1965) Tahle novela má štěstí, že je napsaná česky. Hrabal měl smůlu, že je napsaná česky, protože kdyby byla napsaná anglicky, dostal by za ni Nobelovku. Ve skutečnosti však nemohly být Ostře sledované vlaky stvořeny něčím jiným než češtinou

Bohumil Hrabal je pro mě svéráznou postavou české literární scény minulého století, jeho dílo znám bohužel zprostředkovaně, z filmových předloh. Ostře sledované vlaky se odehrávají ke konci války, v roce 1945. Miloš Hrma je trochu přihlouplý dvaadvacetiletý zaměstnanec drah, svět okolo sebe pozoruje dětskýma.

SMRT KRASNYCH SRNCU, LIT - Literatura - - unium

Literární cvičení IV Literární díla/texty a práce s nimi I četba, otázky, interpretace, kontext Úkol číslo 1 K. Čapek / Bílá nemoc KRÜG (běží k němu): Vaše Excelence, vzpamatujte se - (Vede ho k lenošce. Die unendliche Geschichte und andere kinder- und jugendliterarische Phantastik von Michael Ende als Bestandteil des literarischen Kanons deutschsprachiger Literatur im Kontext des Germanistikstudiums und DaF-Unterrichts (Tamara Bučková) Bohumil Hrabal a literární kánon (Jan Schneider Literární/obecně kulturní kontext. Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále, -Ostře sledované vlaky Novela s tématikou války a okupace. Hlavní postavou je výpravčí Miloš Hrma. Ostře sledovaný vlak má za cíl přepravu německých vojáků a zbraní

Bohumil Hrabal * 28. 3. 1914 Brno, † 3. 2. 1997 Praha Od roku 1940 člen výtvarné a literární skupiny 42 a od r. 1964 skupiny Křižovatka. Od r. 1979 žije v Paříži. První výstavu svých proslulých koláží měl v r. 1937. Vystavoval v západní Evropě a USA. Kontext Umístění: Složky dokument. BOHUMIL HRABAL OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Tenhleten rok, rok pětačtyřicet, Němci uţ neovládli prostor nad naším městečkem. Natoţpak nad celou krajinou, zemí. Hloubkaři narušili dopravu tak, ţe ranní vlaky jezdily v poledne, polední večer a večerní za noci, takţe se někdy stalo, ţe odpolední vla Rozšířené a přepracované vydání jedné z nejdůležitějších encyklopedických příruček humanitních věd. Sto tři hesel představuje vědecké koncepce, které zásadně ovlivnily myšlení o literatuře ve 20. století. Vybrána byla jak díla kanonická, ale stále diskutovaná a aktualizovaná, tak podnětné práce z posledních let, a to nejen z literární vědy, ale i. Chytrá palice - literární soutěž GJK. Hledat práci nebo autora. Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, Československý spisovatel, 1965 Jiří Menzel: Ostře sledované vlaky, 1966. Stáhnout práci v souboru (44 kB

Goodbye, Moldaviet! Po šesti letech uzavírá nakladatelství Voetnoot svazkem číslo 24 nizozemskou edici krátkých českých próz Moldaviet (viz také článek Česká literatura v Nizozemsku - edice Moldaviet).Poslední trojče tvoří dvě krátké povídky Michala Viewegha Definice lásky a Záhada v překladu Edgara de Bruina, soubor devíti fejetonů Ludvíka Vaculíka s.

Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky (rozbor

Články na Nymburský deník se štítkem Bohumil Hrabal Přehled knih označených štítkem literární věda. Nejlepší knihy s tématem literární věda ČBDB.cz - Databáze knih Psal eseje o vztahu umění a politiky, kritické interpretace a analýzy soudobé exilové (Milan Kundera, Josef Škvorecký, Sylvie Richterová, Libuše Moníková aj.), ale i domácí literatury (Jaroslav Seifert, Bohumil Hrabal, Jan Skácel, Ludvík Vaculík, Václav Havel, Ivan Klíma, Jiří Kratochvil aj.) a přehledové studie o české. Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky (1965) - znovu vytisknout. 1. Literární žánr a rysy tohoto žánru. Charakteristika, obsahová stránka, látka, téma, motivy: Tragikomická novela z 2. světové války přerodu chlapce v muže s realistickým tématem z okupace Text - obraz - kontext představuje Gellnerovo dílo v neobvyklých či neznámých perspektivách a souvislostech. Snahou je přitom udržet na zřeteli Gellnera jako tvůrce činného ve dvou oblastech zároveň - literární a výtvarné, a tyto složky jeho díla pak prezentovat pokud možno v jejich různosti, ale také v silném.

Diplomová práce Libeň Bohumila Hrabal

mapa webu ~ ediční plán ~ kniha návštěv ~ e-mail. Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, e-knihy ke stažení do čtečky (Kindle a další Honoré de Balzac se narodil roku 1799 v Tours v rodině obchodníka. Na přání rodičů vystudoval právo a krátký čas pracoval v advokátské kanceláři. Ve dvaceti letech se rozhodl stát spisovatele. a finančně se osamostatnit. Aby se uživil, začal psát brakovo

Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického král

Literární doupě - Slovník | E-knihy (e-books) zdarma, próza i poezie, kompletní díla, ukázky, životopisy, bibliografie; zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky i maturitu; zajímavosti češtiny, historie jazyk

 • Jak vyleštit fimo.
 • Literární pojmy pracovní list.
 • Pistole cz p10c cena.
 • Nejlepší kombi auto.
 • Belle hadid.
 • Blackjack pravidla.
 • Kam na kole pardubický kraj.
 • Stranger things hopper death.
 • Kdy kvete krokus.
 • Moderní recepty.
 • Hlavní město bosna a hercegovina.
 • Efd.
 • Zmije gabunská jed.
 • Recept na zásaditou vodu.
 • Webkamera stezka korunami stromů.
 • Barmanský kurz praha cena.
 • Účinnost spalovací motor.
 • Bankovky 2000.
 • Kožešina na zem.
 • Šankhaprakšálana zluta voda.
 • Plugin pdf viewer.
 • Prohlidka porodnice apolinar.
 • Nirvana nevermind full album.
 • Fotomobily 2018.
 • Syndrom vyhoření.
 • Hypodenzita vyznam.
 • Vepřové maso s paprikou a rajčaty recept.
 • Vítězslav holub.
 • Kakadu bílý prodej.
 • Cheaty na gta 5 peníze.
 • Infekce močových cest.
 • Výprodej nike air max.
 • Nejhezčí kluci v čr.
 • Jak vnímat energii.
 • Co nejvíc žere data.
 • Kvalitní kancelářské židle.
 • Zpěvník uhlíř svěrák pdf.
 • Ruční vysavač concept.
 • Konzervy pro psy 1200g.
 • Absinth albert.
 • Skotský náhorní skot tele.