Home

Sudá a lichá desetinná čísla

Sudá = 2 Z = { , −4, −2, 0, 2, 4, . } Množinu všech lichých čísel pak jako. Lichá = 2 Z + 1 = { , −3, −1, 1, 3, 5, . } Je vidět, že libovolné sudé číslo je možno vyjádřit ve tvaru 2 k, kde k ∈ Z, zatímco libovolné liché číslo je možno vyjádřit jako 2 k + 1, opět pro k ∈ Z U funkcí můžeme určovat jejich paritu, tedy můžeme určit, jestli je funkce sudá nebo lichá. V krajním případě může být sudá i lichá zároveň, ale většinou nebývá ani sudá ani lichá. Sudost #. Funkce je sudá, pokud splňuje jednoduché pravidlo - když do funkce vložíte prvek x a poté inverzní prvek −x, pak musí funkce vrátit stejnou výslednou hodnotu Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.cz Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova.

Takže lichá čísla nikdy nejdou rozdělit na dvě stejně poloviny.. Samozřejmě každé číslo jde rozdělit na půlku např. polovina ze sedmi je 3,5 , ale desetinná čísla už se takhle nepočítají =) stačí si zapamatovat: sudé: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. . - začínej od 0 a vždy přičti UčíTelka (2. tř.): Rozlišujeme sudá a lichá čísla. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 2. ročníku rozlišovat sudá a lichá čísla. V této lekci budeme různě zkoumat vlastnosti sudých a lichých čísel při sčítání i odčítání Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 5. ročníku, jak správně číst, modelovat a zapisovat desetinná čísla. Nejprve si převedeme zlomky na číselnou osu. Procvičíme jejich čtení a zápis. Pak si vyzkoušíme, k čemu nám slouží v praxi. Budeme přelévat kapalinu do odměrných válců, počítat s eury a stále u toho převádět na desetinná čísla

Čísla a číselné řady. Číselné obory - přehled; Přirozená čísla - Vysvětlení látky; Celá čísla - Výsvětlení látky; Sudá a lichá čísla - Výsvětlení látky; Desetinná čísla - Vysvětlení látky; Racionální čísla - Vysvětlení látky; Iracionální čísla - Vysvětlení látky; Reálná čísla. Sudá a lichá čísla # Celá čísla můžeme rozdělit na sudá a lichá čísla. Sudá čísla jsou čísla, která jsou dělitelná dvojkou, tedy 2, −4, −8, 40, 124 atd. Lichá čísla mají po dělení dvěma zbytek jedna, tj. jsou to čísla −1, 1, 5, 19, −41, atd Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. DESETINNÁ ČÍSLA. Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních. Sudá a lichá čísla. Všechna. Sudá a lichá toto tvrzení potvrzuje a pobaví i svým příběhem. Ve většině filmů jsem od svých dětských let měl raději, byť jen o nepatrný vlásek, Terence Hilla, ovšem v případě tohoto snímku se sympatie překlopily více na stranu jeho většího parťáka. Trochu mi nesedl český dabing, neboť hlasy pro ústřední.

Sudá a lichá čísla - Wikipedi

 1. Please leave this field empty. Kliknutím na odebírat novinky souhlasíte se zasíláním novinek o Matýskově matematice (obchodních sdělení od NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.) Souhlas můžete kdykoli odvolat
 2. Desetinná čísla - proscvičování násobení a dělení 10, 100, 1000. říkat čísla sudá, lichá, řadit na číselnou osu apod. 2. Samostatná práce dvou skupin (červené a zelené). Výsledky mohou rychlejší žáci seřadit , psát řádově správně pod sebe a pak písemně sečíst
 3. Sudá / lichá čísla. a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla. b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla? Správný výsledek: a = 109 b = 111 c = 113 Řešení
 4. Desetinná čísla - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti
 5. Orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, sudá a lichá čísla, porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání Násobení a dělení, příklady s více početními operacemi Dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení Čísla zakončená nulami - násobení a dělen
 6. Sudá a lichá čísla suda-a-licha-cisla Štěpánková Jitka stepankova-jitka Matematika matematika activucitel.cz 04.01. 2013-01-04 18:05:55 Materiál slouží k seznámení se sudými a lichými čísly a jejich procvičování

Sudá a lichá funkce — Matematika

Celá čísla jsou čísla, která nemají desetinnou část. Množina celých čísel obsahuje čísla přirozená (celá a kladná čísla), čísla opačná k přirozeným číslům (celá a záporná čísla) a nulu. Celá čísla dělíme na sudá a lichá. Sudá čísla jsou beze zbytku dělitelná dvěmi (2, 4, 16, 24.), lichá čísla jsou dělitelná dvěmi se zbytkem 1 (5, 17, 3 Matematika. Geometrie: Desetinná čísla: Čísla: Zlomky: Převody: Procenta: Promile, proměnné: Rovnice, porovnávání,: Výrazy: Mocniny: Mnohočlen Sudá a lichá čísla základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období Statistik V tomto pracovním listě si žáci procvičí lichá a sudá čísla. Musí je rozeznávat a dle zadání zakroužkovat příslušnou barvou Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Sudá a lichá čísla, Matýskova matematika 7

 1. Zatímco počítače zvládly svého brouka Y2K na výbornou a mají jasno, v jakém čase se nyní nacházejí, lidé jsou na tom o něco hůř. Při pohledu na obyčejné trhací kalendáře si kladou stejnou otázku jako hráči rulety: sudá, nebo lichá? Některé kalendáře totiž označují týden od 3. ledna jako první, zatímco v řadě jiných je napsána dvojka
 2. Čísla jsem si rozdělil pomocí oddělovače jenže při ověřování zda jde o sudé či liché číslo mě to píše kraviny, tím myslím, že např. zadal jsem 2 sudá a 2 lichá a vypíše mi to 3 lichá a 1 sudé... ( vím, že půjde o triviální věc, ale nemůžu na to přijít...) Předem děkuji za rady..
 3. Dokonce i lichá čísla se budou chovat stejně, pokud odečtete, nečtete je. Násobení sudých a lichých čísel. Při násobení se chovají sudá a lichá číslapřirozeně. Předem budete vědět, zda výsledek bude sudý nebo lichý. Níže uvedená tabulka zobrazuje všechny možnosti pro lepší asimilaci informací
 4. d)všechna čísla dělitelná čtyřmi. e)všechna čísla dělitelná pěti. f)všechna čísla dělitelná šesti. g)všechna lichá čísla. h)všechna sudá čísla. 2.Okruh na závodě je dlouhý 348,5 metrů. Závodník ho ujel dvanáctkrát. Kolik metrů ujel? 3.Zadaná čísla písemně sečti 420+ 23,5+18,018+0,02+15 Výsledek.
 5. 11. týden - Rozlišujeme sudá a lichá čísla; 12. týden - počítáme s rozkladem; 12. týden - Tvoříme slovní úlohy; 13. týden - Orientujeme se v čase; 13. týden - Řešíme slovní úloh
 6. i. Terence Hill a Bud Spencer ve svých typických rolích sympatických mlátičů - tentokrát v ještě více buddy movie než u nich bylo.
 7. Desetinná čísla v praxi. ZŠ | SPLNĚNY. 1 -% Desetinná čísla na úsečce. ZŠ Sudá a lichá čísla. ZŠ | NESPLNĚNY. 1 -% Prvočísla a složená čísla. ZŠ | NESPLNĚNY. 1 2 -% Přirozená čísla a zákony o operacích. ZŠ.

Čísla sudá a lichá rozlišovali již naši p ředch ůdci Pythagorejci. ( Pythagorás (asi 570 p ř.n.l. - 490 př.n.l.) - filozof, matematik a astronom. Pythágorejci byli následovníci matematického myšlení samotného Pythagora ze Sámu. ) Čísla, která se dala uspo řádat do dvou řad nazývali čísla sudá 19) Desetinná čísla 2) Sudá a lichá čísla 10) Dělení 1 - 5 19) Slovní úlohy 20) Geometrické tvary 1) Čísla 0 - 100 2) Porovnávání čísel, + bez přechodu přes 10 3) + do 100 4) dočítání do 100 5) Násobky 2 6) Počítání v eurec

Sudá a lichá čísla 4924: Skládej z čísel a písmen 131,78 kB RNDr. Radomíra Kučerová: 13. 04. 2011: 3207: Desetinná čísla. rozezná sudá a lichá čísla, umí používat kalkulátor¨ řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických Desetinná čísla řádu desetin a setin Zlomky se jmenovatelem desetinným číslem čísel (desetinná čárka, číslo celé, číslo desetinné Desetinná čísla. Zavedení desetinných čísel, porovnávání, sčítání a odčítání d.č. Funkce sudá a lichá, monotonní, prostá Funkce omezená, extrémy funkce, periodická fce Konstantní funkce, lineární funkce, kvadrat.funkce a jejich užití (graf. řešení rovnic a nerovnic). MV-Fy průběžn 3. porovná desetinná čísla v řádu desetin: porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose: 1. znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí - 100 až +100 2. nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném život

Není nějaký způsob, jak si zapamatovat rozdíl mezi sudými

UčíTelka (2. tř.): Rozlišujeme sudá a lichá čísla - ČT edu ..

je funkce sudá, zdola omezená, v bodě 0 má minimum. Naše pokusy ukazují, že čísla, jejichž desetinná část je menší než 0,5, nepřekročí při přičtení Ani jedna z funkcí není ani sudá ani lichá. Funkce desetinná část je periodická s periodou 1 4) Vzpomeňte si na desetinná čísla a jejich násobení, co se stane s desetinnou čárkou. Zkombinujete-li to s převody jednotek, poradíte si s cvičeními 1. - 4. (viz obrázek) 5.část.pdf (64722) 5) Součet všech stran rovnostranného trojúhelníka je 17.1 cm. Vypočítej délku jeho stran a trjúhelník sestroj Obrázky, zvuky či videa k tématu Aritmetika ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 6 podkategorií z celkového počtu 6 podkategorií v této kategorii

UčíTelka (5. tř.): Začínáme s desetinnými čísly - ČT edu ..

Čísla a číselné řad

 1. M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkuláto
 2. Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah: - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 - Násobení, dělení, sčítání, odčítání - Čísla do 10 000 - Sčítání, odčítání, násobení a dělen
 3. Žáci budou pracovat s pojmy (číselná řada, sudá a lichá čísla, násobky apod.) a budou provádět jednotlivé početní [] AZ kvíz - dělitelnost Didaktická hra na principu populární televizní soutěže k využití jak ve škole při podpoře přímé výuky, tak doma při opakování a procvičování učiva o dělitelnosti.
 4. PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.
 5. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče
 6. Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobení číslem 6,7,8,9,10 * Dělení číslem 6,7,8,9,10 * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem s přechodem přes základ * Nula a.
 7. 2 Kladná a záporná čísla. 2.1 Desetinná čísla; 2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel; 2.3 Násobení desetinných čísel; 2.4 Dělení desetinných čísel; 2.5 Převádění jednotek; 2.6 Celá čísla; 2.7 Sčítání a odčítání celých čísel; 2.8 Násobení a dělení celých čísel; 2.9 Záporná desetinná čísla

Celá čísla — Matematika

 1. us třetí mocninu základu 10)
 2. Ruleta obsahuje čísla 0 - 36. Každé číslo s výjimkou nuly je buď sudé nebo liché a zároveň červené nebo černé. Pro čísla 1 až 10 a 19 až 28 platí, že lichá čísla jsou červená a sudá jsou černá. Pro zbytek platí obrácené pravidlo, tedy lichá jsou černá a sudá červená
 3. Kniha: Čísla - Veselé procvičování; V této řadě procvičování si procvičíš psaní, čísla, sčítání a čtení. Všechny psací úkoly jsou psány českým klasickým písankovým písmem. Úkoly jsou zábavné, ale hod..
 4. Tato čísla se nazývají sudá čísla. Čísla, která nejsou dělitelná 2, se nazývají lichá čísla. Číslo je dělitelné 3 , pokud je součet jeho číslic dělitelný 3. Číslo je dělitelné 4 , pokud jsou poslední dvě číslice dělitelné číslem 4 nebo číslo končí na 00. Číslo je dělitelné 5 , pokud končí na 0 nebo
 5. Podobným způsobem můžeme zapisovat zlomky a desetinná čísla. Použijeme k tomu záporných mocnin čísla 10 nebo jiného základu (například 0,104 = (0,023) 5). Existují i jiné poziční číselné soustavy, např. dvojková, dvacítková, šedesátková

Čísla sudá a lichá Čísla, která jsou dělitelná 2( na místě jednotek mají cifry 0,2,4,6,8) se nazývají sudá. Čísla, která nejsou dělitelná 2 se nazývají lichá 5. třída - Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla Pomůcky: pravítko, ořezaná tužka, papír, 20 kartiček z papíru (velikost. polovina pohlednice) 72125.ppsx (208.99 kB) Program na středu 22.4.202

On-line cvičen

Čísla matika-fyzik

Compre online Aritmetika: Trojčlenka, Dyskalkulie, Dělitelnost, Zlomek, Umocňování, Dělení nulou, Sumace, Čínská věta o zbytcích, Logaritmické pravítko, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

Sudá a lichá / Pari e dispari (1978) ČSFD

 1. 5. ročník, 1. díl - Matýskova matematik
 2. DUMY.CZ Materiál Desetinná čísla - proscvičování násobení ..
 3. Příklad: Sudá / lichá čísla - slovní úloha z matematiky (2925
 4. Desetinná čísla - tes
 5. Matýskova matematika pro 5
 6. activucitel.c
 • Jak zkrátit vlasy.
 • Hodnocení vysokých škol 2019.
 • Startovací kabely test.
 • Pomada 2.
 • Modry konik kojenec.
 • Karel heřmánek první manželka.
 • Fip albumin globulin.
 • Legislativní iniciativa.
 • Piaget hodinky.
 • Křižník kirov.
 • Thor online zkouknito.
 • Ernst vom rath.
 • Kryoprezervace lidí.
 • Jak vymalovat bez škrábání.
 • Diclofenac alkohol.
 • Hrníčkový strouhaný koláč.
 • Vlašský dvůr.
 • Studentka rocku.
 • Skoda museum czech republic.
 • Tanecni klub.
 • Hilton praha florenc.
 • Vanish na koberce navod na pouziti.
 • Mochi jednoduchy recept.
 • Styly učení psychologie.
 • Cyrus rodina.
 • Manga naruto.
 • Prodam zulovou desku.
 • Uv lampa na vodu.
 • Recept párky v těstíčku.
 • Ahold.
 • Znakové obrázky klávesnice.
 • Twenty one pilots merch čepice.
 • F 22 raptor wiki.
 • Akcie microsoft.
 • Mac os cena.
 • Operativni leasing bez zavazku.
 • Jatka velvary.
 • Muffiny se smetanou.
 • Pizza english wikipedia.
 • 1 egp to czk.
 • Starozitne skrine.