Home

Asertivní techniky příklady

Techniky asertivity - Mindse

c) Asertivní techniky - přehled základních technik - možnosti a vhodnost jejich uplatnění - cvičení, reflektování, diskuze . d) Asertivní kritika - konstruktivní a nekonstruktivní kritika - přijímání kritiky - vyjadřování kritiky - aktivní naslouchání - reflektování . e) Kazuistiky a příklady dobré prax asertivní techniky jako takové je docela jednoduché, nicméně je tu jedno podstatné ale - nezbytným podkladem asertivního jednání je přiměřená sebedůvěra a s ní související realistický obraz o vlastních schopnostech a omezeních. Je ovšem pravda, že asertivitě se můž Asertivní jednání je, zjednodušeně, způsob takového jednání, kdy pro svůj názor získáte přátelským projevem souhlas či názorovou shodu, aniž byste svého komunikačního protějška nasral. Je to příznivé prosazování svých názorů bez potřeby překračovat meze trpělivosti či tolerance svého protivníka Asertivní komunikace; Negativní dotazování Účelem techniky je zjistit, co se nachází za poznámkami a sdělením druhé strany. Jinými slovy snažíme se zjistit veškeré informace, které by nám pomohly ke konstruktivnímu řešení problému, případně odhalíme manipulativní snahy partnera..

Jakmile se přestaneme ptát, je konec, říká moderátor Hyde Parku Civilizace Daniel Stach - Duration: 32:49. Český rozhlas Radiožurnál 115,513 view Na kurzu se mi velmi líbilo, že je šitý na míru a lektor řešil naše příklady. Pozitivně hodnotím super výklad, příklady ze života a velmi rychlé reakce. Vím, jak se chovat asertivně, jak odmítnout, aniž bych urazila. Délka kurzu. Dvoudenní kurz v rozsahu 10 vyučovacích hodin. Cena kurzu. Cena kurzu je 2.950 Kč s DPH

Asertivita/Verze pro tisk - Wikiknih

 1. Asertivita v praxi je intenzivní výcvikový kurz, který umožní lépe pochopit a řídit vztahy, efektivně jednat a účinně se prosazovat v jednání s lidmi. Naučí Vás chápat asertivitu jako životní postoj vedoucí k lepšímu pochopení sebe sama a svých vztahů k okolí, používat asertivitu jako metodu, která pomáhá předcházet frustraci a zvyšovat produktivitu práce
 2. ulosti dnes, asertivní práva a jejich aplikace do praxe, předcházet konfliktům nebo je řešit, příklady problémových situací a použití konkrétních technik, nácvik asertivního chování, Vaše otázky - mé i naše odpovědi. V ceně zahrnuto
 3. c) Asertivní techniky - přehled základních technik - možnosti a vhodnost jejich uplatnění - cvičení, reflektování, diskuze. d) Asertivní kritika - konstruktivní a nekonstruktivní kritika - přijímání kritiky - vyjadřování kritiky - aktivní naslouchání - reflektování. e) Kazuistiky a příklady dobré prax
 4. Vyzkoušejte asertivní jednání, překvapí Vás, jak se budete rychle zdokonalovat. Základem asertivního jednání je osm asertivních technik. Nejznámější jsou techniky: Pokažené gramofonové desky a otevřených dveří. Tyto dvě techniky využijete nejčastěji v běžném životě
 5. ulého století. Být asertivní znamená hájit si svá práva, aniž bychom ublížili jinému člověku

Úvod » Slovníček pojmů » Asertivita a její techniky Co jsou to asertivní techniky Asertivita techniky - zajišťují zdravé prosazování jedincova názoru nebo jeho zájmů (viz asertivita). Jde o důležité způsoby lidského jednání pro dosažení cíle, tj. prosadit svoje zájmy, aniž bychom narušili práva ostatních. Jsou součástí tzv. emoční inteligence. Asertivní. Dále budou pedagogům nabídnuty v uceleném přehledu asertivní techniky. Po obecném seznámení s asertivní komunikací si pod vedením lektorky každý účastník ujasní sám za sebe, které z asertivních technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by mohl u sebe posilovat především a každodenní interakce tzn. vzájemné působení mezi lidmi napříč společností, tvoří sítě kontaktů nezbytné pro zvládání pracovních úkolů a činností, jsou nezbytnou součástí našeho každodenního profesního života, ale také našeho osobního života.Každý den řešíme nejrůznější situace a je proto nezbytné tyto dovednosti ovládat a soustavně na nich. Být asertivní = být přímý, nemanipulativní, ohleduplný. Když se dnes řekne asertivita, mnoha lidem málem naskočí husí kůže. Vybaví si třeba neodbytného podomního obchodníka, chladně profesionálního mladíka na telefonních reklamacích nebo neméně chladný a technický úsměv prodavačky rychlého připojení na. příklady dobré praxe. Využití principů asertivity k práci na změně. specifika asertivního jednání, asertivní práva. přehled základních technik. možnosti a vhodnost uplatnění asertivních a příbuzných technik. pasivita, agresivita, asertivita. manipulace a obrana před manipulací. vyslovování a přijímání kritik

Asertivní jednání vychází z předpokladu, že je možné osvojit si schopnosti, dovednosti a techniky, které umožní překonat působení emocí a díky tomu efektivně vyjádřit své zájmy, potřeby, pocity a postoje; smyslem asertivního jednání je. Vždy začínejte nejmírnějším přístupem a zvyšujte úroveň asertivity podle potřeby. Nezačínejte hned důsledkovou technikou, to by bylo vyhrožování a agresivní, NIKOLI asertivní přístup. Tady jsou příklady použití techniky zaseknuté desky na všech úrovních asertivity od základní až po důsledkovou. Základn Asertivní techniky. 12. Asertivní jednání - test. pracovní list 6 13. Vytvoření druhého výstupu. 1. Liší se názor na to, co je normální, mezi chlapci a dívkami? Otázky k žákovské Setkali jste se v zahraničí s příklady chování lidí, které ve vás vzbuzovalo nepříjemné pocity nebo dokonce pocity ohrožení

Asertivita/Technika otevřených dveří - Wikiknih

Příklady a techniky asertivní komunikace / Kognitivní

 1. Manipulativní techniky. Manipulativní techniky se odvíjí od druhu manipulátora. Nejznámějším dělením je Shostromova typologie manipulujících, ve které popisuje 9 manipulativních osobností. 1. Diktátor Diktátor využívá k prosazení svého především vliv autority. Tento manipulátor se často vyskytuje na vedoucích pozicích
 2. Jemné dovednosti, nesprávně [zdroj?] překládány jako měkké dovednosti (anglicky soft skills), jsou kompetence v oblasti chování, mají vztah k sociální/emoční inteligenci (EQ).Jsou také známé jako interpersonální dovednosti a často tak jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Protipól jemných dovedností tvoří tzv. tvrdé dovednosti (hard skills), které.
 3. Asertivní techniky - prosazování oprávněného požadavku - jak asertivně odmítnout - umění požádat o laskavost - jak reagovat na kritiku; Cílem našeho kurzu asertivního jednání je, uvědomování si toho CO CHCI, o CO MI JDE, a zároveň naslouchání partnerovi, CO CHCE ON

Asertivní techniky a práva. Základní principy asertivity; Asertivní práva a techniky; Nezapomněla uvést příklady z reálného života, jak profesního, tak soukromého, a dokonce se jí podařilo podnítit i diskuzi, což při školení na dálku není lehký úkol. I díky tomu jsem si z tohoto školení mnoho odnesl a byl. klienti sociální péče používat. Doporučení a konkrétní příklady, jak v takových situacích reagovat a jednat. Asertivní techniky Praktický nácvik asertivní komunikace:Praktický nácvik jednání pracovníka s klientem sociální organizace. Nácvik formou hraní rolí Praktické nácviky, cvičení, příklady, videa, inspirace, praktická teorie. Lektoři přizpůsobí pořadí a délku jednotlivých témat potřebám účastníků. Forma ukončení: Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Doporučení Asertivní techniky přehled asertivních technik; možnosti a vhodnost jejich použití; cvičení; reflektování; Asertivní kritika konstruktivní a nekonstruktivní kritika; přijímání kritiky; vyjadřování kritiky; aktivní naslouchání; reflektování; Kazuistiky a příklady dobré praxe; Řekli o školeních lektork

Asertivní jednání ( ASJ) Celkový dojem dobrý. Kurz splnil očekávání, lektorka je znalá, vše hezky vysvětlila a zmínila příklady v praxi. Zaujaly mě techniky asertivity a jejich použití a rozpoznání manipulativního jednání Asertivní techniky přiměřené konkrétní situaci; Lektor. Nezapomněla uvést příklady z reálného života, jak profesního, tak soukromého, a dokonce se jí podařilo podnítit i diskuzi, což při školení na dálku není lehký úkol. I díky tomu jsem si z tohoto školení mnoho odnesl a byl schopen jej aplikovat do své. Asertivní práva Techniky a principy asertivity Trénink asertivní komunikace Reagování na znepokojivé jednání Modelové situace, praktické příklady Diskuze, shrnutí, závěr Doporučený následný kurz: Telefonická komunikace (KOM4) Časový rozvrh: 2 dny (9:00hod. - 17:00hod.). Aby asertivní komunikace opravdu fungovala a člověk si osvojil nové vzorce chování, je důležité naučit se ovládat a v konkrétních situacích volit vhodné asertivní techniky jednání. Publikace jich nabízí celkem šest, například známou techniku gramofonové desky, ale i méně známé, jako je technika přijatelného.

Vzhledem k situaci a zúastněným osobám se snažíme volit adekvátní formu a techniky asertivity. Jak jsme si výše uvedli, agresivní lidé nerespektují práva druhých osob, pasivní lidé si mnohdy všechna svá práva ani neuvědomují nebo je neumí využít. Asertivní þlověk při svém jednání naopak práva ctí Nabízíme kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních, organizačních či vůdčích schopností účastníků Jak použít asertivní techniky a dovednosti v každodenních situacích Jak šikovně volit otázky, které odhalí skutečný problém Seminář byl zajímavý: Kontakt se všemi posluchači, příklady z praxe, řešení problémových situací. Mgr. Stanislava Reithalerová

8. Mohou asertivní techniky vylepšit komunikaci mezi lidmi? Rozhodně ano Spíše ano. 9. Mohou asertivní techniky vylepšit vnímání sebe sama, sebepřijetí? Rozhodně ano Spíše ano. 10. Bylo by dobré seznamovat s technikami asertivní komunikace děti ve školách? Rozhodně ano Spíše ano. 11 Asertivní techniky - ukázky a rozbory. Asertivní práva - limity použití, nezávaznost. Co z asertivity je trvalé, co již je pasé. Manipulace a asertivita. Manipulace versus facilitace versus asertivita. Pravidla manipulací, coby alternativní morální pravidla. Transakční analýza, E. Berne a jeho hry Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav19 Vypracoval(a), Dne Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 Ověřeno (datum) 18.2.2014 Předmět ZSV Třída V.A Téma hodiny Asertivita Druh materiálu prezentace.

KURZ : lt;br /gt;techniky asertivni komunikace prakticky - Techniky asertivní komunikace : Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-52 - 2017, Název akreditace: Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací Akreditace: MV : Hlavním cílem semináře je rozšířit posluchačům možnosti komunikačních asertivních technik a pomoci jim zvládat každodenní náročné [nejen. Naučíte se využít asertivní techniky, které v praxi uplatníte při jednání s klientem. Líbí se mi ,že přednášející uvádí i příklady z praxe, není to jenom čtení z prospektů, vždy je k tomu pěkný výklad. Školení, kterých jsem se zúčastnila mají šťávu, není to nudné.. Podívejme se na příklady: V práci vás šéf požádá, jestli byste dnes nemohli pracovat o tři hodiny déle. Vy však už máte měsíc objednané představení v divadle se svým partnerem. Asertivní odpověď: Rád/a vám vyjdu vstříc, když mně dáte dopředu vědět

Asertivní komunikace 15 Efektivní techniky (s příklady

 1. > Jste asertivní? ×-11% sleva. Kniha: Jste asertivní? Autor: Bishop Sue. osobní průprava, pozitivní myšlení, naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla : příklady a cvičení Kniha teď bohužel není dostupná..
 2. Jste asertivní? Autor: Sue Bishop Osobní průprava, úpzitivní myšlení,naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla. Příklady a cvičení. Vydalo nakladatelst
 3. Asertivní práva a základní asertivní povinnosti, asertivní techniky v praxi, jak se bránit manipulátorům, zásady asertivního odmítnutí - umím říct ne. Empatie, zapojení emocí do asertivní komunikace, nejlepší tipy a triky pro rozvíjení asertivity
 4. Anotace kurzu Asertivní jednání pro úředníky / vedoucí úředníky: Naučíte se principy asertivního jednání a sebeprosazení pro svoji pracovní praxi. Zvládnete asertivní techniky, jako obranu proti nátlaku a manipulaci. Osvojíte si asertivní zásady a jejich běžné používání

asertivní práva, asertivní techniky, nácvik vybraných asertivních technik užitečnost a rizika používání asertivních práv v praxi příklady a ukázky využití asertivity v konkrétních situacíc BONAME s.r.o. - MUDr. Ludmila Dušková Horní 180, 383 01 Prachatice, tel: 388 316 762, fax: 388 310 491. Napište ná Cíl kurzu Ovládnout umění asertivní komunikace. Popis kurzu: * asertivitě porozumět a prakticky ji použít * určit vhodné asertivní techniky * odmítnout efektivním a respektujícím způsobem * rozpoznat manipulaci a účinně na ni reagovat * prosadit sebe a své myšlenky * jak ustát kritiku nebo ironickou provokaci * rozumět svým emocím a zvládat je * rozpoznat své silné.

Typy manipulací, které mohou klienti sociální péče používat. Doporučení a konkrétní příklady, jak v takových situacích reagovat a jednat. Asertivní techniky: přehled základních asertivních technik, které lze v komunikaci s klientem sociálních služeb využít. Technika gramofonové desky, technika otevřených dveří. Na kurzu kreativní myšlení jsem se naučil různé techniky kreativity. Líbily se mi názorné příklady a že jsem měl možnost si teorii prakticky vyzkoušet. Kurz se mi moc líbil, opravdu mě zaujala technika INŘEP, vůbec jsem netušila, že něco takového existuje a ještě víc mě překvapilo, že to funguje

Představíme Vám techniky, které při své práci používají špičkoví vyjednavači. Ukážeme Vám, jak si připravit dobrou výchozí pozici pro vyjednávání, nenechat se vlákat do léčky či odvádět komunikaci od důležitých témat a nakonec v krátkém čase dosáhnout dohody Techniky jak reagovat na ironii • útočnou kritiku • neoprávněnou kritiku apod. Strategie komunikace s agresivním člověkem na úřadě • ukázka a nácvik. Asertivní práva. Asertivní techniky • technika otevřených dveří, negativní otázky, negativní aserce. Umět přijímat a vyslovovat kritiku. Diskuze • odpovědi na.

Základní asertivní práva a techniky. Agresivní a pasivní mluva. Asertivní práva a pověry, asertivní povinnosti, charakteristika jednotlivých technik, ukázka, příklady z praxe. 4. Asertivita v praxi - asertivní řešení konfliktů, využití asertivity při vyjádření kritiky, při přijímání kritiky, osvojování si. - Asertivní pravidla v praxi manažera - Asertivní techniky - Důsledný k pravidlům, vstřícný k lidem Obrana proti manipulaci, vydírání a nátlaku - Asertivní postoje - Udržení klidu a nadhledu - Práce s hlasem a řečí těla - Trénink manažerských asertivních situací. Poptávka po firemním kurzu na mír Jste asertivní? Autor: Sue Bishop Osobní průprava, úpzitivní myšlení,naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla. Příklady a cvičení. Vydalo nakladatelstv

Asertivita - Wikipedi

 1. Asertivní jednání ve vztazích - principy a pravidla; Asertivní práva a jejich význam; Proč se lidé chovají pasivně, agresivně a někdy i manipulativně; Hry v komunikaci - ukázky komunikace názorně předvedou lektoři; Asertivní techniky a využití v praxi 2. den: 8.00 až 15.00 hod. Jak umět druhému říci, že se mi něco.
 2. Asertivní postoje, přístupy, techniky jsou konfrontovány s přístupy inspirovanými transakční analýzou a s krátkou terapií zaměřenou na řešení problémů. Transakčně analytickým přístupem se mimo jiné zabývám v publikaci Sám sobě psychologem (Grada Publishing, 1998)
 3. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní chování, kterému Vás má naučit tento kurz, Vám zaručí úspěšná jednání, pomuže zachovat klid a zajistí respekt
 4. g) Asertivní techniky 3) Advokát - je taky jen člověk a) Způsoby poskytování právních služeb a odměna za ně b) Mlčenlivost c) Kárná odpovědnost advokáta 4) Diskuse a konzultace V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastník
 5. Další asertivní techniky. Příklady. Máš pravdu, nemusel jsem to udělat takto. Můžu to zkusit udělat jinak. Je to moje chyba, příště to zkusím jinak. Uvědomuji si, že jsem to udělal nevhodně. Byla to moje hloupost a ani mně se to takto nezamlouvá

Asertivita v praxi - 5 tipů, jak zvýšit svoji asertivitu

 1. 10. Člověk má právo říci je mi to jedno. Předpoklady asertivní komunikace A. vědět, co chci B. nelhat sám sobě C. nebát se říct, co cítím a co chci D. nést zodpovědnost za své chování E. nenalhávat si něco o druhých F. nemanipulovat G. aktivně naslouchat H. umět pracovat s pochvalou a kritikou Techniky
 2. Důležitý krok: zpracovat příklady ze života. Během kurzu se zaměříme na jednotlivé oblasti komunikace a já Vám řeknu, jak se dají uchopit z pohledu asertivity. Budu mluvit o tom, jak vzniká sebevědomí a co je důležité pro to, aby si člověk mohl začít věřit. Přijďte se naučit asertivní techniky a pochopit.
 3. vysvětlením pojmů asertivita a asertivní chování, charakterizuji zde jednotlivé asertivní techniky a uvádím jejich příklady. Závěrem teoretické části se zabývám socializací dítěte, jeho výchovou k asertivitě a zamýšlím se nad současnou českou rodinou
 4. Asertivní komunikace. Základní asertivní techniky. Manipulace Mnoho tváří manipulace, jeden smysl, zákl. manipulační strategie. Analýza manipulačních diskurzů, volba strategie pro neutralizování manipulace v interpersonální komunikaci. Význam frazémů - konkr. příklady
 5. ASERTIVNÍ TECHNIKY 6. Reakce na neoprávněnou kritiku aneb Technika otevřených dveří Pamatujme si, že nespravedlivá kritika je často zamaskovaná pochvala. Když vás zezadu kopají, znamená to, že jste vpředu. (Carnegie, Dale

Asertivní komunikace příklady - skupinová komunikace

Charakteristiky asertivity, typy, tipy, které mají být asertivní, příklady asertivita Je to styl komunikace, jehož prostřednictvím je člověk schopen prosazovat svá práva, vyjadřovat své názory a respektovat je, aniž by se k dosažení tohoto cíle musel uchýlit k jakékoliv agresi Školení zahrnuje ve velké míře praktické příklady, ilustrace a cvičení. Asertivní techniky uplatnitelné při zpracování manipulativního chování. Termín kurzu: 25. 5. — 26. 5. 2020 Čas začátku: 09:00 Cena kurzu: 1600 K. Jste asertivní? : osobní průprava, pozitivní myšlení, naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla : příklady a cvičení. [Sue Bishop] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create. AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY V PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČI - Význam a nepostradatelnost aktivizace klientů při poskytování sociální služby. - Příklady aktivizačních technik, aktivizace klientů se sníženou mobilitou. - Způsoby, jak skloubit každodenní práci pracovníka v přímé péči s aktivizací klientů. Příklady z praxe Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorek. Z jejich praktického uplatnění však pro autorky ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky. Všechna práva vyhrazena

Asertivní lidská práva a formy chování. Asertivní komunikační techniky a efektivní komunikace: Konkrétní rady a návody. Metody tréninku: Výklad, diskuze, testy, příklady, demonstrace příkladů, vlastní situace účastníků jako základ pro seznámení s asertivitou a technikami, které lze využívat,. Kurz zahrnuje praktické informace o manipulaci, manipulačním jednání a vlastní interaktivní nácvik zaměřený na kontramanipulační techniky. Zaměřuje se zejména na způsoby manipulace, klasifikace manipulací, jak poznat manipulátora a manipulativní rysy, a jak se účinně bránit Asertivní práva a základní asertivní povinnosti, asertivní techniky v praxi, jak se bránit manipulátorům, zásady asertivního odmítnutí - umím říct ne. Empatie, zapojení emocí do asertivní komunikace, nejlepší tipy a triky pro rozvíjení asertivity

asertivní chování Archives - Tajemství úspěchu odhaleno

Vyjmenujte základní komunikační techniky a dovednosti. - naslouchání, kladení otázek, zrcadlení, podněcování, sumarizování, mlčení Uveďte příklady: otázka uzavřená, otázka otevřená, otázka sugestivní. Vyjmenujte 4 základní asertivní techniky, v čem spočívá jejich podstata. - pokažená gramodeska. Text obsahuje příklady a konkrétní situace, které mohou pomoci tenáři, aby se v problematice lépe zorientoval. Práce je urena především tenářŧm, kteří pracují, þi jsou jinak pravidelně v kontaktu, se seniory, zajímají se o problematiku asertivní komunikace a mají zájem se aktivně podílet na její

Asertivita - Škola komunikac

pěkné příklady z běžného života uváděné účastníky kurzu asertivity (se kterými se jistě ztotožníte) málo příkladů a návodů jak se chovat asertivněji; málo rozvinuté (vysvětlené) techniky asertivní komunikace; kniha pravdivě poukazuje na to, že stát se asertivním není otázkou dnů a přečtení knížky. Asertivní techniky, kdy a jak je použít; Při setkáních budeme řešit konkrétní příklady z praxe pomocí metody MasterMind. V průběhu času se mohou přidat témata dle potřeb skupiny. Lidé a zdroje s.r.o. Všechna práva vyhrazena 2018. Vytvořeno službou Webnode Tady mnohdy navenek jedinec dokonale ovládající asertivní techniky prozradí svou vnitřní nepohodu skrytě agresivním jednáním v konfliktu. Pokud je ochoten nahlédnout své postoje, využije reflexe skupiny i jednotlivců v ní, videozáznam nevyjímaje, má obrovskou šanci najít jakýsi svůj vnitřní klid, usadit se ve své roli.

Asertivní techniky pro učitele :: KARLA MAŘÍKOV

Podobné jednotky. Jste asertivní? : osobní průprava, pozitivní myšlení, naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla : příklady a cvičení / Hlavní. Cílem dvoudenního semináře bylo procvičit základní doporučené komunikační zásady, nastínit kroky pro předcházení a zvládnutí konfliktu, na konkrétních příkladech, které v průběhu semináře účastníci sami nastínili, probrat asertivní techniky, zdůraznit výhody využívání techniky aktivního naslouchání a. VIII. ASERTIVNÍ IMAGINACE První část je věnována typickým problémovým typům manželství, a je ilustrována názornými příklady. Ve druhé části jsou partnerské problémy analyzovány na základě myšlenkových, postojových a komunikačních vzorců partnerů. Výtvarné techniky, umění. Teoretická a praktická část semináře se budou prolínat: Asertivní dovednosti, principy asertivity, asertivní pravidla, techniky asertivity 1h Interaktivní cvičení na asertivní sdělování zpětné vazby, monitoring individuálních rizik a silných stránek asertivních dovedností účastníků - testy a dotazníky, modelové situace 2h Manipulace v interpersonálním kontaktu.

asertivní - ABZ.cz: slovník cizích slo

Jak se asertivně prosadit Mnoho lidí vyhledává psychiatrickou nebo psychologickou pomoc i v případech, kdy by si své problémy mohli vyřešit sami. Mohli by je dokonce vyřešit dříve, než.. - Asertivní techniky pro každodenní situace - Zásady, které vám pomohou se prosadit slušným a lidským způsobem - Jednotlivé zásady si budete moci vyzkoušet v komunikačních cvičeních s ostatními účastníky kurzu. Kurz je zaměřen na praktické situace, ve kterých můžete asertivitu využít Podívejme se na příklady V práci vás šéf požádá, jestli byste dnes nemohli pracovat o tři hodiny déle. Vy však už máte měsíc objednané představení v divadle se svým partnerem. Asertivní odpověď: Rád/a vám vyjdu vstříc, když mi dáte dopředu vědět

Negativní dotazování - BrainTool

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouc Webinář si klade za cíl naučit učitele efektivně komunikovat s rodiči, nenechat se manipulovat a užívat vybrané asertivní techniky. Jedná se o praktický návod, jak posílit svoje komunikační kompetence směrem k rodičům. Čekají Vás praktické ukázky, kazuistiky a příklady z praxe Asertivní jednání či manipulace. Poznáte, jaký je v tom rozdíl? Toť otázka, o kterou tu běží. V rámci kurzu Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací bude definováno, co je asertivita, jak se pozná manipulativní chování, jak vypadají komunikační hry a jak komunikovat zdravě a sebevědomě

Pozivní asertivita - Kolegové - YouTub

Efektivní prodej, telefonická komunikace, asertivní jednání, stressmanagment a také dnešní téma, koučování pro nás byla velikým profesním přínosem. Váš lidský přístup, otevřenost a příklady z praxe nám usnadnili lepší pochopení a tím snadnější zavedení do každodenního života. Veliký dík a přátelský pozdrav Příklady non-verbální komunikace. •Vedeni dialogů, aktivní naslouchání, empatie, kladení otázek •Komunikační problémy, efektivní komunikace. •Zpětná vazba, pochvala a kritiky. Jak postupovat a jak je přijímat. Sendvičová metoda. •Spolupráce nebo boj o moc? Styly komunikace. Manipulační techniky komunikace

Kurz Asertivity v Praze ACZ vzdělávací centru

Jste asertivní? osobní průprava, pozitivní myšlení, naslouchání, techniky rozhovoru, projevy těla : příklady a cvičen Vysv ětlivky k používaným symbol ům Pr ůvodce studiem - vstup autora do textu, specifický zp ůsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, dopl ňuje text o další informace. Příklad - objasn ění nebo konkretizování problematiky na p říkladu ze života, z praxe, ze spole čenské reality apod. K zapamatování Shrnutí - shrnutí p ředcházející látky. Kurz / Asertivní jednání a zvládání konfliktů v pracovní skupině . naučíte se předcházet konfliktů a osvojíte si techniky zdravého řešení konfliktů. Kurz je veden interaktivně, zaměřen na praktická cvičení, testy, příklady, a hraní rolí

Asertivita v praxi - vzdělávací kurz Gradu

edukace, firemní vzdělávání, komunikace, kurzy na míru, štěstí a úspěch, jednání a řízení, syndrom vyhoření, osobnostní rozvoj, rétorika, kurzy. ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ (2 dny - až 16 hodin) Asertivní komunikace Asertivní techniky a jejich využití Sebeovládání Řešení konflikt - jak rozpoznat konflikt, předcházet mu, zvládat konfliktní situace Pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuse Asertivní jednání a konstruktivní řešení problé Co je fyzická agrese - agresivita jako poměr vrozených dispozic a naučených vzorců - příklady syndromů ovlivňujících agresivitu, metody deeskalace - prevence při práci s agresí. Aktivizační techniky - 16 Asertivní komunikace - 8 hodin. Asertivní jednání N 16 2 20. Komunikace v obtížných situacích N 16 2 21. Obchodní dovednosti N 16 2 - Diskuse a praktické příklady Místo konání: Moravskoslezský kraj 3.1.2. asertivní techniky v konkrétních příkladech - Práce se strese 4 PŘÍKLADY, NÁVODY, HRY A CVIČEN doporučuje v komunikaci využívat některé asertivní techniky jako obranu proti agresivitě, manipulaci i pasivitě. Komunikační dovednosti bývají často rozhodujícím faktorem úspěšnosti obchodních jednání, schůzek nebo přijímacích.

Asertivní chování a komunikace - MB

Řízení organizací sociálních služeb vybrané problémy Jan Molek VÚPSV, v.v.i. Praha 201 6.Asertivní komunikace - v čem spočívá asertivní komunikace, verbální komunikace a paralingvistika (prosazování, argumentace), symbolika neverbální komunikace (řeč těla, mimika, gesta), strategie komunikace, přesvědčování a efektivní argumentace, asertivní techniky, asertivní řešení konfliktů, řešení konkrétních. Podobné jednotky. Psychologie smysluplnosti existence : otázky na vrcholu života / Autor: Křivohlavý, Jaro, 1925- Vydáno: (2006) Jste asertivní? : osobní. Druhý den kurzu následovaly další nové informace: Asertivní desatero, miniscénáře, asertivní techniky, emoce, stres a jeho zvládání, nadhled a vztahovačnost, S-O-R model A ještě spoustu jiných odborných výrazů si 22 účastníků odváželo domů s vidinou, že je využije při komunikaci nejen v pracovním, ale i. V rámci lektoringu se věnuji vytváření programů a interaktivních workshopů na míru potřeb klienta. Hlavní náplní těchto kurzů jsou témata komunikace, obchodní dovednosti, sebeprezentace a marketing. V případě zájmu lze řešit uvedená témata formou individuálního poradenství

 • Nejlepsi hudba.
 • Septorioza rajčat.
 • Mojito recept bacardi.
 • Paleo hubnutí.
 • Medela formovače bradavek 1 pár.
 • Boule v prsu při kojení.
 • Rowenta elite model look kulma.
 • Vznik země pro děti.
 • Plíseň u hadů.
 • Tinnitus léky.
 • Rybí vývar v kostce.
 • Geniální bradavice.
 • Ruční vysavač concept.
 • Ostrovy indonesie.
 • Jak dlouho spí kotě.
 • Kam se odstěhovat na stáří.
 • Dívčí oblečení.
 • V čem poslat oblečení.
 • Jak odstranit barvu ze dřeva.
 • Norské fjordy wikipedie.
 • Big data využití.
 • The loft online film cz.
 • Confessions augustin.
 • Vánoční tabule fotogalerie.
 • Látky brno královo pole.
 • Chlastací hry s kostkami.
 • Paddington 2 cz dabing online.
 • Pohádky pro děti.
 • Zrušené turistické známky.
 • Dětské postýlky dřevěné.
 • Balonky ve tvaru písmen.
 • Mafia 2 kde najít auta.
 • Pdf editor plná verze zdarma.
 • Kokosove pusinky.
 • Ceny bytů v praze klesají.
 • Základní mapy.
 • Uložení placenty na přední straně.
 • Stavební brigády brno.
 • Pdf to jpg high quality.
 • Euklidovy věty pracovní list.
 • Oprava karoserie olomouc.