Home

Úlohy o společné práci

Úlohy na společnou práci obvykle zahrnují dvě různé postavičky, které dělají stejnou práci různě dlouho. Úkolem je zjistit, jak dlouho budou danou práci dělat, pokud budou pracovat společně. Ukázková úloha # Představte si, že hrajete nějakou hru, ve které bojujete proti drakovi Práci mělo provést 150 dělníků. Na začátku práce se jejich počet zmenšil o 40, čímž se čas práce prodloužil o 5 a 1/3 dne oproti plánu. Kolik trvala práce? Společná práce 15 dělníků natře za 3 dní 180 m plotu. Za kolik dní natře 9 dělníků 360 m plotu 4.2.13 Slovní úlohy o spole čné práci I Předpoklady: 040212 Pedagogická poznámka: V hodin ě ne čekáme až všichni dopo čítají druhý p říklad. Protože v příkladech 3 a 4 se vracíme k zadání prvního p říkladu, p řecházíme na n ě v okamžiku, kdy je s dvojkou n ěkdo hotový a ostatní mají v jedni čce alespo Slovní úloha o společné práci Úlohy o společné práci jsou si velice podobné a počítají se v podstatě pořád stejně. Takže: Pracovat mohou dvě, tři, ale i více těles, osob najednou. Práci začnou i ukončí většinou naráz (stejná doba společné práce, stejný čas). Můžeme však počítat i příklady, kdy tělesa. Slovní úlohy o společné práci Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF

Slovní úlohy o společné práci Jeden dělník potřebuje na určitou práci 40 hodin, druhý by tuto práci provedl již za 30 hodin. Několik hodin pracovali společně, potom byl druhý dělník odvolán a první dokončil práci sám za 5 hodin v nižších ročnících víceletých gymnázií. Je zaměřena na úlohy o společné práci a směsích. Praktickým výstupem je multimediální program, který obsahuje teorii k řešení úloh o společné práci a směsích a sbírku řešených úloh, které jsou doplněny u náročnějších příkladů videem či animací Mám nádrž o objemu 425 m, která se naplnila ze 2 přívodů. Ten první byl otevřen o 5 hodin déle než ten druhý. Kdyby byl 1. přívod otevřen tak dlouho, jako byl otevřen ve skutečnosti 2., a 2. naopak tak dlouho jako 1., pak by přiteklo 1. přívodem 1/2 množství vody než 2. přívodem

Úlohy na společnou práci — Matematika

Slovní úlohyo společné prácije zvláštnítyp slovních úloh, kteréjsou si velmi podobnéa mají specifické řešení. •Většinou pracuje několik lidí (nebo nějakých strojů, čerpadel apod.) společně na nějakém společném úkolu (plnění bazénu, sklízení obilí, stavba zdi). Začnou pracovat stejně a skončí stejně Úlohy o společné práci jsou speciální typ slovních úloh, ve kterých typicky vystupuje několik pracantů a máme za úkol určit, jak dlouho by jim trvala práce společně. Příklad úlohy o společné práci: Na hodině bylinkářství v kouzelnické škole v Bradavicích žáci okopávali záhony s mandragorami Slovní úlohy o společné práci řešené rovnicemi. Autor: Ing. Kamila Kočová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: rovnice, společná.

Společná práce - slovní úlohy z matematik

 1. Slovní úlohy o společné práci . Příklad 1: Vodní nádrž se vyprázdní prázdným čerpadlem za 12 hodin, středním za 9 hodin a velkým čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin bude nádrž vyčerpána, pracují-li všechna čerpadla současně
 2. Úlohy o společné práci jsou úlohy, kdy se snažíme vypočítat dobu, kterou zabere výkon nějaké činnosti více osobám nebo například strojům. Předpokladem je, že vím, jak dlouho trvá výkon jednotlivým účastníkům samostatně a z této znalosti počítáme dobu společné práce
 3. ut a druhý za 30
 4. Vypracované slovní úlohy o společné práci s postupem a výsledky. Jeden dělník vykoná určitou práci za 10 hodin, druhý za 15 hodin. Za jak dlouho vykonají tuto práci, když budou pracovat oba společně
 5. Děkuji mnohokrát, já jsem to měl napsané podobně, ale zapoměl jsem to vynásobit 2. Úlohy o společné práci jsem prošel, ale tento typ slovní úlohy jsem tam nenašel. V každém případě musím říct, že nejhorší je vždy sestavit rovnici
 6. 4.2.14 Slovní úlohy o spole čné práci II Předpoklady: 040213 Pedagogická poznámka: T řetí p říklad je zabavení pro rychlejší část t řídy. Jakmile má většina hotový druhý p říklad, p řecházíme k příkladu 4. Př. 1: Sepiš postup na řešení p říklad ů o spole čné práci

8) Nádrž o objemu 15 hl má dva přívody. Jedním přitéká 5 litrů vody za minutu, druhým 7 litrů za minutu. Za jakou dobu se nádrž naplní oběma přítoky současně? 9) Jeden dělník vykoná sám určitou práci za 9 dní, druhý tu samou práci vykoná za 6 dní. Za kolik dní vykonají tuto práci oba dělníci společně Re: Úlohy o společné práci Mám pocit,že ti chybí ještě jeden údaj.Průměrnou rychlost vypočteš,vyděliš - li , celkovou dráhu /16 km / celkovým časem. Přičemž víš,že průměrná rychlost je o 16 km/h menší,než rychlost pohybu na tase dlouhé 13 km

Slovní úlohy o společné práci 1 - RV

 1. Slovní úlohy o společné práci II Dnes pokračujeme se slovními úlohami o společné práci. Výklad, řešené příklady + procvičení
 2. ; 3) dne, Ano; 4) hod =1 hod 49
 3. ut, druhým přítokem za 45
PPT - Slovní úlohy o společné práci − 2 PowerPoint

1 4.2.14 Slovní úlohy o spole čné práci II Předpoklady: 040213 Pedagogická poznámka: T řetí p říklad je zabavení pro rychlejší část t řídy. Jakmile má většina hotový druhý p říklad, p řecházíme k příkladu 4 7 - ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI 7. Nádrž se naplní jedním přítokem za 20 minut, druhým za 30 minut, třetím se naplní stejně rychle, jako když jsou otevřené první dva. Všechny přítoky byly otevřeny současně. Za jak dlouho se nádrž naplní? 8. Dva dělníci společně vykonají určitou práci za 4 dny Slovní úlohy o společné práci a výkonu strojů . Dva chlapci sekají zahradu motorovými sekačkami. První z nich by zahradu posekal za 3 hodiny a druhý za 2 hodiny. Za jak dlouho by posekali zahradu společně? Objednaný počet zákusků připraví první cukrář za 6 hodin, druhý za 4 a nejzkušenější za 3 hodiny ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI. Jeden dělník vykoná určitou práci za 10 hodin, druhý za 15 hodin. Za jak dlouho vykonají tuto práci, když budou pracovat oba společně? [ 6 h ] Na úseku nově budované silnice pokládají dva finišery různé výkonnosti koberec. Položení koberce jedním finišerem by trvalo 78 hodin, druhým 91 hodin Tento týden se budeme učit slovní úlohy o společné práci, připravte si pracovní sešit číslo dvě a školní sešit na pondělí 8.55 hodin. Pak v týdnu dle rozvrhu. Práce do semináře z matematiky jsou zde: list1, list2, list3. Listy si buď vytiskněte, nebo opište

Slovné príklady zbierka č

Existuje velké množství typů slovních úloh. Pro úspěšné řešení je nejlepší snažit se rozpoznat typ slovní úlohy a použít naučený postup řešení - nejlépe pomocí strukturovaného zápisu do tabulky. Tento zápis pomůže utřídit myšlenky a lépe pochopit zadání. Všechny typy slovních úloh mohou mít různou obtížnost, takže můžou být velmi jednoduché i. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Lineární rovnice - slovní úlohy. Základní úlohy • Úlohy o pohybu • Úlohy o společné práci • Směsi; Kruh, kružnice. Definice, obvod a obsah; Části kružnic a kruhu; Kružnice a přímka; Dvě kružnice; Válec. Objem a povrch; Konstrukční úlohy; Konstrukční úlohy. Množiny bodů; Tháletova kružnice; Statistické.

Společná práce - Slovní úlohy

Úlohy o společné práci jsou speciální typ slovních úloh, ve kterých typicky vystupuje několik pracantů a máme za úkol určit, jak dlouho by jim trvala práce společně. Příklad úlohy o společné práci: Na hodině bylinkářství v kouzelnické škole v Bradavicích žáci okopávali záhony s mandragorami. Nevillovi trvalo. ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI: Vyučený pracovník vykoná jistou práci za 4 hodiny, učeň potřebuje na tutéž práci 6 hodin. Za kolik hodin by tuto práci vykonali, kdyby pracovali společně? Dva zedníci omítají zeď. První by ji omítl za 8 dní, druhý za 12 dní. Za kolik dní budou hotovi s prací, budou-li pracovat společně Napiš odpovědi na otázky zadané úlohy.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 3. Slovní úloha o společné práciÚlohy o společné práci jsou si velice podobné a počítají sev podstatě pořád stejně ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI (metodická řada) 1. Dělník splnil daný pracovní úkol za 12 hodin. Jakou část práce vykonal za 1 hodinu (za 5 hodin, za x hodin)? 2. Na splnění úkolu pracují 2 dělníci, z nichž každý sám by úkol splnil za 12 hodin. Jakou část práce vykonají za 1 hodinu (za 3 hodiny, za x hodin), pracují-li. Slovní úlohy o společné práci 1 2. Slovní úlohy o společné práci - procvičovací úlohy OK 1. 2688 OK 2. 2681 OK 3. 2677 OK 4. 2676 OK 5. 2686 3.12.2016 16:45:48 Powered by EduBase

29 - Úlohy o společné práci (MAT - Číselné obory a

Pohybové úlohy. PS str. 17- 18/11, 12, 13, 14. Úterý. Slovní úlohy o společné práci - vytiskněte si výklad A. Počítání směsí - vytiskněte si výklad B. Čtvrtek. Slovní úlohy - PS str. 18/18, str.19/19, 20, 21, 22, 24, 26. Pracovní sešit odevzejte do 13.11. do police u školy. Pátek. PS - Geometrie - opakování osová a. Zdarma: Úlohy o společné práci. Kvalitní doučování | nabídky a poptávky doučování. Inzerce zdarma - doučování matematiky, angličtiny, němčiny a jiné Slovní úlohy o společné práci 1. Slovní úlohy o společné práci 1. DOTYKOVÁ ZA*ÍZENÍ VE VÝUCE CZ.1.07/1.3.00/51.0017. slovní úlohy na společnou práci. Nerovnice - druhy řešení dle definičního oboru. Prezentace projektu. Nepřímá úměrnost. Trojčlenka

POČTÁŘ - Matematika 9 - Slovní úlohy o společné práci

V kapitole III provádím klasifikaci vybraných skupin slovních úloh. Jedná se o slovní úlohy o celku a částech, o číslech, o pohybu, o směsích, o společné práci a o věku a letopočtu. Setkával jsem se s různými způsoby klasifikací podle různých kritérií. Ani jeden způ-sob klasifikace není bez problémů O 45 minut pozd ěji vyjel proti n ěmu z místa B cyklista pr ůměrnou rychlostí 16 km/h. má být dokon čen za 2 hodiny, byl k práci p řibrán d ělník C. Za jak dlouho by výkop provedl slovní úlohy - pohyb, práce Author: stachov Slovní úlohy o společné práci 2 Mgr. Šárka Steklá 1. pololetí 2012/2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 vyskytují úlohy na procenta, o společné práci a několik dalších. Učebnice [6] je určena pro školy, kde je méně hodin matematiky, proto jsem očekával, že se zde tento typ slovních úloh nebude zahrnovat. Přesto v ní lze nalézt některé úlohy o pohybu nebo o společné práci

Úlohy o společné práci Od: wippercz 06.02.15 18:19 odpovědí: 3 změna: 07.02.15 14:49 Dobrý den, řeším úlohy o pohybu,a narazil jsem na jednu trošku pro mě nepochopitelnou.. ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI - LEVEL 1 1. Jeden dělník vykoná určitou práci za 10 hodin, druhý za 15 hodin. Za jak dlouho vykonají tuto práci, když budou pracovat oba společně? [ 6 h ] 2. Na úseku nově budované silnice pokládají dva finišery různé výkonnosti koberec. Položen úlohy o společné práci-zadání. 1.Střízlivý dělník zvládne práci sám za 31 hodin, opilí by ji celou zkazil za 35 hodin. Kdy práci dokončí společně? 2.Vlna Tsunami zničí ostrov za 45 minut, sopečná erupce jej zničí za 55 minut. Za jak dlouho zničí ostrov obě katastrofy součastně? 3

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Slovní úlohy o společné práci 1 Mgr. Šárka Steklá 1. pololetí 2012/2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Slovní úlohy o společné práci úloha č.12 Malířská firma poslala do školy 4 malíře, aby vymalovali 20 učeben. Pánové Novák a Král jsou zkušení malíři, kteří by každý z nich sám měli hotovou práci za 20 dní Nové téma: Úlohy o společné práci (prezentace a odkaz na video v Teams). PS: 118/1, 119/2,3,4, 120/5,6, 121/8. PS přijímačky: str. 32 - 34 . Český jazyk a literatura. V mluvnici začneme opakovat druhy a skloňování zájmen. V literatuře budeme pokračovat v práci s texty Karla Čapka

Slovní úlohy řešené rovnicí II

Úlohy o společné práci. 26.) Na úseku nově budované silnice pokládají dva stroje různé výkonnosti asfaltový koberec. Položení koberce jedním strojem by trvalo 78 hodin, druhým 91 hodin. Jak dlouho bude trvat práce při současném nasazení obou strojů? (42 h) 27. Úlohy o společné práci -% Číselné obory a základní znalosti . Aritmetický průměr -% Statistika . Návaznosti. Řešené příklady. tedy například při společné práci a nebo při průměrné rychlosti. Počítá se tak, že vezmeme podíl počtu hodnot a součtem převrácených hodnot. Je to tedy převrácená hodnota. Za pomoci prezentace se žáci seznámí s postupem při řešení slovních úloh o společné práci a získané vědomosti uplatní při výpočtu konkrétních příkladů. Klíčová slova lineární rovnice , slovní úlohy o společné práci Slovní úlohy na pohyb 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde..: Slovní úlohy o pohybu na setkání zde. Náhled listu zde..: Procvičování slovních úloh, výrazů a soustavy rovnic zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy na směsi, společnou práci a pohyb zde Náhled listu zde..: Příprava na písemnou práci ze slovních úloh pro.

Slovní úlohy o společné práci 14.4. 2020.notebook 2 April 14, 2020 dub 13­20:31 Malým nákladním autem je možné odvést písek z celé hromady za 15 hodin a velkým nákladním autem za 12 hodin.. 20.10.2015 - (30) Téma Úlohy o společné práci a výkonech lidí a strojů, pokračování, str. 42, UČIVO: sešit44, sešit45, sešit46, DÚ: 41/3 dokončit příklad zkouškou, DDÚ: 39/C s upraveným zadáním, společně zvládnou práci za 12 hodin, DDÚ2: 39/C s upraveným zadáním, společně zvládnou práci za 14 hodi

Jak se řeší slovní úlohy o společné práci Dr

Slovní úlohy o pohybu, o směsích, o společné práci. Lineární funkce, intervaly, graf - bude-li učivo probráno. Aplikace lineární funkce ve slovních úlohách . Soustavy rovnic, řešení libovolnou metodou (+ zkouška): 4c + 5d = -8. 3c - 4d = 25 2x - 3y = 5-5x + 8y = -14. 2(x - 1) + 3(y - 4) = 14. 5(6 - x) - 4(y. od 11.4.2014 řešíme slovní úlohy o společné práci: Dú na 14.4.2014 uč. str.65/ 1 . slovní úlohy o společné práci 1.pdf (297838) slovní úlohy o společné práci 2.pdf (178108) od 4.4.2014 řešíme slovní úlohy o pohybu : Dú na 8.4.,2014 uč. str. 61/ 5 nebankovní půjčka do úlohy o společné práci. Chci si půjčit. Domluvit se ale můžete s kamarádkou, známým, kolegou v práci apod. Společně si auto pořídíte, naplánujete si přesný kalendář, kdy jej budete používat, a o všechny náklady se následně podělíte. A pokud jste oba dobří přáte Slovní úlohy o společné práci.notebook 2 April 09, 2020 dub 7­21:30 Dva chlapci sekají motorovými sekačkami trávník na školní zahradě. První chlapec by zahradu posekal sám za 3 hodiny, druhý, který má výkonnější sekačku za 2 hodiny. Za ja Slovní úlohy o společné práci Ahoj.Právě počítam přípravné příklady na přijimačky a dostal jsem celý papír se slovními úlohami o společné práci.Problém je ten,že bohužel nevím jak je vypočítat.Tři jsou nějak zvládnul,dvě šli logickým způsobem a jednu přes trojčlenku,přesto nevím zda správně.Mohl by mi.

Úlohy o společné práci. Menu. Aritmetika a algebra; Geometrie; Slovní úlohy. Úlohy o pohybu; Úlohy o společné práci Slovními úlohami, které jsou řešeny, jsou slovní úlohy o společné práci. Anotace anglicky; The essay deals with non-traditional methods of solving word problems such as the use of general solution and the formulas resulting from it. The word problems to be solved are word problems about joint work SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ ROVNICEMI 9. ÚLOHY O POHYBU 11. ÚLOHY O SPOLEČNÉ PRÁCI 12. ÚLOHY S PROCENTY 13. SOUSTAVY ROVNIC: 14. SLOVNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ POMOCÍ SOUSTAVY ROVNIC (SMĚSI) 14. ZÁKLADNÍ ÚLOHY S PROCENTY 15. SLOVNÍ ÚLOHY NA POMĚR 15. Poměr a úměrnost 16. Měřítko plánů a map 17. Přímá a nepřímá úměrnost. Lineární rovnice - slovní úlohy. Nyní začneme sklízet ovoce předchozí práce. Začneme počítat konkrétní slovní úlohy, ve kterých při řešení uplatníme znalosti z počítání s rovnicemi. Pro uklidnění, nebudou to žádné těžké rovnice, ale zato je budeme muset vymyslet ze zadání slovní úlohy

Opakování a procvičování - slovní úlohy o společné práci, nerovnice, soustavy lin. rovnic. pá - příklady v PL2 v Bakalářích (uloženo i v soubory v Teams) Anglický jazyk Poznámka: Úlohy o společné práci lze obvykle řešit přes jednotku. (Vyjádříme, jaká část práce byla vykonána za vhodnou jednotku času). Příklad 1 Skupina dělníků provede montáž za 9 směn, druhá skupina zvládne tentýž úkol v čase o kratším. Za kolik směn by práci Slovní úlohy o společné práci. V příloze je k dispozici PDF dokument se slovními úlohami o společné práci Slovní úlohy v matematice : metodické postupy při řešení slovních úloh o pohybu, společné práci a směsích / Hlavní autor: Buřil, Zdeněk, 1921

PPT - Slovní úlohy řešené soustavou rovnic PowerPointPPT - Slovní úlohy o společné práci PowerPoint3
 • Cihly porotherm.
 • Restaurace s dětským koutkem kroměříž.
 • Citroen c3 aircross automat.
 • Kryty na iphone 6s adidas.
 • Leguán fidžijský.
 • Světle hnědá stolice.
 • Scorpions 2017.
 • Kim čong un vlak.
 • Su35.
 • Africká královna film český dabing stáhnout.
 • Autošampon tesco.
 • Samuel jmeno.
 • Sindibád csfd.
 • Průměrná mzda 1944.
 • Medela formovače bradavek 1 pár.
 • Symbol om.
 • Restaurace jilemnice.
 • Jak odměřit protein.
 • Adele album.
 • Metabolismus alkoholu.
 • Věková pyramida čr 2016.
 • Puma americká utok.
 • Ricefan a antikoncepce.
 • 5x100 r17 et48.
 • Vysychání páteře.
 • Proc se nesmí spat v podprsence.
 • Honeywell home.
 • Sirky velké balení.
 • Osobní váha electroworld.
 • Bublinková obálka a4.
 • Muj nabytek.
 • Mechanicky mód levne.
 • Jak upadnout do komatu.
 • Zubní sklovina krizovky.
 • Filadelfia film.
 • Auto na firmu 2018.
 • Dermacol anti cellulite shaping gel.
 • Ikea cz.
 • Altare portatile.
 • Pepřová omáčka ke grilovanému masu.
 • Ulozto.cz seznam filmu.