Home

Iso 690 2

iso 690-2:1997 Information and documentation — Bibliographic references — Part 2: Electronic documents or parts thereof This standard has been revised by ISO 690:201 ISO 690 is an ISO standard governing bibliographic references in different kinds of documents, including electronic documents. This international standard specifies the bibliographic elements that need to be included in references to published documents, and the order in which these elements should be stated. Contents

ČSN ISO 690-2. Použitá literatura. Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Důvodů pro citování použité literatury je hned několik Výklad nové normy ČSN ISO 690 platné od 1. dubna 2011 pro bibliografické odkazy a citace dokumentů připravený Olgou Biernátovou a Janem Skůpou V březnu 2011 vyšla česká verze ČSN ISO 690. Na těchto stránkách najdete podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, včetně návodů jak citovat literaturu podle harvardského systému (jméno-datum) Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla Petr Boldiš Verze 3.

ISO - ISO 690-2:1997 - Information and documentation

Standardization (ISO) Referencias estilo ISO 690 y 690-2. Refer 690 6902 FONO ETOAL UCV 2 Referencias estilo ISO 690 y 690-2 Adaptación de la norma de la International - El ISO es una federación mundial de cuerpos de normalización que agrupa alrededor de 130 países • ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof. • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. • ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části ISO 690-2 (1997) doplňovala do citační normy elektronické dokumenty. ISO 690 (2010) spojila obě předchozí varianty do jediné normy a opět rozšířila působnost citační normy na nové oblasti. Předmět normy ISO 690 (2010) (přesná citace z normy ISO 690:2010 does not prescribe a particular style of reference or citation. The examples used in ISO 690:2010 are not prescriptive as to style and punctuation. Explanations and examples of bibliographic references are also given in ISO 690:2010 to illustrate how to apply the requirements for referencing or citing printed and electronic.

ISO 690-2. Štandard bol v roku 1997 rozšírený aj na elektronické dokumenty a ich časti pod názvom ISO 690-2:1997, Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof, na Slovensku v roku 2001 ako norma STN ISO 690-2 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie La Norma Internacional ISO 690-2 ha sido elaborada por un Comité Técnico de Información y documentación ISO/TC 46, y un Subcomité SC 9, Presentación, identificación y descripción de documentos. La ISO 690-2 consta de las siguientes partes, bajo el título general Información y documentación - referencias bibliográficas 1/3 Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému 1. Autori Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a (angl. and)

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 690-2:1997. Mezinárodní norma ISO 690-2:1997 má status české technické normy. This standard is the Czech version of the International Standard ISO 690-2:1997. The International Standard ISO 690-2:1997 has the status of a Czech Standard Od prosince roku 1996 platí pro bibliografické citace norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických dokumentů ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

Predmet normy STN ISO 690. N orma rozoznáva dva základné pojmy - bibliografický odkaz a citácia.. B ibliografický odkaz je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry. P od názvom bibliografia sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam záznamov o literatúre, ktorá sa síce týka predmetu práce, ale. Norma ČSN ISO 690:2011. Norma nahrazuje starší verze - ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000. Je použitelná pro bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, tištěné i elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, grafická a hudební díla i audiovizuální dokumenty STN ISO 690-2 InformÆcie a dokumentÆcia. BibliografickØ citÆcie. ase 2: ElektronickØ dokumenty a ich asti z decembra 2001. Norma STN ISO 690 z mÆja 2012 poskytuje nÆvod na tvorbu bibliografických odkazov a citÆcií, nepredpisuje vaak ich konkrØtny atýl. Norma stanovuje, ~e ka~dý œdaj vodkaze musí by zrete>neoddelený

Starší příručka (verze 1.0, 2007) Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 je dostupná z archivu (aktivně nepoužívaná verze) Zásady tvorby bibliografických citací ISO 690 a ISO-690-2. Obsah Tištěné monografie →. Mgr. Jiří Kratochvíl | Knihovna univerzitního kampusu, SUKB, Masarykova univerzita CITER UN DOCUMENT AVEC LA NORME ISO 690 ARTICLES ET PÉRIODIQUES Article Auteur. Titre de l'article. Titre du périodique, année, n°, pages. Article électronique Auteur. Titre de l'article. Titre du périodique[en ligne], année, n°, pages. [Consulté le JJ/MM/AAAA]. Disponible à l'adresse : URL ou DOI Numéro de périodique Titre du. Ediciones de la norma. Se han publicado tres ediciones de la norma ISO 690: ISO 690:1975. ISO 690:1987 (Documentación - Referencias bibliográficas - Contenido, forma y estructura).La Asociación Española de Normalización y Certificación tradujo y adaptó al español este documento como UNE 50-104-94, aunque ya no está en vigor.; Como complemento de la anterior, se publicó la ISO 690-2.

ČSN ISO 690. Jako jediní podporujeme plně aktuální normu ČSN ISO 690 ve formě číslování, autor-datum nebo poznámek pod čarou. Mluvíme česky. Všechny nástroje pro práci s citacemi jsou v českém jazyce. Pokud máte dotaz či problém můžete zavolat nebo napsat na naši podporu ČSN ISO 690. citační norma. ČSN ISO 690-2. Číst dál Použitá literatura; Kontrola formátování. 5 2 Citace v soupisu literatury *červeně označeny jsou údaje nepovinné, černě údaje povinné 2.1 Tištěné zdroje 2.1.1 Monografické publikace (= knihy, uebnice, skripta) Primární odpovědnost (autor nebo autoři). Název knihy: podnázev knihy.Vedlejší názvy A norma ISO 690:2010 - Information and documentation: guidelines for bibliographic references and citations to information resources, foi desenvolvida pela ISO (International Organization for Standardization), e fornece indicações para a elaboração de citações e referências bibliográficas.. No que diz respeito à formatação de citações e referências bibliográficas, esta norma.

Contents of ISO 690-2. Introduction 1: Scope 2: References 3: Definitions. 4: Sources of information. 5: Outline of bibliographic references. 5.1: Electronic monographs, databases and computer programs. 5.1.1: Entire document; 5.1.2: Parts of; 5.1.3: Contributions to; 5.2: Electronic serials. 5.2.1: Entire seria Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Anotace textu normy ČSN ISO 690-2 (010197) Tato část normy ISO 690 specifikuje prvky bibliografických citací elektronických dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a zavádí konvence transkripce a úpravy informací získaných ze zdrojového elektronického dokumentu Důležité charakteristiky elektronických dokumentů podle ČSN ISO 690-2 - povinné údaje: Data, která známe, ale nejsou uvedena v el. dokumentu, uvádíme v hranatých závorkách, data zpracovaná pouze v číselné formě uvádíme v souladu s ISO 8601 Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Pro zjednodušení uvádíme zobecněný formát: AUTOR. Název dokumentu

ISO 690 - Wikipedi

Use the following template to cite a report using the ISO-690 (numeric, brackets, Czech) citation style. For help with other source types, like books, PDFs, or websites, check out our other guides.To have your reference list or bibliography automatically made for you, try our free citation generator. Key O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 6902 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996 a na elektronické dokumenty zaměřenou normu ČSN ISO 690-2 z roku 2000. Nová norma se tedy zabývá jak citováním tištěných dokumentů, tak citováním elektronických dokumentů Pokial ja viem, tak BibLaTeX ma typ online, ktory je v 690-2 ako jediny pridany oproti BibTeX-u. Ale nesprevadzakoval som ho. Pouizvam BibTeX a typ misc. pokial ja viem ,tak 690-2 ma len novy typy publikacii oproti ISO 690

ČSN ISO 690-2 Formatovani-dokumentu

 1. dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 - souhrnná informace Co je citování a proč citovat? Aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor vycházel a na který se odkazoval, je nutné aby autor správně citoval cizí autory, aby zájemce nalezl dostatek údajů k dané citaci a mohl si ji dohledat
 2. V českém prostředí se citace upravují podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pochybuji, že by se někomu chtělo tyto normy studovat (pokud ano, tak je naleznete zde). Právě proto vznikl server citace.com, který vám vygeneruje všechny možné typy citací
 3. Šablona pro generování citací z elektronických monografií, databází a počítačových programů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Použití. Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití
 4. ISO-690.pdf. Vytvořeno ve spolupráci s portálem Citace.com. BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokument ů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690‐2: Část 2

ČSN ISO 690 - Citac

EndNote Styles - ISO 690 International Bibliographic Standard. EndNote Styles - ISO 690 International Bibliographic Standard. Our policy towards the use of cookies All Clarivate Analytics websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings. a o standardním čísle (ISO 690-2 již standardní číslo stanovuje jako povinný údaj u všech typů dokumentů). Technické a gramatické poznámky k textu: A) Bibliografické údaje, uváděné ve všech píkladech (kromř ě příkladů v části 3.3) červenou barvou, jsou podle mezinárodních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO ISO-690 (author-date, English) Change style powered by CSL. Popular AMA APA (6th edition) APA (7th edition) Chicago (17th edition, author-date) Harvard IEEE ISO 690 MHRA (3rd edition) MLA (8th edition) OSCOLA Turabian (9th edition) Vancouver. Choose style Copy and Paste. Download to. ISO 690は次の2つのISO文書から構成されている。 ISO 690:1987 (Documentation — Bibliographic references — Content, form and structure) ISO 690-2:1997 (Information and documentation — Bibliographic references — Part 2: Electronic documents or parts thereof) ISO 690:1987 の初版は、1975年に出版された Citování zdrojů v elektronické podobě se provádí podle normy ČSN ISO 690-2, s účinností od 1. 2. 2000. Od citace tištěných dokumentů se citace elektronických dokumentů odlišuje v několika bodech. Za název díla se uvádí v hranatých závorkách druh nosiče, např. [online], [CD-ROM]. U online dokumentů je nezbytné.

NEPLATNÁ ČSN ISO 690-2 (01 0197) 1.1.2000 - Norma ČSN - Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0. 2008-12-22 [cit. 2010-08-02]

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac

příklady citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

ISO 690 - WikiKnihovn

 1. ISO 690-2:1997, Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereof [ISO TC 46/SC 9] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. ISO 690-2:1997, Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereo
 2. Citace jsou řazené abecedně podle příjmení autorů (resp. primární odpovědnosti díla) v závislosti na hlavním jazyce článku. Citace jsou uváděny podle norem ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2 a dále uvedeného vzoru. Tituly prací jsou uvedené v jazyce, ve kterém byly publikovány, včetně původní diakritiky
 3. Title ( CÓMO CITAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS-Normas ISO 690 -2 d_ oc) Author: esayegh Created Date: 9/4/2010 11:05:11 A
 4. árky bez práce fungují? Vstupte na stránku Jak to funguje. Kvalita a originalita. Garantujeme kvalitu a originalitu všech textů. Členové našeho týmu mají s poskytováním těchto služeb mnohaleté zkušenosti. Odborné, gramatické a.
 5. NORMA ISO 690-2: Es el resultado del trabajo realizado por el Subcomité n° 9 del Comité Técnico n° 46 de la ISO, encargado del desarrollo de normas internacionales para la presentación, identificación y descripción bibliográfica de los documentos. Especifica, además, los datos y su orden en las referencias bibliográficas a documentos.
 6. Seznam náhrad normy: (010197) ČSN ISO 690-2 [kat: 57646] Zde jsou uvedeny ČSN nahrazující neplatné normy z předchozího výběru. Je-li zde uvedena norma ČSN taktéž již neplatná a nahrazená, pokračujte, prosím, opětovnou volbou pro zobrazení náhrad
 7. io de las Ciencia
Fichas bibliográficas 1

ISO - ISO 690:2010 - Information and documentation

Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Zobrazit/ otevřít. bibliograficke-citace-tkacikova.pdf (2.550Mb) Autor. Tkačíková, Daniela Home » Projekt » Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - UJEP Pedagogická fakulta norma-iso-690-a-690-2 Size : 269.51 kb Format : PDF PREVIEW FILE Univerzitní směrnice o podobě závěrečných prací Size : 252.94 kb Format : PD Není-li zadáno jinak, citujeme dle platných citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 100% záruka ochrany osobních údajů Bohatá nabídka bonusových a věrnostních programů , akčních cen a množstevních sle

Canon 7D Mark II First Impressions – Part 2 | Simon King

BS ISO 690-2 : 1997. Superseded View Superseded By. Superseded A superseded Standard is one, which is fully replaced by another Standard, which is a new edition of the same Standard. INFORMATION AND DOCUMENTATION - BIBLIOGRAPHIC REFERENCES - ELECTRONIC DOCUMENTS OR PARTS THEREOF. Publisher. REFERENCIAS ESTILO ISO 690 Y 690-2 Adaptación de la norma de la International Organization for Standardization (ISO) Fondo Editorial de la UC

ISO 690 - Wikipédi

ISO 690-2: 1997 Información y documentación - Referencias bibliográficas - Documentos electrónicos o partes de los mismos Especifica la estructura de la referencia bibliográfica para recursos electrónicos La elaboración de citas bibliográficas de documentos electrónicos sigue en general; las mismas pautas que para los documentos impresos ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části 3. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem au-torským a o změně některých zákonů.

ČSN ISO 690-2 - Náhle

 1. Predmet normy STN ISO 690
 2. Bibliografická citace - Wikipedi
 3. Bibliografické reference - příklady podle ČSN ISO 690:201
Immature Black-billed Magpies Flocking In The Wasatch

Zásady tvorby bibliografických citací ISO 690 a ISO-690-2

 1. ISO 690 - Wikipedia, la enciclopedia libr
 2. Citace PR
 3. citační norma Formatovani-dokumentu
 4. ISO 690 - ESTILO ISO 690: Normas para Citar e Referenciar
 5. ISO 690-2, Bibliographic references to electronic document
 6. ISO 690-2 - YouTub
 7. ČSN ISO 690-2 (010197) - Technické normy ČS

Pravidla Pro Bibliografické Citace Uk V Praze, Pedagogická

 1. Jak správně citovat - Seminarky
 2. Guides: How to reference a Report in ISO-690 (numeric
 3. ČSN ISO 690-2 a BibLaTe
 4. Jak na citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 5. Šablona:Citace elektronické monografie - Wikipedi
 6. Citace a bibliografie - ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
 7. ISO 690 International Bibliographic Standard EndNot
Sistemas ISO-9000 y ISO-14000 - MonografiasClase 2 normalizacion e isoCalaméo - como hacer una bibliografiaCOMPUTACIÓN BÁSICA FACICO : Como hacer una bibliografia enEl saqueo de los grupos económicos al estado chilenoKAMAM TELUGU PDF
 • Labyrint bludiste.
 • Akantóza nigricans.
 • Chromecast audio windows.
 • Homeopatika na zklidnění pro děti.
 • Diclofenac alkohol.
 • Prophets of rage skladby.
 • Fotoskoda objektivy.
 • Legenda korry postavy.
 • Outdoorové koberce.
 • Kangaro vz 21.
 • Kate a william dvojčata.
 • Harrachov orle.
 • Tunel do ucha brno.
 • České tanky.
 • Creative commons cc by sa.
 • Jak zvládat stres kniha.
 • Foamglas® perinsul.
 • Fel iron ore farm tbc.
 • Město duchů rusko.
 • Rybí oči.
 • Otok v tříslech.
 • Stylus pro ipad.
 • Frank zane today.
 • Jilm sibiřský zima.
 • Ječmen pro husy.
 • Kytka sloní noha.
 • Německá liga.
 • Zabarvene zuby.
 • Besafe izi go adaptery.
 • Domaci prace kompletace.
 • Single muž.
 • Cena fasády bez zateplení.
 • Král opilec.
 • Ipad 3 32gb.
 • Volejbal e shop.
 • Angličáky bazar.
 • Keutschacher see pension.
 • Kpr 2017.
 • Dlažba na podložkách.
 • Jak udělat retro účes.
 • Největší kriminalita v usa.